Recitační soutěž – školní kolo 2024

Ve čtvrtek, 11.1.2024, se uskutečnil v pořadí již IX. ročník školního kola recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku a 2 žáci ze speciální třídy. Ve třídních kolech byli vybráni vždy, maximálně však čtyři, zástupci z každého ročníku. Z každého ročníku pak byli porotou vybráni tři nejlepší, z nichž vítězové následně postupují do regionálního kola, které na naší škole proběhne již 22. února 2024. Při hodnocení se kladl důraz na hlasitou, pomalou recitaci s vyjádřením výrazu dané básně nebo prózy a samozřejmě se nezapomínalo i na paměťové zvládnutí daného díla. Při svých recitátorských vystoupeních se všichni velmi snažili, překonávali obrovskou trému. Někteří žáci si odnesli ze soutěže i své první poznatky a zkušenosti. Doufáme, že si i v příštím roce poslechneme nové, ale i ty už zkušené recitátory a vítězům držíme pěsti do regionálního kola.

Výsledky:

  1. ročník: 1.místo – Kolářová Natálie 2.místo – Kurková Eliška 3.místo – Horáčková Šárka a Veselá Lucie
  2. ročník: 1.místo – Slámová Anna 2.místo – Beneš Robin 3.místo – Chudobová Ema
  3. ročník: 1.místo – Kábelová Hana 2.místo – Opálková Tereza 3.místo – Suchá Valerie
    Čestné uznání – Kubátová Klára
  4. ročník: 1.místo – Benešová Valerie 2.místo – Hráčková Sofie 3.místo – Zahrádková Anežka
  5. ročník: 1.místo – Bracková Šarlota 2.místo – Drastíková Marie 3.místo – Cupák Filip
    GRATULUJEME!!!

Za kolektiv pedagogů 1. stupně Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1