Archiv autora: Jana Pavlů

Prototýpci bodují

Učíme-li žáky vidět příležitosti, vyhledávat potřeby, vnímat problémy a přemýšlet kreativně nad kroky, které by chtěli realizovat, je důležité nezapomínat na souvislosti – pozitivní a negativní dopady, které jejich řešení mohou mít na okolí. Etické a udržitelné myšlení tvoří celou dílčí oblast skupiny podnikavých kompetencí. Ve výuce rozvíjí u žáků schopnost vidět vlivy svého jednání a uvědomit si za ně zodpovědnost, vyhodnocovat dopady na životní prostředí i na druhé. Postupně si tak uvědomují spoluzodpovědnost za stav svého okolí, přírody, společnosti a aktivně hledají způsoby, jak negativním vlivům předcházet.

Prototýpčí „Špagetkovou výzvu“ už vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše nová p. uč. Adámková. Na výzvě pracovalo 15 žáků. Jejich úkolem bylo postavit ze syrových špaget a pěnových bonbonů věž. Byli rozděleni do čtyř skupin. Postupovali přesně podle návodu, vše bylo srozumitelné a tak mohli samostatně rozvíjet svou představivost, logické a strategické myšlení, uvědomovali si základní jevy – zemská přitažlivost, statika, pevnost materiálů aj.

V žácích byl přirozený soutěživý duch od prvopočátku, jak konstatovala paní učitelka, ale největším motivem byl sáček zbylých marshmallow bonbonů, který jim za první místo přislíbila.

Vyhrála věž s výškou 72 cm, podstavou bylo „týpí“.