Třídní schůzky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konají třídní schůzky, tentokrát prostřednictvím aplikace Google Meet.

Třídní učitelé vás pozvou prostřednictvím Gmailu vašich dětí.

Schůzky se konají v obvyklých časech.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin.

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci s některým vyučujícím vašeho dítěte, oslovte ho prostřednictví Bakalářů, kdy si s ním domluvíte online schůzku na konkrétní čas.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

chalkboard-1264200_1920

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

 1. TÝDEN OD 12.4. DO 16.4. 2021 – žáci 1. a 4. ročníku, 1., 2. a 3. P

 1. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

 • také můžete shlédnout instruktážní videohttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží lékařské potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A– 7.45 hod.

1.B – 7.50 hod.

1.C – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

4.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

1.A – 11.45 hod.

1.B – 12.00 hod.

1.C- 12.15 hod.

3.P – 12.20

4.A – 12.35

4.B – 12.50

Výuka – 2. týden 

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně: bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 1. st., kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 1. týden

1.A – třída ŠD1 -  p. vych.  Vostalová – budova ŠD

1.B – třída ŠD3 – p. vych. Koubková – budova ŠD

1.C – třída ŠD2 -  p. vych.  Svobodová – budova ŠD

4.A – třída 4.A -  p. asistentka – budova 2. st.

4.B – třída ŠD4 – p. vych.  Leitnerová – budova 2. st.

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden - bude upřesněno

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

Zápis dětí do 1. ročníku, odklad školní docházky, přípravná třída, pro školní rok 2021_22 „elektronicky“

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat zápis dětí elektronicky, v měsíci dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od 4. března 2021 do 9. dubna 2021

1. krok

Přístup k elektronické přihlášce najdete na adrese:

ZapisyOnline 930x180

Vyplníte formulář a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

3. krok

Po vyplnění si dokumenty uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

4. krok: Co doručíte škole?

Zápis do prvního ročníku

 • Žádost o přijetí.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 • Přihlášku do školní družiny, podle zájmu o docházku do družiny.

Odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravné třídy

 • Žádost o odklad školní docházky, pokud jste v žádosti uvedli, že budete pro vaše dítě žádat odklad školní docházky.
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu.
 • Doporučující posouzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře.
 • Žádost o zařazení do přípravné třídy, v případě zájmu.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (děti narozené v září 2015 a později)

 • Žádost o zařazení do přípravné třídy.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení.

5. krok

Požadované dokumenty doručte škole, nejpozději do 16. dubna 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Škola vydá do 14 dnů „Rozhodnutí“ opatřené ověřeným elektronickým podpisem a odešle je na e mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti.

Dne 30. dubna 2021 budou na webových stránkách školy zveřejněny anonymizované výsledky zápisu podle registračních čísel. Jsou uvedena na Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (vpravo, nahoře).

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 760 736 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

 

Velikonoce ve 3.A

167803806_2128887800575681_5375767778800516225_nRok se s rokem sešel a Velikonoce nám opět klepou na dveře. Pro někoho jsou to svátky jara, pro jiného nejvýznamnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Křesťané uctívají památku utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  V průběhu Pašijového týdne jsme si ve 3.A povídali, jaká je historie Velikonoc, jak slavili Velikonoce naši předkové, které zvyky dodržovali a které tradice se dochovaly dodnes. 168361153_2963948857227622_1159185306598317273_n

Stejně jako během ostatních významných tradičních svátků, které si připomínáme v průběhu roku, tak se i o Velikonocích připravovaly speciální pokrmy a pochutiny, které souvisely s tímto obdobím. A proto jsme ve třídě neváhali a vyhlásili první ročník kulinářské soutěže s názvem “Miroslavský MasterChef Junior”. Děti zavítaly do kuchyní svých maminek, oprášily osvědčené recepty a připravily něco dobrého k snědku.

168120362_455334702454822_7273297665663979834_nVajíčka symbolizují zárodek života, zdraví, štěstí, ale i vzkříšení celé přírody. Jsou nejdůležitějším symbolem velikonočního období. V naší soutěži proto nesměla chybět tradiční vajíčková pomazánka podle Matouška nebo plněná vejce podle Románka.

Bez velikonočního beránka si svátky jara neumí představit Baruška ani Amálka. Beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován.

165567084_482768636099278_4566978110438900574_nS přípravou mazance, bochánku pečeného ze sladkého kynutého těsta, pomáhala i Nicolka. Všechny potřebné ingredience nám Nicolka představuje ve svém videu. Pečení mazance dříve probíhalo tradičně na Bílou sobotu. Nesměl chybět v žádné domácnosti. Pečlivě se rozdělil mezi všechny členy rodiny i čeládku, drobečky se házely do ohně či studny.

168381903_4086523891378922_3143178115480245433_nŘíká se, že ten, kdo sní o Zeleném čtvrtku na lačný žaludek jidáška pokapaného medem, bude uchráněn před včelím štípnutím, hadím uštknutím a celý rok nezastůně. Svůj název získal podle proradného Jidáše, který zradil Ježíše. Příští rok budou určitě zdraví jako rybička Terezka a Eliášek. Eliášek natočil i video, jak si připravit Eldovi tradiční jidášky. Některé děti se mírně odklonily od zaběhlého pojetí Velikonoc, zakomponovaly ale tradiční symbol Velikonoc – vejce – do svých pokrmů. Je libo mrkvový dort od Kryštůfka nebo velikonočně zdobená bábovka podle Kristýnky?  V galerii se můžete na všechny 166722296_1639319886431305_7387270588994652070_nkuchtíky a jejich produkty podívat.

Tak co, necháte se inspirovat našimi malými kuchaři a připravíte si tak netradiční velikonoční pokrm nebo spíše vsadíte na klasiku? Máte snad tip, kdo se stane letošním vítězem/vítězkou soutěže “Miroslavský MasterChef Junior”? Konkurence je veliká!!

Za celou 3.A přeji příjemně strávené velikonoční svátky.

tř.učitelka Mgr. Vladimíra Vančurová

Fotogalerie

Školní kolo soutěže Matematický klokan 2021

klokanMezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní 6 milionů soutěžících ze 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Klokan bez hranic.

Na naší škole se letos zúčastnilo 114 žáků 2. – 9. ročníku, úlohy řešili online.

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 42 řešitelé

1. Bezděk Matouš – 71b. -  3. A

2. Formannová Tereza -  69b. -  3. A

3. Jelínek Eliáš – 69b. -  3. A

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 29 řešitelé

1. Jelínek Matěj – 106b. -  5. A

2. Hemžal Martin – 94b. -  5. A

3. Benešová Lenka – 92b. – 5. A

KATEGORIE: Benjamín (6. – 7. ročník) 25 řešitelů

1. Dvořák Daniel – 79b. -  6. A

2. Kubík Ondřej – 78b. – 7. B

3. Kadlecová Sára – 76b. – 7. A

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 18 řešitelů

1. Demková Sára – 67b. – 9. A

2. Molnár David -  60b. -  8. B

3. Kinzlová Valentýna – 59b. -  8. B

Za vyučující matematiky Mgr. Jana Kadlecová

Výběrové řízení na pracovní pozici učitel/ka fyziky a matematiky

 

teaching-4727933_1920Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Učitel/ka fyziky a matematiky na 2. stupni základní školy

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Předpoklady pro výkon učitele/učitelky základní školy dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Ochota dále se vzdělávat, spolupracovat v týmu, být aktivní, kreativní
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající nejvyšší dosažené vzdělání
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis
 • Žádost o zaměstnání

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,00
 • Nástup od 25. 8. 2021

V Miroslavi dne 31. března 2021

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

 

Výběrové řízení na pracovní pozici školník

Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Školník na základní škole

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem technického směru

Pracovní náplň

 • Zajišťování provozu objektu školy včetně zajišťování a organizace údržby, běžných oprav a úklidových prací
 • Otevírání a zavírání objektu v souladu se školním řádem
 • Obsluha hlavních energetických rozvodů
 • Dozor nad správným používáním společných zařízení objektu
 • Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov včetně navrhování opatření
 • Zajišťování revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti
 • Částečná péče o zeleň v areálu školy včetně sekání trávy, údržba chodníků a komunikací v areálu školy
 • Řízení práce uklízeček

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Manuální zručnost
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem
 • Řidičský průkaz skupiny B

Typ pracovní smlouvy

 • Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce, možnost dalšího prodloužení na dobu neurčitou

Platové ohodnocení 

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (příloha č. 1) a podle délky započitatelné praxe

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy
 • Lhůta pro podání nabídek končí 15.4.2021 ve 14.00 hodin

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů (vysvědčení, výuční list)
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,0
 • Stálá pracovní doba, jednosměnný provoz
 • Nástup od 1. 7. 2021

Harmonogram výběru uchazeče 

 1. kolo 16.4.2021 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)
 2. kolo od 19.4.2021, o postupu do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni 19.4.2021 telefonicky, formou pozvánky k osobnímu pohovoru

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

V Miroslavi dne 12. března 2021 Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Děkujeme, že nám pomáháte

Naše škola, ZŠ Miroslav, v měsíci březnu obdržela od společnosti ECOBAT s.r.o.,B2 provozovatele kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů, OSVĚDČENÍ o přínosu pro životní prostředí za rok 2020. K recyklaci jsme odevzdali, především díky Vám, rodičům, prarodičům a dětem z naší školy, celkem 104kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 68kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Chtěli bychom Vám všem, alespoň touto cestou poděkovat nejen za to, že se zapojujete do našich sběrových akcí, ale především za to, že děti vedete, stejně jako i my ve škole, ke třídění odpadu a tím i k ochraně životního prostředí.

Doufáme, že se tato skvělá spolupráce bude i nadále prohlubovat a rozvíjet. O tom svědčí i velké množství drobného domácího elektrozařízení, kterým jste nám přispěli do březnové sběrové kampaně.

Mgr. Jana Pavlů

Matematika hrou aneb „Abaku“

Zábavná hra pro všechny, kteří raději než ve verbálních dovednostechAbaku soutěží v matematické zdatnosti, to je Abaku. Hra s čísly, která můžete hledat kdekoliv, například na značkách aut, v telefonních číslech apod. Jde o to najít tzv. Abaku číslo, což je řada čísel, která dá nějaký příklad. Například řada čísel 15621 je Abaku číslo, protože v ní mohu najít příklady: 1+5=6, 15 + 6=21. Metoda pomáhá budovat a upevňovat počtářské schopnosti dětí herní formou a ideální je s ní začít hned v první třídě.

V rámci projektu MAP II získala před Vánocemi základní škola Miroslav od města Moravský Krumlov darem sadu pomůcek pro 15 žáků, která obsahuje Abakostky, Abakarty, magnetická čísla a deskové hry s Abakameny. S touto metodou v naší škole začali pracovat letošní druháčci a páťáci, ovšem postupně se dostává do povědomí i jiných tříd a ročníků. Bohužel si pomůcek k této hře užili druháčci zatím jen krátce v lednu a únoru, než byly opět školy zcela uzavřeny. Ovšem hra Abaku má i svou online podobu a dokonce i svou ligu, a tak děti trénují hru i doma v aplikaci abakulab. Hry s pomůckami posilují v dětech logické myšlení a usnadňují pochopení matematických souvislostí. Abaku hra se dáAbaku pomůcky použít ve výuce, ale také ve volném čase v podobě deskové hry pro všechny členy rodiny. Více o pravidlech hry na www.abaku.org.

             Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů – POSUNUTÍ TERMÍNU

 papírVážení rodiče, milí žáci,

na podzim jsme stanovili dubnový termín sběru papíru. Víme, že pro školu starý papír schováváte a moc si toho vážíme.

Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli pro posunutí termínu na příznivější dobu, spíše ke konci školního roku.

Buďte tedy prosím trpěliví a papír ještě chvíli střádejte.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Děkujeme za pochopení

Za kolektiv zaměstnanců naší školy

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Únor v ŠD

smart

Únorové dny v ŠD byly plné zábavy a her. Kromě výroby masek na karneval, který jsme si mimo jiné perfektně užili, jsme také soutěžili a tančili.  Následoval týdenní projekt o domácích zvířatech, kde se každý z nás dozvěděl něco nového. Poslední týden před prázdninami v každém oddělení proběhlo hádankové odpoledne. Věděli byste správnou odpověď? ,,Někdy prý ho záda bolí, ale nechce chodit s holí. Jakmile však čutá s vnukem, to se cítí malým klukem. / Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici … / Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to?‘‘ (dědeček, budík, měsíc).

Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 18.3.2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

 • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
 • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 16.3.2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.

Naši malí zahradníci

Jaro už pomalu klepe na vrátka a malí zahradníci ze třídy 3.B už mají připraveny svéreceived_723944211817461 vlastnoručně vypěstované sazeničky ze semínek, která, jen co se více oteplí a proschne, zatím ještě hodně vlhká půda, už mohou začít vysazovat na svých zahrádkách. Záznamy a dokumenty o pěstování, nutné u každého projektu, pilně posílali elektronicky k nahlédnutí a ke kontrole už v měsíci únoru a během jarních prázdnin. Využili tak dostatek volného času ke každodennímu pozorování a především i k opečovávání svých prvních výpěstků. Výsledky jejich snahy si můžete opět prohlédnout ve fotogalerii. Možná i Vás budou inspirovat a i v těchto, prozatím ještě chladných dnech, si vykouzlíte kousek jara i ve svých domácnostech. A žáci, kteří si vyzkoušeli vypěstovat ze semínek řeřichu, dokonce tuto zdravou, vitamíny nabitou bylinku i ochutnali. A prý to byla dobrota. Zkuste to také, zrovna v této době bychom měli mít vitamínů ve svém jídelníčku co nejvíce.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Přípravná třída na ZŠ Miroslav ve školním roce 2021/2022

schultute-1499057_1920Ve školním roce 2021/2022 bude v Základní škole Miroslav, Třináctky 135/19 zřízena přípravná třída.

 • Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním  roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat minimálně 10 dětí, maximální počet dětí v přípravné třídě je 15 žáků.
 • O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti přijímáme na základě předložení příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné třídě, rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.
 • Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Cílem je snadnější adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.
 • Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet stejně starých dětí, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo co nejlépe připraveno pro vstup do první třídy.
 • Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v  oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40.
 • Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Ty se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, návyky sebeobsluhy a hygieny. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Hlavním cílem přípravné třídy tedy je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost.
 • Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně, v případě, že se dítě ve školní jídelně stravuje a to za stejných podmínek jako žáci základní školy. Dále hradí poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy. Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků.
 • Zápis do přípravného ročníku se bude konat elektronicky, veškeré informace najdete na webu školy www.zsmiroslav.cz.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu,

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

 • na žádost zákonného zástupce dítěte
 •  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě – jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 •  Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Mgr. Jana Kadlecová

Uzavření základních škol od pondělí 1. března 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla vláda o opětovném uzavření základních škol od 1. března 2021.

 • Žáci 1., 2. ročníku, 1., 2. a 3. P přecházejí opět na distanční výuku.

 • Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím aplikace Bakaláři a výuka bude probíhat v prostředí Google Meet.

 • Sledujte prosím každý den informace od třídních učitelek.

Školní jídelna

 • V pondělí si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.00 do 12.30 hodin

 • Od úterý 2. 3. 2021  jsou všichni žáci odhlášeni z obědů.

 • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit v pondělí 1.3.2021 do 14.00  hodin nebo kterýkoli další den do 14.00 hodin  na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů nebo vedoucí školní jídelny paní Krulové na email: krulovam@zsmiroslav.cz.  nebo na tel. 515 333 173.

 • Cena oběda se nemění.

 • Oběd bude  vydáván pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 12.30

 • Popř. si můžete v jídelně nechat předchozí den nebo ráno prázdný jídlonosič, který si můžete vyzvednout kdykoliv po 11 hodině. Musí na něm být napsané příjmení, jméno a třída žáka.

Přeji Vám hodně zdraví  a trpělivosti

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Soutěž ve sběru vysloužilého drobného elektrozařízení

Opět máme možnost jako škola, které není lhostejná ochrana životního prostředí, zapojit se doplakát soutěže ve sběru drobných vysloužilých elektrospotřebičů. Patronem soutěže je ekologický projekt recyklohraní, pro nějž celoročně sbíráme také vybité baterie /do školních baterkožroutů/ a vysloužilé cartridge a náplně do tiskáren.    Soutěž probíhá během celého měsíce března 2021. Pokud budete chtít přispět do soutěže, přineste, prosím, vysloužilé drobné elektrospotřebiče, které jsou uvedeny na plakátku, do budovy 1.st. ZŠ, nejlépe p. školníkovi Alexovi nebo po tel. domluvě p. uč. J. Pavlů.  Předem Vám všem moc děkujeme a s výsledky soutěže Vás seznámíme ihned po vyhodnocení soutěže v měsíci květnu.

Mgr. Jana Pavlů

Výsledky „Ptačí hodinky“ v Miroslavi

Naši nadšení ekologové ze třídy 3.B se během jednoho lednového víkendu zapojili do celorepublikového výzkumu, který je největším občansko-vědeckým projektem určeným pro širokou veřejnost. A protože je baví pozorovat cvrkot na krmítku a chtěli mít větší přehled o ptačích druzích a o počtech opeřených návštěvníků jejich zahrad a balkonů, zaregistrovali sePtačí hodinka 2 na příslušných stránkách České ornitologické společnosti, vše zdokumentovali, zaslali elektronickou poštou a netrpělivě očekávali výsledky svého snažení. Přispěli tak ke zjištění důležitých údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje, kteří ptáci ubývají či přibývají, jaké prostředí nejraději využívají. Kromě toho bylo toto pozorování velmi poučné a zábavné. Zimní přikrmování a starost i o jiná zvířátka v našem okolí pomáhá vytvořit kladný vztah k přírodě. O výsledcích svého snažení nedávno obdrželi certifikát, který je součástí přehledných statistik. Doufáme, že jsme touto dobrovolnou aktivitou alespoň trošku pomohli ornitologům v jejich rozsáhlém a časově náročném zjišťování měnících se stavů ptačí populace v zimním období a v příštím roce se opět rádi zapojíme.

Mgr. Jana Pavlů

 

Leden v ŠD

V lednu jsme toho stihli opravdu hodně.  Vyráběli jsme medaile k vysvědčení, šašky, krabičky a mnoho dalšího. Chodili jsme na vycházky a podívali jsme se i za zvířátky.  Malovali jsme kamínky pro radost a nezapomněli jsme si i hrát.smart

Ani během distanční výuky nezahálíme

Nebudeme předstírat, že distanční výuku už bychom velmi rádi vyměnili za prezenční. Téměř každému z nás, mluvím za třídu 3.B, už chybí nejen vzájemná komunikace, ale i diskuse nad různými školními problémy, řešení zapeklitých slovních úloh atd. Ne, že bychom se ale nudili, toIMG_20210215_112225 v žádném případě! Domácí výuku si zpestřujeme nejen povinným pobytem na čerstvém vzduchu, ale také různými projekty, zajímavými úkoly a referáty, do kterých mohou děti zapojovat všechny členy rodiny, pokud jim to zrovna čas a chuť dovolí. Vzdělávání praxí se zapojením smyslů a nejbližšího okolí, výuka jen skrze obrazovky neumožní.

Můžeme se pochlubit zajímavým projektem o vesmíru /viz. fotogalerie/, do jehož vypracování se zapojovali s velkou chutí i rodiče a sourozenci. Výsledné práce jsou opravdu nápadité a zdařilé. Nesmím zapomenout ani na výtvarné práce do soutěže NP Podyjí na téma „Mé toulky přírodou“ /viz.fotogalerie/, při nichž si celá rodina vyrazila do zimní krajiny a své postřehy pak, nejen děti, malovali či kreslili volnou technikou na papír. Rovněž projekt „Náš třídní atlas hub“ potěšil všechny houbaře, kteří už se nemohou dočkat, až se svými košíky vyrazí do lesů na svá oblíbená místa plná kozáků, klouzkůreceived_1351511088560117 nebo křemenáčů. Ale i jedovaté muchomůrky červené a nejedlé hřiby žlučníky už bezpečně poznáme a víme, že je máme v lese nechat pro zvířátka a v žádném případě do nich nebudeme kopat nebo je jinak ničit. Při, určitě ne posledním, projektu „Malý zahradník“ jsme se pustili do pozorování klíčení různých semen, jelikož jaro už nám klepe na vrátka a každý dobrý zahradník si už musí pomalu připravovat a plánovat, co letos na své zahrádce zasadí nebo zaseje. Děti měly za úkol poskytnout semínkům vše, co potřebují ke svému životu. Po jarních prázdninách se společně podíváme na časosběrný fotografický materiál a budeme společně diskutovat o tom, jak se jim na projektu pracovalo.

V této nelehké době je ale nejvíce potřeba udržovat si fyzickou, psychickou a sociální kondici. Hlava se vyčistí i baterky se nejlépe dobíjejí venku a pokud to situace dovolí, tak určitě spolu. Už J.A.Komenský ve své „Velké didaktice“ říká, že se lidé mají učiti, pokud nejvíce možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech.

Nezapomínejme tedy, že děti velmi snadno rozpoznají nejen to, co jim říkáme či zadáváme, ale i to, s jakou náladou vše děláme. I učení na dálku by nás mělo bavit, přesto, že nemůžeme být spolu, můžeme stále něco smysluplného tvořit a navzájem se o sobě něco nového dozvídat. Součástí vzdělávání by mělo být i umění předávat radost z objevování, hravost, tajemno, zájem a chuť se ptát.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Svět je vzhůru nohama?

O tom, že je celý svět vlivem covidové situace vzhůru nohama, si už povídají i vrabci na střeše. Proto jsme v hodinách čtení neváhali, nechali se inspirovat a během distanční výuky se pokusili vymyslet popletené básničky, ve kterých se svět řídí zcela jinými pravidly. Nevěříte? Tak se přesvědčte. Určitě se pobavíte. Humor je v současné době velmi potřebný.150574369_802279057307959_7375552686510605628_n

Fotogalerie

tř.učitelka 3.A Mgr. Vladimíra Vančurová