Aktuality

28. 6.
2024

Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024/2025

Školní potřeby pro přípravnou třídu 2024/2025Školní potřeby pro 1. ročník 2024/2025Školní potřeby pro 2. ročník 2024/2025Školní potřeby pro 3. ročník 2024/2025Školní potřeby pro 4. ročník 2024/2025Školní potřeby pro 5. ročník 2024/2025Školní potřeby pro 6. - 9. ročník 2024/2025 ...
Zobrazit celou aktualitu
28. 6.
2024

Poslední zvonění žáků 9. ročníku 28. června 2024

V pátek 28. června 2024 jsme se rozloučili s 65 žáky 9. ročníku. Za zvuku školního zvonění a potlesku ostatních žáků školy opustili naše brány nejen deváťáci, ale také žáci 5. a 7. ročníku odcházející na víceletá gymnázia či sportovní školy. Do další etapy života jim přejeme mnoho úspěchů, ať jsou ...
Zobrazit celou aktualitu
27. 6.
2024

Slavnostní pasování páťáků na žáky druhého stupně

Ve čtvrtek 27. června 2024 byli slavnostě pasování žáci třídy 5.A a 5.B na žáky 2. stupně. Současně dostali od svých třídních učitelů, p. uč. Klejdusové a p. uč. Nožky, diplomy za úspěšné absolvování 1. stupně základní školy.Přejeme jim krásné zasloužené prázdniny a budeme se na ně těšit v příštím ...
Zobrazit celou aktualitu
27. 6.
2024

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

Čtvrteční dopoledne 27. června bylo slavnostní. Celá škola se shromáždila v parku kolem sochy Jana Ámose Komenského, kde proběhlo několik důležitých událostí.  Nejprve bylo oceněno sedm mladších žákyň národní házené, které nejdříve ovládly Jihomoravskou oblast a dostaly tak šanci utkat se s...
Zobrazit celou aktualitu
26. 6.
2024

Projektové dny 26. a 27. června 2024

Poslední dny školního roku,žáci 9.ročníků připravili projektové dny pro své mladší spolužaky na téma: Cesta kolem světa. Nebyla to ledajaká cesta, ale cesta dobrodružná plná různých překážek a úkolů, pomocí kterých získávali indície pro šílenou vědkyni Elvíru, aby si mohla opravit svůj létající str...
Zobrazit celou aktualitu
26. 6.
2024

Červen 2024 ve školní družině

Poslední měsíc ve školním roce jsme pokračovali ve Dni dětí. Celý týden jsme plnili úkoly a hádali hádanky, které si pro nás paní vychovatelky připravily. Vyráběli jsme ze zapékací fólie a dodělávali poslední výrobky z pryskyřice. Také jsme ozdobili náš park před školní družinkou malováním na streč...
Zobrazit celou aktualitu
26. 6.
2024

Máme všech pět pohromadě

Multisenzorický přístup- jeden ze základních pilířů speciální pedagogiky. Získávání poznatků co nejvíce smysly najednou. Je konec školního roku, a tak máme čas zavřít oči a vybavit si, co nám naše smysly zapsaly do paměti.Co viděly naše očí? Nové tváře, které se postupně staly tvářemi blízkými a mi...
Zobrazit celou aktualitu
26. 6.
2024

První „ řidičák“ 

V měsíci červnu všichni žáci čtvrtých ročníků skládali svou první zkoušku. Jednalo se o vědomosti z oblasti dopravní výchovy a praktické dovednosti při jízdě na kole. Na místním dopravním hřišti pod vedením p. Ševčíka si  nejprve zopakovali testové otázky a poté si vše ověřovali při jízdě na k...
Zobrazit celou aktualitu
26. 6.
2024

Seniorská olympiáda

Na pondělní dopoledne, 24.června 2024, si Prototýpci ze 3.B připravili pro své kamarádky - babičky z domova s pečovatelskou službou - Seniorské olympijské hry. Příprava jednotlivých sportovních disciplín byla zcela v jejich režii. Nechyběla kreativita, fair play pravidla a ani super dobrá a usměvav...
Zobrazit celou aktualitu
21. 6.
2024

Absolventské práce žáků 9. ročníku 2024

Druhý červnový týden byl v naší škole mimořádný. Patřil prezentacím absolventských prací žáků 9. tříd. Tato vystoupení mívají často velmi vysokou úroveň, na to jsme již zvyklí. Přesto nás někteří žáci překvapili: někteří precizní přípravou, jiní nápaditým designem prezentace, další jistým a přiroze...
Zobrazit celou aktualitu
21. 6.
2024

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče,  ve škole se nám hromadí oblečení, které možná patří Vašim dětem. Přišlo Vaše dítě domů bez rukavic, bez čepice, bez bundy? Ztratily se mu tepláky či mikina? Možná oblečení zůstalo někde ve škole, našlo se, ale dítě si ho nevyzvedlo. Vyobrazené oblečení je možné si vyzv...
Zobrazit celou aktualitu
21. 6.
2024

Mezitřídní turnaj 14. 6. 2024

Uplynul rok a opět se celý druhý stupeň sešel na fotbalovém hřišti FC Miroslav. Tento tradiční turnaj měl letos menší změnu a to v dívčí kategorii. Místo pálkované si děvčata zahrála brannball. Hry jsou si sice podobné, ale brannball je dynamičtější a všichni jsou ve hře, nikdo nevypadává. Myslím s...
Zobrazit celou aktualitu
17. 6.
2024

Exkurze do lomu v Olbramovicích

Jedna z posledních exkurzí tohoto školního roku zavedla Prototýpky ze 3.B až do kamenolomu v Olbramovicích, kterou nám domluvila jedna z našich maminek, p. Jitka Řádková. Prohlídku celého areálu, ale i možnost zhlédnout v přímém přenosu opravdový odstřel, samozřejmě pod přísným dohledem odborníků, ...
Zobrazit celou aktualitu
17. 6.
2024

Ocenění za celoroční práci

Projekt Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, menších projektů, ale také přímou účastí dětí a jejich rodičů na sběru použitých baterií, mobilů, cartridgií a vysloužilých elektrospotřebičů. V tomto školním roce jsme se umístili ve ...
Zobrazit celou aktualitu
10. 6.
2024

Květen 2024 ve školní družině

Květen byl ve školní družině ve znamení deskových her. Hráli jsem Člověče nezlob se, Z pohádky do pohádky a tak dále. Také se nám líbila nová hra s magnetickými kameny, u které jsme zažili spoustu legrace. Všem maminkám jsme vyrobili srdíčka, každé oddělení podle svého. Vyráběli jsme také ze smršťo...
Zobrazit celou aktualitu
7. 6.
2024

Olympiáda pro radost

Olympijské hry jsou snem každého sportovce. Naši žáci z 3. a 5. ročníků měli možnost se takového snu zúčastnit. Základní škola Pražská ve Znojmě pořádala již po patnácté Olympiádu pro radost, kde si děti z několika škol mohli poměřit síly v rozumových i tělesných aktivitách. Žáci si vyzkoušeli pozn...
Zobrazit celou aktualitu