Žákovská knížka

Internetová žákovská knížka je webová aplikace, která je propojena se školním evidenčním systémem Bakaláři.

Webová aplikace obsahuje:

 • Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy…), ale systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes webové rozhraní.
 • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek; lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Domácí úkoly – přehled domácích úkolů (aktivních i ukončených).
 • Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn v souvislosti se suplováním.
 • Vyučované předměty – seznam předmětů s uvedením učitelů, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Přehled výuky – seznam odučených témat.
 • Absence – přehled zameškaných hodin.
 • Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy, lze vyfiltrovat jen mé akce.
 • Komunikační systém školy  KOMENS – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, umožňuje navštěvovat nástěnku třídy se zprávami pro rodiče a žáky a zároveň slouží i jako interní elektronická pošta mezi vyučujícím a rodičem (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).
 • Strava.cz – objednávání a odhlašování stravy v naší školní jídelně po internetu.
 • GDPR – souhlasy.
 • Platby – předpisy plateb.

Aplikace obsahuje více funkcí, které budou postupně zpřístupňovány.

Přihlášení do internetové aplikace je možné zde: zsmiroslav.bakalari.cz

Podrobné informace o aplikaci najdete přímo na stránkách společnosti www.bakalari.cz

Aplikaci Bakaláři OnLine si můžete jednoduše nainstalovat do svých mobilních telefonů.

Aplikace pro zařízení s OS Android  a Aplikace pro zařízení s iOS

Rodiče i žáci dostanou vygenerované přihlašovací údaje od třídních učitelů.

 • Rodiče si ihned změní přihlašovací údaje:  Nastavení/změna hesla. Přihlašují se výhradně svým heslem (žáci mají menší práva, nemohou psát omluvenky, posílat zprávy vyučujícím a nevidí zprávy určené pouze rodičům). Jako Váš podpis slouží potvrzení zprávy.
 • Omluvenky zadává rodič elektronicky: Komens/Poslat zprávu/ Omluvení absence
 • Rodiče, kteří mají ve škole více dětí – sourozence, mohou spojit účty do jednoho: Nástroje/ Propojení účtů.

Věříme, že nové prostředí a rozšířené možnosti internetové žákovské knížky Vám budou vyhovovat.

Zapomenuté heslo do webaplikace Bakaláři

Pro nastavení nového hesla zvolte následující postup.

 1. Zadejte webovou adresu: zsmiroslav.bakalari.cz/login
 2. V přihlašovacím okně zadejte „Uživatelské jméno“ a klikněte na „Zapomenuté heslo“.
 3. Zadejte mailovou adresu, kterou jste poskytli škole jako kontaktní adresu (je zadána v Evidenci).
 4. Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vyberte, kterého se změna hesla týká, a použijte tlačítko Poslat mail.
 5. Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla.
 6. Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jste vyzváni k zadání nového hesla.
 7. Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.

Stáhnout podrobný návod na zapomenuté heslo aplikace Bakaláři (PDF)