Kontaktní údaje

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo školy: Třináctky 135/19, 671 72  Miroslav
Právní forma: Příspěvková organizace města
IČ: 49438000, DIČ: CZ49438000
Číslo účtu: 23637741/0100
Email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz
Datová schránka: hzgg66d

Zřizovatel školy: Město Miroslav

Sídlo zřizovatele: Náměstí Svobody 1, 671 72  Miroslav

Telefonní kontakty:

Vedení školy – 515 333 123
Budova I. stupně – 515 333 389
Školní jídelna – 515 333 173, 725 100 613

Školní družina:

ŠD1 – 732 380 066
ŠD2 – 724 178 368
ŠD3 – 702 071 411
ŠD4 – 607 036 981
ŠD5 – 725 838 694

Ředitelka školy
Mgr. Jana Kadlecová
Tel.: 736 760 113
Email: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Radka Holcrová
Tel.: 606 041 616
Email: holcrovar@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Biberlová
Tel.: 775 282 212
Email: biberloval@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Daniela  Bednaříková
Tel.: 608 128 347
Email: bednarikovad@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka pro 1. stupeň
Mgr. Olga Široká
Tel.: 732 651 174
Email: sirokao@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka pro 2. stupeň
Mgr. Lucie Škutová
Tel.: 603 549 669
Email: skutoval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka pro třídy dle §16/9 ŠZ
Mgr. Vendula Hráčková
Tel.: 732 221 449
Email: hrackovav@zsmiroslav.cz

Metodička prevence pro 1. stupeň
Mgr. Ivana Klímová
Tel.: 775 227 372
Email: klimovai@zsmiroslav.cz

Metodička prevence pro 2. stupeň
Mgr. Andrea Bartuňková
Tel.: 602 677 243
Email: bartunkovaa@zsmiroslav.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Peschelová
Tel.: 725 654 319
Email: gdpr@jkaccounting.c

Karierová poradkyně
Bc. Kateřina Mašová, DiS.

Email: masovak@zsmiroslav.cz

Koordinátor EVVO
Mgr. Jana Pavlů
Tel.: 774 724 100
Email: pavluj@zsmiroslav.cz

Koordinátor ICT
Mgr. Vladan Drahokoupil

Email: drahokoupilv@zsmiroslav.cz

Vedoucí vychovatelka
Lada Vostalová
Tel.: 732 380 066
Email: vostaloval@zsmiroslav.cz

Vedoucí školní jídelny
Marcela Krulová
Tel.: 515 333 173, 725 100 613
Email: krulovam@zsmiroslav.cz

Sekretářka a účetní školy
Bc. Jitka Jakubcová
Tel.: 515 333 123, 774 579 502
Email: jakubcovaj@zsmiroslav.cz

Sekretářka školy
Bc. Eva Nejedlá
Tel.: 515 333 123
Email: nejedlae@zsmiroslav.cz

Vedoucí provozních zaměstnanců
Zdeněk Krontorád
Tel.: 727 817 258
Email: krontoradz@zsmiroslav.cz

Údržbář
Vojtěch Knotek
Tel.: 602 233 159
Email: knotekv@zsmiroslav.cz

Náš nový „Mirospider“

Třídy:

Počty žáků ve školním roce 2023/2024, stav k 6. 3. 2024  
TřídaChlapciDěvčataCelkemTřídní učitel
PTŘ9312Mgr. Široká Olga
0. ročník7312 
1.A81018Mgr. Hanzelová Kamila
1.B61218Mgr. Šimšová Helena
1.C81119Mgr. Klímová Ivana
1.P325Mgr. Růžičková Miloslava
2.P224Mgr. Hráčková Vendula
3.P437Mgr. Rozmahelová Vladimíra
1. ročník404383 
2.A9918Mgr. Náhlíková Irena
2.B15520Mgr. Formanová Veronika
2. ročník241438 
3.A8917Bc. Uhlířová Daniela
3.B81018Mgr. Pavlů Jana
3. ročník161935 
4.A10515Mgr. Novotná Zdeňka
4.B9918Mgr. Benešová Jana
4.C8917Mgr. Szabóová Dagmar
4. ročník272350 
5.A9716Mgr. Nožka Ota
5.B12417Mgr. Klejdusová Helena
5. ročník211233 
6.A151227Mgr. Hlávková Adéla
6.B151227Mgr. Dostál Marek
6. ročník282452 
7.A101020Mgr. Bednaříková Daniela
7.B10818PhDr. Volfová Marie
7.C81018Mgr. Šabatová Miroslava
7. ročník282856 
8.A101121Mgr. Maiová Jarmila
8.B91019Mgr. Bartuňková Andrea
8.C11617Mgr. Buchtela Karel
8. ročník302757 
9.A131023Bc. Mašová Kateřina, DiS.
9.B111425Mgr. Biberlová Lenka
9.C13720Bc. Bindzarová Lucie
9. ročník373168 
Celkem253221474 
1. stupeň128111239 
2. stupeň125110235 

Pedagogický sbor:

Bc. Balážová Ninabalazovan@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Bartuňková Andreabartunkovaa@zsmiroslav.czmet. prevence
Mgr. Bednaříková Danielabednarikovad@zsmiroslav.czvých. poradce
Mgr. Benešová Janabenesovaj@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Biberlová Lenkabiberloval@zsmiroslav.czvých.poradce
Bc. Bindzarová Luciebindzaroval@zsmiroslav.czučitelka
Bc. Boháčová Karinbohacovak@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Buchtela Karelbuchtelak@zsmiroslav.czučitel
Dočekalová Zdeňkadocekalovaz@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Dostál Marekdostalm@zsmiroslav.czučitel
Dostálová Tunková Renatadostalovar@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Drahokoupil Vladandrahokoupilv@zsmiroslav.czučitel, koordinátor ICT
Mgr. Formanová Veronikaformanovav@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Hanzelová Kamilahanzelovak@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Hlávková Adélahlavkovaa@zsmiroslav.czučitelka
Hladíková Kateřina, DiS.hladikovak@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Holcrová Radkaholcrovar@zsmiroslav.czzástupkyně ŘŠ
Mgr. Hráčková Vendulahrackovav@zsmiroslav.czučitelka
Jarošová Simonajarosovas@zsmiroslav.czvychovatelka
Mgr. Kadlecová Janakadlecovaj@zsmiroslav.czředitelka školy
Mgr. Klejdusová Helenaklejdusovah@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Klímová Ivanaklimovai@zsmiroslav.czmet. prevence
Bc. Koubková Kateřinakoubkovak@zsmiroslav.czvychovatelka
Kudláčková Radkakudlackovar@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Křečková Kateřinakreckovak@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Máca Jaroslavmacaj@zsmiroslav.czučitel
Mgr. Maiová Jarmilamaiovaj@zsmiroslav.czučitelka
Málková Irenamalkovai@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Bc. Martinek Jakubmartinekj@zsmiroslav.czučitel
Mašová Kateřina, DiS.masovak@zsmiroslav.czkar.poradce
Matějková Hanamatejkovah@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Michalová Janamichalovaj@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Náhlíková Irenanahlikovai@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Novotná Zdeňkanovotnaz@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Nožka Otanozkao@zsmiroslav.czučitel
Mgr. Pavlů Janapavluj@zsmiroslav.czučitelka, koordinár EVVO
Mgr. Počarovská Mariepocarovskam@zsmiroslav.czučitelka
Redl Silvieredls@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Rozmahelová Vladimírarozmahelovav@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Růžičková Miloslavaruzickovam@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Řeřucha Jaroslavreruchaj@zsmiroslav.czučitel
Mgr. Marie Počarovskápocarovskam@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Schlesingerová Ludmilaschlesingeroval@zsmiroslav.czučitelka
Svobodová Hanasvobodovah@zsmiroslav.czvychovatelka
Mgr. Szabóová Dagmarszaboovad@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Šabatová Miroslavasabatovam@zsmiroslav.czučitelka
Šareš Pavelsaresp@zsmiroslav.czučitel
Šimšová Hanasimsovaha@zsmiroslav.czasist. pedagoga
Mgr. Šimšová Helenasimsovah@zsmiroslav.czučitelka
Mgr. Široká Olgasirokao@zsmiroslav.czspec. pedagožka
Mgr. Škutová Lucieskutoval@zsmiroslav.czspec. pedagožka
Bc. Uhlířová Danielauhlirovad@zsmiroslav.czučitelka
PhDr. Volfová Marievolfovam@zsmiroslav.czučitelka
Vostalová Ladavostaloval@zsmiroslav.czvedoucí vychovatelka
Vybíralová Danavybiralovad@zsmiroslav.czasist.pedagoga
Mgr. Zerbst Janzerbstj@zsmiroslav.czučitel