Vyhodnocení absolventských prací – TOP 13

IMG_4414Již po čtvrté zakončili žáci 9. ročníku studium na naší škole vypracováním a odprezentováním své absolventské práce.
Každý žák si vybral téma, které je mu blízké a zajímá ho, většinou se jednalo o jejich koníček. Vypracovali písemnou práci v rozsahu 5 normostran, která musela splňovat všechny formální náležitosti, jako je úvodní strana, úvod, závěr, citace zdrojů a přílohy. Důležítý byl samozřejme i vlastní obsah práce a smysluplnost textu.
Dalším kritériem hodnocení byla prezentace před komisí z řad pedagogů,ostatními spolužáky 9. ročníku a přísedícími třídami nižších ročníků 2. stupně, která byla zpracovaná v programu Power Point v délce 10 minut.

Ze všech 47 prací byla vybrána TOP 13 nejlepších prací:

Lenka Fialová – Marie Terezie
Jakub Březina – Palné zbraně
Marek Hejmala – USA
Eliška Drahokoupilová – Manga
Sabina Bučková – Egypt
Matěj Čudan – Ovce
Marek Hořčica – Mc Gregor
Radek Hanzlík – Fotbal
Jan Rolinek – Parkour
Eva Tkadlecová – Mallorca
Ondřej Stix – Osvětim
Eva Skočovská – Buddhismus a meditace
Nikola Rohlíková – Není házená jako házená
Speciální cenu za přínos pro naši školu získala Aneta Hůlková za práci s názvem Kyberšikana. Vypracovala dotazník, který vyplnilo přes 200 žáků školy a výsledky zpracovala přehledně do grafů. Výsledky jsou důležité pro další práci pedagogů.
Téměř všechny letošní práce i prezentace měli velice vysokou úroveň a naši absolventi dokázali, že mohou s klidným svědomím opustit naši školu, protože tohle zvládli na výbornou:)
 Mgr. Jana Kadlecová

 

Prosba o vyplnění dotazníku pro absolvenstskou práci

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku pro absolventskou práci 9. ročníku  našeho žáka Pavla Baluska. Odpovědi budou anonymní. Vyplnění mu velice pomůže pro analýzu výsledků do jeho  práce o  průzkumu veřejného mínění. Výsledky budou zveřejněny v červnu. Práci může vyplňovat kdokoliv, čím více lidí se bude podílet, tím lépe. Můžete uveřejnit i mezi svými známými.

http://www.survio.com/survey/d/T0O9M3F7T6W8Y6G7R

Děkujeme