Školní jídelna

Zařízení školního stravování zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu s vyhláškou o školním stravování vyhl. č. 107/2005 Sb.;
 • stravování vlastních zaměstnanců vyhl. č. 84/2005 Sb. a stravování cizích strávníků;
 • vaří pro děti naší školy, zaměstnance školy, bývalé zaměstnance i pro ostatní strávníky;
 • zařízení školní jídelny poskytuje obědy i pro místní seniory včetně rozvozu;
 • vaří se jeden druh oběda;
 • připravujeme svačiny pro 1.–5. ročník, který se vozí do tříd.

Provoz školní jídelny:

 • provozní doba v průběhu školního roku je od 6:00–14:30 hodin.

Přihlašování stravy:

 • dítě přihlašuje rodič nebo jeho zákonný zástupce po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování, kterou dostane v kanceláři ŠJ, nebo na stránkách školy;
 • přihlášení lze provést nejpozději do 14.00 hodin na následující den.

Platby a vyúčtování:

 • stravování musí být uhrazeno předem (inkasem, bankovním převodem, hotově jen ve výjimečných případech a pouze v pokladních hodinách) každé pondělí 7:00–15:00 hodin, nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc;
 • inkasní způsob – inkasuje 20. dne na následující měsíc, např. 20. 8. na září; je nutno dát souhlas ve své bance s inkasem ve prospěch účtu: 123-4403990297/0100 a tuto skutečnost s číslem Vašeho účtu nahlásit ve ŠJ.

Cena svačiny:

 • svačinka do školy 25 Kč.

Cena oběda:

 • žák 7–10 let 32 Kč;
 • žák 11–14 let 35Kč;
 • žák 15 a více let 36 Kč;
 • zaměstnanci 25 Kč;
 • zaměstnanci bývalí 45 Kč;
 • cizí strávníci 98 Kč;
 • cizí strávníci s rozvozem 114 Kč.
Výdej obědů:
 • pro cizí strávníky a rodiče v první den nepřítomnosti žáka od 11:00 do 11:30 hodin;
 • hlavní výdej obědů pro žáky od 11:40–14:00 hodin;
 • každý strávník má čip a ten používá u výdeje.

Odhlašování stravy:

 • odhlašování obědů se provádí den předem do 14:00 hodin;
 • první den nemoci má strávník nárok si vyzvednout stravu za sníženou stravu do jídlonosiče v době od 11:00–11:30 hodin ve ŠJ a ostatní dny je třeba odhlásit prostřednictvím Bakalářů/Strava, emailem: krulovam@zsmiroslav.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle: 515 333 173.

Objednávání a odhlašování stravy po internetu v aplikaci Bakaláři OnLine

V levém sloupci zvolíte záložku „Strava“, otevře se Vám karta Vašeho dítěte, zde již můžete odhlašovat.

 1. Aplikace Vám umožní přístup odhlášky do 14:00 hodin na následující den. Můžete využívat i jiné funkce, které služba nabízí.
 2. „Strava“ je pouze ve webové aplikace Bakaláři mezi školou a rodinou, v mobilní aplikaci Bakaláři OnLine zatím ne.
 3. Strávníci jsou na obědy přihlášeni trvale. Pro odhlášení stravy vyberete den a zrušte označení (fajfku) kliknutím do čtverečku vlevo před obědem. Podobným způsobem můžete odhlášený oběd označením čtverečku znovu přihlásit.
 4. Každou změnu musíte ODESLAT!
 5. Po odeslání objednávky se zobrazí hlášení v zeleném nebo červeném proužku, potvrzení uložení objednávky nebo odmítnutí objednávky. Tím je objednávka dokončena.

Kontakt

Vedoucí školní jídelny
Marcela Krulová
Tel.: 515 333 173
Mob.: 725 100 613
Email: krulovam@zsmiroslav.cz

Ke stažení