29. 6.
2023

Slavnostní dopoledne na naší škole

Čtvrteční dopoledne 29. června bylo slavnostní. Celá škola se shromáždila v parku kolem sochy Jana Ámose Komenského, kde proběhlo několik důležitých událostí.  Nejprve bylo oceněno osm mladších žákyň národní házené, které skončily v jihomoravské oblasti na 2. místě a probojovaly se do Pohár...
Zobrazit celou aktualitu
25. 6.
2021

Poslední zvonění žáků 9. ročníku

V pátek 25.6.2021 byli na naší slavnostně vyřazeni žáci 9.A a 9.B třídy, kteří povinnou školní docházku absolvovali v letech 2012-2021. Do budoucího života jim přejeme mnoho úspěchů v budoucím studiu, uspokojující práci a naplněný život. ...
Zobrazit celou aktualitu
19. 6.
2019

Poslední zvonění

Žáci 9. ročníku opustili brány naší školy. Rozloučili jsem se i se žáky 5. a 7. ročníku, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu:) ...
Zobrazit celou aktualitu
19. 6.
2019

Vyhodnocení absolventských prací – TOP 13

Již po čtvrté zakončili žáci 9. ročníku studium na naší škole vypracováním a odprezentováním své absolventské práce. Každý žák si vybral téma, které je mu blízké a zajímá ho, většinou se jednalo o jejich koníček. Vypracovali písemnou práci v rozsahu 5 normostran, která musela splňovat všechny for...
Zobrazit celou aktualitu
28. 2.
2019

Absolventské práce 2019

Všeobecné informace o absolventské práci Požadavky a doporučený postup AP Časový harmonogram AP Užitečné odkazy pro AP Obhajoba_AP Rozdělení žáků mezi učitele 2019 Bodové hodnocení AP Rozpis prezentací 2019 ...
Zobrazit celou aktualitu
29. 6.
2018

Poslední zvonění 29.6.2018

V pátek 29.6.2018 bylo na naší škole slavnostně vyřazeno 61 žáků 9.A, 9.B a 9.C třídy, kteří absolovovali povinnou školní docházku v letech 2009 – 2018. Za zvuku školního zvonku a potlesku všech žáků opustili deváťáci brány naší školy.... ...
Zobrazit celou aktualitu
16. 12.
2016

Řemeslo má budoucnost

Vybrat si správnou školu, kam půjdeme po 9.ročníku dál studovat, není nic jednoduchého. A tak se rozkoukáváme důkladně nejen jako deváťáci, ale i jako osmáci. Na "Přímce" se nám moc líbilo. V lednu nás čeká "zdravka!"...
Zobrazit celou aktualitu
23. 11.
2016

Malý veletrh středních škol na ZŠ Miroslav

se koná na naší škole ve čtvrtek 24.11.od 17.00 do 18.00 hodin. Svoji účast přislíbili zástuci těchto škol: Gymnázium Mor. Krumlov; Gymnázium, SOŠ pedagogická a OA Znojmo;  Střední zdravotnická škola Znojmo; SOŠ  Znojmo, Dvořákova; SOŠ a SOU SČMD Znojmo, Přímětická; SŠT Znojmo, Uhelná; SŠ dopravy,...
Zobrazit celou aktualitu