27. 9.
2023

Přípravná třída ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/23 byla otevřena přípravná třída již druhým rokem.2. září jsme přivítali v kmenové třídě 13 předškoláků a jejich rodiče. Během školního roku přibyly další 3 děti. Jedno dítě přestoupilo z 1. třídy, druhé přišlo z okolní MŠ a třetí se přistěhovalo do Miroslavi z jiné přípravné t...
Zobrazit celou aktualitu
22. 6.
2023

“KAMION DO MĚSTA”

Máte rádi hádanky? Tady jedna je, právě pro vás. “Co je žluté, dlouhé jako velryba, vysoké jako žirafa a uveze až sedm statných slonů?” Že nevíte? No přece kamion DHL, který zavítal v úterý 20. června z Pohořelic do Miroslavi před kulturní dům v rámci Dopravně bezpečností akce pro děti. Pan Honza n...
Zobrazit celou aktualitu
4. 6.
2023

HRNEČKU, VAŘ!

Věta, kterou mnozí znají z večerního uspávání, zněla jednoho jarního dne z přípravné třídy. Bylo to spíše zoufalé volání. A nic! Ani jeden z hrníčků, které děti namalovaly, nebyl pohádkový. A tak se rozhodly, že si kaši uvaří samy. V rámci dobrovolného domácího úkolu, za pomocí rodičů (kvůli bezpeč...
Zobrazit celou aktualitu
4. 6.
2023

SVÁTEK ZEMĚ

Každoročně v dubnu slaví naše planeta Země svůj svátek. A tak jsme v přípravce přemýšleli, co jí přát, jaký dárek Zemi dát? Šetřit elektřinou, neplýtvat vodou a jídlem, udržovat kolem sebe pořádek aby byla krásná a zdravá. Pro někoho samozřejmá věc. Nakonec jsme to vymysleli! Zapojili jsme se do ak...
Zobrazit celou aktualitu
4. 6.
2023

JARO V PŘÍPRAVCE

S příchodem jara začalo být v přípravce jako v úle. Stále častěji jsme “vylétávali” ze třídy ven a objevovali krásy jarní přírody. Nejvíce jsme se těšili na Velikonoce. Během jedné hodiny pohybovek v herně přišel nápad vyrobit a nazdobit velké kraslice. A tak jsme se chopili všeho, co nám zrovna př...
Zobrazit celou aktualitu
24. 11.
2022

Ztracený knoflík aneb laskavý listopad

Tak by se dala nazvat naše účast na celorepublikovém happeningu ke Světovému dni laskavosti (13.11.). Po registraci na www.jsemlaskavec.cz jsme si stáhli pro inspiraci laskavý kalendář  s dobrými skutky. Chtěli jsme vyzkoušet, jaké to je rozdávat radost a šířit laskavost. Motivací nám byl příb...
Zobrazit celou aktualitu
26. 1.
2022

Včelka Bětka v přípravné třídě

Nedávno se u nás ve třídě, když jsme procvičovali pravo-levou a prostorovou orientaci, objevila včelka. Nebyla živá a nebyla to ani žádná obyčejná hračka, nýbrž robot. Bee-Bot, jak se také robotická včelka nazývá, je díky jednoduchému ovládání skvělým pomocníkem pro úvod do programování. A protože d...
Zobrazit celou aktualitu
20. 9.
2021

Emušáci z Předškolákova

Předškolákov je název místnosti, která se stala přechodným domovem malých předškoláků z nově vytvořené přípravné třídy, tzv. přípravky. Při slavnostním uvítání dostali předškoláci plno krásných dárečků a pamětních předmětů. Mimo to obdrželi i finanční sponzorský dar od paní Janíčkové z Generali Čes...
Zobrazit celou aktualitu
20. 9.
2021

PŘÍPRAVKA

V letošním školním roce byl v naší škole zřízen historicky první přípravný ročník pro děti, které mají z určitých důvodů doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravného ročníku je systematická předškolní příprava na úspěšný start a bezproblémové začlenění do 1. ročníku ZŠ. Zvýšená pozornost je z...
Zobrazit celou aktualitu
27. 5.
2019

Předškolák 2019

Jarní kurz pro předškoláky pod názvem „Škola plná pohybu“ probíhal i v letošním školním roce od února do dubna. Zúčastnilo se ho přes dvě desítky dětí z místních MŠ i z okolí. Cílem kurzu bylo seznámit děti s předstihem se školním  prostředím, pomocí hry rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti potř...
Zobrazit celou aktualitu
28. 6.
2018

KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018

I v letošním školním roce probíhal na jaře kurz pro předškoláky nazvaný ŠKOLA PLNÁ POHYBU.  Od února do dubna se pod vedením spec. pedagoga Mgr. Olgy Široké připravovaly na školní docházku dvě desítky dětí z MŠ. Kurz byl zaměřen zejména na grafomotoriku (přípravu na psaní). Pomocí her a pohybu si dě...
Zobrazit celou aktualitu