Absolventské práce žáků 9. ročníku

Na konci devítileté docházky do základní školy by měl žák prokázat míru naplnění cílů základního vzdělávání:

 • osvojení si strategie učení;
 • tvořivé myšlení;
 • řešení problémů;
 • dovednost komunikovat a spolupracovat;
 • poznat svoje možnosti a uplatnit schopnosti.

Absolventská práce bude jednou z forem, kterou budeme ověřovat tyto dovednosti, schopnosti a znalosti (klíčové kompetence) žáků, kteří končí základní vzdělávání. Její vypracování a odevzdání stanovuje naše škola jako povinnou součást práce žáka 9. ročníku a je zakotveno ve Školním vzdělávacím programu ZŠ Miroslav.

V rámci zpracování a prezentace absolventské práce může žák uplatnit svoje schopnosti a dovednosti:

 • schopnost samostatně pracovat na daném tématu;
 • schopnost vyhledávat a zpracovávat informace;
 • dovednost komunikovat a spolupracovat;
 • schopnost vyjádřit vlastní názor na dané téma;
 • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky;
 • schopnost napsat text pomocí textového programu v počítači.

Průběh absolventské práce:

 • každý žák si dle svých zájmů a preferencí předmětů vybere téma absolventské práce a osloví vedoucího práce;
 • svoji představu žák zkonzultuje s vedoucím práce a dohodnou si systém konzultací;
 • po elektronickém odevzdání bude práce písemně zhodnocena konzultantem;
 • žáku bude dle zaměření absolventské práce přidělen oponent;
 • absolventská práce bude veřejně prezentována před komisí učitelů;
 • absolventská práce bude ohodnocena známkou, která ovlivní klasifikaci předmětu (podle zaměření práce);
 • absolventská práce bude ohodnocena známkou, která ovlivní klasifikaci předmětu (podle zaměření práce).
Ke stažení

Obhajoba AP

Rozpis prezentací

Rozdělení žáků

Úvodní stránka AP