Desatero pro primární prevenci

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování.

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

4.A tvoří krásná letadla a strašáky

Spojením pracovních činností a výtvarné výchovy vzniklo velké množství dřevěných letadel, ze kterých měly děti opravdu radost. Na strašácích se ještě pracuje a budou k vidění na podzimní výstavě.

Děti si vyzkoušely brousit i vrtat ve školní dílně a v rámci výtvarné výchovy si barvami a fixami letadla vyzdobily. Podívejte, jak se jim povedly a jak na nich pracovaly, zde.

IMG_6592IMG_6688

Prototýpci bodují

Učíme-li žáky vidět příležitosti, vyhledávat potřeby, vnímat problémy a přemýšlet kreativně nad kroky, které by chtěli realizovat, je důležité nezapomínat na souvislosti – pozitivní a negativní dopady, které jejich řešení mohou mít na okolí. Etické a udržitelné myšlení tvoří celou dílčí oblast skupiny podnikavých kompetencí. Ve výuce rozvíjí u žáků schopnost vidět vlivy svého jednání a uvědomit si za ně zodpovědnost, vyhodnocovat dopady na životní prostředí i na druhé. Postupně si tak uvědomují spoluzodpovědnost za stav svého okolí, přírody, společnosti a aktivně hledají způsoby, jak negativním vlivům předcházet.

Prototýpčí „Špagetkovou výzvu“ už vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše nová p. uč. Adámková. Na výzvě pracovalo 15 žáků. Jejich úkolem bylo postavit ze syrových špaget a pěnových bonbonů věž. Byli rozděleni do čtyř skupin. Postupovali přesně podle návodu, vše bylo srozumitelné a tak mohli samostatně rozvíjet svou představivost, logické a strategické myšlení, uvědomovali si základní jevy – zemská přitažlivost, statika, pevnost materiálů aj.

V žácích byl přirozený soutěživý duch od prvopočátku, jak konstatovala paní učitelka, ale největším motivem byl sáček zbylých marshmallow bonbonů, který jim za první místo přislíbila.

Vyhrála věž s výškou 72 cm, podstavou bylo „týpí“.