Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku, odklad školní docházky, přípravná třída, školní rok 2023/2024 „elektronicky“.

Vážení rodiče,
formální část zápisu žáků do 1. ročníku a přípravné třídy, popř. odkladu školní docházky budeme vyřizovat elektronicky, slavnostní zápis žáků do 1. ročníku proběhne jako den otevřených dveří v pátek 14. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od 1. března do 13. dubna 2023.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem (online přihlašování je spuštěno pouze od 1. března 2023 do 13. dubna 2023):

Vyplníte formulář a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

 • Žádost o přijetí – vygenerovaná systémem, prosím o pečlivé vyplnění.

3. krok

Po vyplnění si dokumenty uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

4. krok – co doručíte škole?

Zápis do prvního ročníku

 1. Žádost o přijetí.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Informace o zpracování osobních údajů
 4. Přihlášku do školní družiny, podle zájmu o docházku do družiny.

Odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravné třídy

 1. Žádost o odklad školní docházky, pokud jste v žádosti uvedli, že budete pro vaše dítě žádat odklad školní docházky.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Informace o zpracování osobních údajů
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu.
 5. Doporučující posouzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře.
 6. Žádost o zařazení do přípravné třídy, v případě zájmu.
 7. Písemné doporučení školského poradenského zařízení do přípravné třídy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (děti narozené v září 2017 a později)

 1. Žádost o zařazení do přípravné třídy.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Informace o zpracování osobních údajů
 4. Písemné doporučení školského poradenského zařízení.

5. krok

Požadované dokumenty doručte škole, nejpozději do 14. dubna 2023, některým z těchto způsobů:

 • vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří;
 • zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav;
 • prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d;
 • osobně při zápisu.

6. krok

Dne 14. dubna 2023, v den zápisu, předložíte k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Dne 30. dubna 2023 budou na webových stránkách školy zveřejněny anonymizované výsledky zápisu do 1. ročníku i do přípravné třídy podle registračních čísel. Registrační čísla jsou uvedena na Přihlášce k zápisu (vpravo, nahoře).

Děkuji

ředitelka ZŠ Miroslav
Mgr. Jana Kadlecová
Tel.: 736 760 113
Email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz