Střední školy

SCHŮZKY PRO RODIČE

  • 24. 1. 2024 v 17.00 v učebně fyziky – víceletá gymnázia
  • 25. 1. 2024 v 17.00 v učebně fyziky – 9. ročníky a vycházející žáci z nižších ročníků

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášek na střední školy:

  • 20. 2. 2024 – poslední den podání přihlášek na střední školy,
  • 15. 2. 2024 – poslední den, kdy je možné v elektronické přihlášce změnit prioritu střední školy.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy:

  • 12. a 15. 4. 2024 – čtyřleté maturitní obory,
  • 16. a 17. 4. 2024 – víceletá gymnázia.

Možnost náhlednutí do spisu přijímacího řízení na středních školách:

  • 10., 13. a 14. 5. 2024.

Výsledky přijímacího řízení:

  • 15. 5. 2024.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Informace o středních školách a přijímacím řízení:

Příprava na přijímací zkoušky a informace o přijímacích zkouškách z ČJ a M: