Projekty

Naše škola začala ve školním roce 2023/2024 spolupracovat se zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K., které je autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English. Jako jedno ze tří zkouškových center v ČR má statut PLATINUM CENTRE, což potvrzuje vysokou kvalitu nabízených služeb a každoročně narůstající počet kandidátů.

Tato spolupráce umožňuje našim žákům skládat zkoušky u zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. za nižší cenu s užitím unikátního kódu. Žáci, kteří chtějí zkoušku skládat, se mohou sami registrovat na webových stránkách zkouškového centra, v sekci Termíny a ceny:

www.zkouskypark.cz/cambridge

Bližší informace naleznete v budově druhého stupně na nástěnce nebo kontaktujte Mgr. Janu Kadlecovou, ředitelku školy na emailu kadlecovaj@zsmiroslav.cz nebo na tel. čísle 736 760 113.

Jazykové zkoušky Cambridge English jsou jedny z nejprestižnějších mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny na světě.

Tyto zkoušky jsou seřazeny dle obtížnosti a reflektují jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, v angličtině známý jako CEFR. Výhodou tohoto rámce je, že sjednocuje jazykové úrovně po celém světě a pomáhá tak kandidátům sledovat jejich pokrok.

Jednotlivé zkoušky testují žáky ve všech 3 oblastech jazyka : porozumění (čtení, poslech, gramatika), mluvení a psaní.

MŠMT uznává nahrazování profilové části maturity z AJ certifkátem od úrovně B1. Je však vždy v kompetenci ředitele dané školy, zda a na jaké úrovni náhradu maturitní zkoušky z cizího jazyka umožní. Stejně tak je možné doložit certifikát u přijímacích zkoušek na střední školy a získat tak vyšší bodové hodnocení, pokud škola jazykové certifikáty uznává. Doporučujeme, abyste si informace ohledně uznávání jazykových certifikátů na středních školách vždy předem sami ověřili u samotné školy.   

Zde jsou uvedeny jednotlivé jazykové zkoušky dle úrovně. Pro více informací o jednotlivých zkouškách klikněte prosím na odkaz:

  • Pre A1 Starters (4.-5.třída ZŠ)
  • A1 Movers (5.-6.třída ZŠ)
  • A2 Flyers (7.-8.třída ZŠ)
  • A2 Key (8.-9.třída, první zkouška umožňující vyšší bodové hodnocení u přijímacích zkoušek na střední školy)
  • B1 Preliminary (odpovídá úrovni maturity z AJ na středních odborných školách a učilištích v ČR)
  • B2 First (odpovídá úrovni maturity z AJ na gymnáziích v ČR)
  • C1 Advanced (úroveň AJ, která je vyžadována na většině zahraničních a českých vysokých škol)
  • C2 Proficiency (nejdéle existující a nejnáročnější zkouška v této řadě; úroveň AJ, která je srovnatelná s úrovní vzdělaného rodilého mluvčího)

Od 1. února 2022 bude na naší škole probíhat program financovaný z prostředků EU s názvem:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Jednotliví vyučující povedou v odpoledních hodinách po skončení výuky kroužky na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v závisloti na dlouhodobém přerušení výuky s ohledem na pandemii onemocnění covid 19.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.

Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná  ICT technika ve vzdělávání.

Grantový projekt O2 Chytrá škola

Náš projekt Rizika internetu a komunikačních technologií byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola finančně  podpořil školení a besedy na téma rizika internetu a komunikačních technologií vedené odborníkem z praxe Mgr. Lukášem Látalem, pro žáky, rodiče i učitele.

V rámci školení se účastníci seznámí se základními riziky internetu a komunikačních technologií jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd, se kterými se mohou děti při pohybu ve virtuálním světě setkat. Kurz účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyberšikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Představíme také nové kazuistiky, doporučení, reálné případy zneužití moderních technologií z praxe. Závěr přednášky bude patřit dotazům a diskuzi.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.

Díky této dotaci může na naší škole pracovat karierový poradce, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021, budou otevřeny kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, bude využíváná ICT technika ve vzdělávání, budou pořádány projektové dny ve škole i mimo školu za účasti odborníka z praxe.

Bude zapojena i školní družina, ve které budou také kluby pro účastníky ŠD, projektové dny v ŠD i mimo ŠD, opět za účasti odborníka z praxe.

Centrum kolegiální podpory pro přírodovědné předměty

Stáhnout (PDF) centrum kolegiální podpory

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Díky této dotaci může na naší škole pracovat školní psycholog, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2017/2018  budou otevřeny kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Odkaz na místní akční plán