Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku, odklad školní docházky, přípravná třída, školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
formální část zápisu žáků do 1. ročníku a přípravné třídy, popř. odkladu školní docházky budeme vyřizovat elektronicky, v letošním roce je připravena online rezervace konkrétního času zápisu. Zápis proběhne souběžně v 7 třídách, přibližně v délce 15 minut na jedno dítě. Podrobnosti k výběru třídy najdete níže.

Slavnostní zápis žáků do 1. ročníku proběhne jako den otevřených dveří v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od 1. března do 11. dubna 2024.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem (online přihlašování je spuštěno pouze od 1. března 2024 do 11. dubna 2024):

Po vyplnění 1. strany přihlášky, zvolte:

 • Potvrdit a přejít na výběr termínu.“ Automaticky budete přesměrováni na druhou stranu.
 • Nejdříve zvolíte místnost zápisu.
 • Pro dítě do 1. třídy zvolte místnost zápisu: „1. patro, třída 1.A, 1.B, 2.A, 2.B nebo 3.B.“
 • Pro dítě do přípravné třídy zvolte místnost zápisu: „Přízemí, přípravná třída.“
 • Pro dítě do speciální třídy zvolte místnost zápisu: „Přízemí, speciální třída 2.P“.
 • Pro žádost o odklad povinné školní docházky zvolte místnost zápisu: „Přízemí, odklad povinné školní docházky.“
 • Výběr termínu provedete kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ a „Dokončit registraci“.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla cca po 15 minutách automaticky doručena zpráva s potvrzením rezervace termínu zápisu a informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu. Potvrzení rezervace termínu zápisu vám bude připomenuto ještě jednou, a to dva dny před zápisem.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

 • Žádost o přijetí a žádost o odklad – vygenerovaná systémem, prosím o pečlivé vyplnění.

3. krok

Po vyplnění si dokumenty uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

4. krok – co doručíte škole?

Zápis do prvního ročníku

 1. Žádost o přijetí.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Informace o zpracování osobních údajů.
 4. Přihlášku do školní družiny, podle zájmu o docházku do družiny.

Odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravné třídy

 1. Žádost o přijetí.
 2. Žádost o odklad školní docházky.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 4. Informace o zpracování osobních údajů.
 5. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu.
 6. Doporučující posouzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře k odkladu.
 7. Žádost o zařazení do přípravné třídy, v případě zájmu.
 8. Písemné doporučení školského poradenského zařízení do přípravné třídy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (děti narozené v září 2018 a později)

 1. Žádost o zařazení do přípravné třídy.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Informace o zpracování osobních údajů.
 4. Písemné doporučení školského poradenského zařízení do přípravné třídy.

5. krok

Požadované dokumenty doručte škole, nejpozději do 11. dubna 2024, některým z těchto způsobů:

 • vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří;
 • zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav;
 • prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

6. krok

Dne 12. dubna 2024, v den zápisu, předložíte k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Dne 30. dubna 2024 budou na webových stránkách školy zveřejněny anonymizované výsledky zápisu do 1. ročníku i do přípravné třídy podle registračních čísel. Registrační čísla jsou uvedena na Přihlášce k zápisu (vpravo, nahoře).

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/25

Velice si vážíme zájmu rodičů, kteří se rozhodli v minulých letech umístit svoje děti na naši školu. Věříme, že je to odrazem naší dlouholeté práce a kladného vztahu k dětem. K zápisu uvítáme všechny malé předškoláky.

Ředitelka Základní školy Miroslav stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu školy a prostorové možnosti školy.

1. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy, Miroslav, okres Znojmo, p.o.

2. V případě volné kapacity budou přijaty ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Miroslav a které mají již sourozence v naší škole.

3. V případě volné kapacity budou přijaty ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Miroslav a absolovovaly přípravný ročník na naší škole.

Věříme, že začátkem školního roku uvítáme ve školních lavicích na ZŠ Miroslav všechny děti, které se na naší škole chtějí vzdělávat.

Děkuji

ředitelka ZŠ Miroslav
Mgr. Jana Kadlecová
Tel.: 736 760 113
Email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy – dokument NPI ČR

Školní zralost