Předprázdninový speciál a rozloučení

IMG_8688Do tříd přistálo poslední číslo našich novin. Je to předprázdninový speciál plný zábavy (nejen) pro žáky. Také stojí za přečtení odpovědi žáků 9. ročníků na anketní otázky.

Miroslavoviny 06/2022

A s kroužkem školních novin jsme se dnes i naposledy sešly a oslavily vydařený školní rok jak se patří.

Užijte si poslední předprázdninový speciál a snad příští školní rok na viděnou!

Za školní redakci Ing. Veronika Adámková

Miroslavoviny 4/2022

Screenshot 2021-11-26 09.48.06

Šesté vydání novin již koluje mezi žáky. Téma měsíce jsou sociální sítě, které jsou všem velmi blízké. Vytáhněte si mobily, naskenujte QR kódy a užijte si videa nebo obrázky, které jsme pro vás v novinách otiskly.

Prolistujte si naše noviny online: Miroslavoviny 4/2022.

Za školní redakci Ing. Veronika Adámková

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Od 1. února 2022 bude na naší škole probíhat program financovaný z prostředků EU s názvem:  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Jednotlivý vyučující povedou v odpoledních hodinách po skončení výuky kroužky  na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v závisloti na dlouhodobém přerušení výuky  s ohledem na pandemii onemocnění covid 19.  Doučování MŠMT

Prototýpci bádají

Třída malých Prototýpků z 1.B je velmi zvídavá, proto se žáci rozhodli společně rozluštit některé ze záhad, které bylo nutné si vyzkoušet na vlastní kůži tak, jak tomu bývá v pokusnýchIMG_0416 laboratořích. Zkoumali taje lentilkové duhy, záhady přelévání tekutiny z jedné skleničky do druhé, proudění lávy ze sopky pomocí octu a sody. Také si vyzkoušeli, jestli je snadnější vypít vodu ze skleničky jedním či více brčky. A co se stane, pokud jedno brčko ponoříme do tekutiny, druhé mimo ni, a nasajeme? Výsledky pokusů byly mnohdy pro děti překvapivé a mnohé z nich si zkoušely i doma společně s rodiči a sourozenci. Začínali jsme tajnou zprávou neviditelným písmem a rozhodně s pokusy budeme pokračovat i nadále. Uvědomování si nových příležitostí, jejich vyhledávání, práce s nápadem, práce v týmu, spolupráce s kolektivem, učení se ze zkušeností, zvládání nejistot, vytrvalost, kreativita, to jsou hlavní cíle rozvoje podnikavosti u dětí. Mějme to, prosím, stále na vědomí a podporujme v tom všechny děti, zvláště, pokud je to baví.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Šifry malých prototýpků

Připomeneme-li si adventní čas, kdy jsme zapalovali svíčky na adventním věnci, vzpomeneme si určitě na chvíle čekání a těšení se na něco, co nám všem udělá radost a vykouzlí tu jedinečnouIMG_0282 atmosféru. Tento krásný čas si malí Prototýpci z 1.B zpestřovali  luštěním šifrovacích úkolů na každý den. Výsledkem každého úkolu bylo vždy smysluplné české slovo, které mělo spojitost s adventním děním. Šifry příjemně vyplňovaly alespoň malý kousek společného času rodičů a jejich dětí. Šifry mají rády společnost a vždy je větší zábava při společném luštění v rodinném mini týmu nebo ve třídě se spolužáky. Přiznávám, že jsme mnohdy museli nahlédnout i do nápovědy, ale ta radost dětí z objevení kouzelného hesla byla nepopsatelná. Nápady, kreativita, hledání řešení, to vše podněcuje, nejen u dětí, podnikavého ducha. A to je smyslem všech aktivit, které Prototýpci podporují a snaží se tím u dětí, především mladšího školního věku, trénovat divergentní myšlení, což je schopnost nacházet široké možnosti řešení problémů a hledat alternativní cesty. Děkuji proto všem rodičům, kteří svým dětem pomáhali rozvíjet jejich kreativitu a posouvají je tak neustále dál.

Mgr. Jana Pavlů

Beseda s paní spisovatelkou

Začátek již třetího listopadového týdne byl velmi poetický a zároveň také poučný. Naše pozvání přijala paní spisovatelka, Mgr. Zuzana Pospíšilová, která  je oblíbenou autorkou věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od rokuIMG_20211115_114531 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko. V roce 2005 začala publikovat knižně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen v nakladatelství Grada vydala téměř sedm desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím série Kouzelná třída a edice dětských detektivek DeTeKTiVoVé.
V její tvorbě mají převahu pohádky, ale věnuje se také poezii a výukovým textům. Tvrdí, že naši malí čtenáři jí pomohli splnit její velký sen. Kdyby psala něco, co by nikdo nechtěl číst, nikdy by se spisovatelkou stát nechtěla. Psaní se začala naplno věnovat až po narození jejích dvou dcer. Doposud jí vyšlo už více než 250 knih a leporel. Některé pohádky se dočkaly i rozhlasového zpracování a s ukázkami jejích textů se můžeme setkat také v čítankách nebo učebnicích českého jazyka. Psaní zpočátku brala jen jako koníček při zaměstnání, pracovala jako dětská psycholožka, ale od roku 2016 je spisovatelkou na volné noze a věnuje se jen literární tvorbě a setkávání se čtenáři při besedách. Můžeme potvrdit, že je to velmi příjemná a zajímavá paní plná elánu a nápadů. O tom svědčí i její nové knižní miminko s názvem „Putování skřítka Vltavínka po Vltavě“, které doporučuje všem malým čtenářům a nabízí se rovněž možnost podpořit naše malé čtenáře a zakoupit jim některou z jejich knih třeba jako dárek pod stromeček. I do naší školní knihovničky jsme, jako dárek od paní spisovatelky, dostali 3 její nádherné knihy o Vánocích i s jejím vlastnoručním věnováním.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

MOBIDIK

Ve dnech 25. a 26. října na naší škole působili  strážníci preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. Návštěva to byla neobvyklá. Ptáte se proč? Protože přijeli zážitkovým vozem. Speciálně upraveným autobusem, který dostal název MOBIDIK. Speciálně upravený autobus, který široké veřejnosti zprostředkovává důležité preventivní informace, představili brněnští strážníci v září 2015. Prostorný interiér využívá interaktivní prvky a umožňuje rovněž variabilní umístění libovolných exponátů, které dětem i dospělým přiměřenou formou přibližujíIMG-3532 důležitá pravidla z oblasti prevence. Návštěvníci se uvnitř autobusu mohou seznámit také s ukázkami nejefektivnějšího mechanického a elektronického zabezpečení domácnosti a kromě padesátipalcové LCD obrazovky určené k promítání prezentací a vzdělávacích videí jsou tu k dispozici i dva dotykové monitory. Ty slouží jako „informační samoobsluha“ pro malé i velké. Žáci 1. stupně, speciálních tříd a přípravné třídy si  mohli tento autobus prohlédnout a diskutovat se strážníkem. Ten si pro děti připravil velmi zajímavé povídání o tom, jak by se měly děti chránit, pokud by došlo k nečekanému napadení cizím psem. Připravené videoukázky z výcviku psů mohli žáci komentovat, ale hlavně se ptát na to, co je zajímalo. A nebylo toho zrovna málo. Za aktivitu získali všichni od strážníka odměnu, která jim poslouží k bezpečné cestě do i ze školy. Pro žáky 3. ročníku byl připraven výukový program Bezpečné chování – „Foxíkova pravidla“ , během kterého se děti učily řešit rizikové situace, do kterých se mohou dostat doma, venku, na hřišti, ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali  otázkou lidských práv. Pomocí her odpovídali  na předem položené otázky a snažíli se tak postupně odhalovat jednotlivá dětská práva a povinnosti, tak jak jsou uvedeny v Úmluvě o právech dítěte. Další téma se týkalo fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT. Děti si to opravdu užily. My jsme velice rádi, že nám Městská policie Brno poskytla své služby a přispěla tak k dalšímu vzdělávání našich dětí.

Fotogalerie

 Za kolektiv pedagogů ZŠ Miroslav Mgr. Radka Holcrová

 

Miroslavoviny – školní noviny

logo miroslavoviny

Hurá! Je tu první číslo našich vlastních školních novin!

Dnes byly rozdány do každé třídy školní noviny:  Miroslavoviny. Proč takový název? Je to spojení slov „ZŠ Miroslav“ a „noviny“.  Určitě se najdou nějaké mouchy, ale časem je vypilujeme. :-) Věřím, že se budou líbit.

Tak neváhejte a prohlédněte si noviny online: Miroslavoviny 11-2021.

Ing. Veronika Adámková

Prototýpci opět v kurzu

Jednu z mnoha výzev od Prototýpků již vyzkoušela ve svých hodinách pracovních činností naše akční paní učitelka Adámková. Tentokrát pro děti z pátého ročníku vybrala „Dokreslovací výzvu“, kdy rozdala dětem, které už měly své výrobky hotové, papíry, na nichž už měla předpřipraveny roztodivné variabilní tvary, které měli žáci, dle své fantazie dokreslovat. Žáci tuto výzvu přijali s nadšením a ihned ve tvarech viděli roztodivná zvířátka a předměty (hlava hrocha, loďka, had, voliéra v ZOO, citrón, fotbalová aréna, míč…). Během 15 minut byli schopni vytvořit překvapivě velmi originální výtvory, z nichž měli všichni obrovskou radost. Touto kreativní a tvořivou aktivitou si mohli vyzkoušet, jak bohatou mají fantazii a představivost. No posuďte sami, je to úžasné!

IMG_6835IMG_6838 2IMG_6837 2

Mgr. Jana Pavlů

 

Desatero pro primární prevenci

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

„Desatero pro primární prevenci“ je projekt podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.
Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ.  Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování.

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní.  Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

Projekt „Život v lese“ – Šablony II

Již první školní dny vylákaly naše „malé“ ekology a ochránce přírody ze třídy 4.B na velmi zajímavou a poutavou vycházku po lese v okolí miroslavského koupaliště. Celým dopolednem je provázel a o životě v lese zasvěceně vyprávěl odborný lesní hospodář a jednatel Městských lesůIMG_20210903_085213 z Dačic, Ing. Kamil Kupec. Žáci poznávali lesní flóru, faunu, určovali stáří a výšku stromů pomocí praktických pomůcek, ale využívali i vlastní odhad, čímž si i pomalu opakovali učivo matematiky a prvouky ze třetí třídy. Zaujala je i hra na hledání stromů podle hmatu a zjistili, že přírodu může člověk vnímat opravdu všemi smysly.

Procházka probíhala v dost náročném terénu, proto není divu, že všem přišlo vhod super občerstvení u provizorního ohniště, které pro děti připravil pan Raboň. Každý si tedy opekl nad ohněm svého „buřtíka“, vždyť v přírodě přece chutnají špekáčky úplně jinak než doma na grilu! A po naplnění bříšek se ještě p. Kupec, pomocí hry, přesvědčil, jestli všichni během výkladu dávali pozor a pozorně poslouchali, o čem jim povídal. Na připraveném starém koberci měli žáci za úkol sestavit strukturu stromu a určený „Lýkožrout smrkový“ se musel do smrku nějakým způsobem zavrtat. No to Vám byla legrace! Snad budeme moci absolvovat takových praktických a poučných vycházek na čerstvém vzduchu ještě více. Pan Kupec nám slíbil, že za dětmi rád znovu přijede a tentokrát se budou společně zabývat problematikou budování mokřadů a výsadbou školního lesa nebo větrolamu. Velmi zajímavá výzva, nemyslíte? moc se všichni těšíme.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

„PROTOTÝPCI“ porostou i v Miroslavi

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využívat. Podnikavý člověk je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný řešit problémy, stanovit si vlastní cíle, umí nacházet řešení a neztrácí odvahu.

Prototýpci - Home | Facebook

Podnikavost a kreativita jsou jedněmi z nejdůležitějších kompetencí, které děti budou do života potřebovat.
Právě v mladším školním věku dochází u dětí k největšímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které je nezbytnou podmínkou kreativity.

Komplexní vzdělávací program PROTOTÝPCI ROSTOU VE ŠKOLE je zaměřený na rozvoj kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály jako jsou pracovní listy, rozvojové hry nebo kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti bez rozdílu věku nebo dovedností. Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti baví a aktivizuje.
Časově nenáročné aktivity rozvíjející divergentní myšlení je možné a vhodné do výuky zařazovat denně, zatímco pracovní listy navazující na ucelené metodiky, poskytnou smysluplnou náplň projektových bloků.

PROTOTÝPCI

Pomocí jednoduchých aktivit, které pedagogy nezatíží, rozvíjíme u dětí:
schopnost odhalit svoje silné stránky a posouvat své limity
najít motivaci k učení a propojovat znalosti ze školy s realitou
prohlubovat růstové myšlení (growth mindset)
schopnost dívat se kolem sebe a snažit se pochopit, jak věci fungují
vnímat příležitosti, výzvy a problémy kolem sebe
chtít a umět měnit věci, které jim nevyhovují
přicházet na neotřelá a kreativní řešení
mít potěšení z tvoření
zvládnout frustraci a překonávat překážky
umět komunikovat a spolupracovat
získávat, vybírat si a ověřovat informace
umět klást správné otázky
vyrovnávat se se změnami
realizovat projekty na základě svého vlastního nápadu

Aby bylo možné zajistit zařazení podnikavých témat do škol i během rotační nebo distanční výuky, je mnoho materiálů připravených pro on-line použití v prostředí Jamboard.

Nad rámec uvedeného, jsou pedagogové vítáni na webinářích, na kterých mají možnost proniknout hlouběji do tématu. Tato on-line školení probíhají v průběhu celého školního roku a mohou se do nich přihlásit všichni pedagogové zapojených škol.

Rozvoj podnikavosti by neměl být odpovědností pouze školních zařízeních, proto je i pro rodiče dětí připravena spousta volně dostupných informací na blogu Prototýpků nebo ucelená nabídka webinářů.

Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte a už teď se těšíme na spolupráci. Věříme, že i Vás „Prototýpci“ naplno pohltí a nebudete litovat.

Mgr. Jana Pavlů

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

2

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná ICT technika ve vzdělávání.

 

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Dr. Zdědil a pan Zdražil

Dne 8. a 9. 6. 2021 byla na naší škole poprvé vyzkoušena simulační hra Dr. Zdědil a pan Zdražil, která má žáky prakticky provést oblastní finanční gramotností. Hru vyzkoušely 9. ročníky, 8. 6. 2021 se účastnila 9.A, dne 9. 6. 2021 si hru zahrála 9.B. Oba dva dny byl projekt uveden v rozsahu 4 vyučovacích hodin v učebně Informatika 1, jelikož nutností ke hře je připojení k internetu a přístup každé skupiny (rodiny) k počítači. Na začátku hry se představila hra a téma tím, že žáci se měli pokusit vyjádřit svou představu o ideálním měsíčním příjmu. Byla zmíněna výše minimální i průměrné mzdy a žáci se snažili si spočítat, kolik má na den jeden člen rodiny v případě tříčlenné, čtyřčlenné domácnosti. Následně se náhodně rozdělili do skupin/ rodin, podle nové “identity”, kterou si ve hře vylosovali. Každá rodina se snažila po dobu pěti měsíců finančně vyjít, ušetřit, přivydělat a vypořádat se s nenadálými událostmi. Na konci hry měli žáci možnost ostatním představit svou rodinu a zároveň zhodnotit hru. Byl dostatek času také na vysvětlení pojmů, se kterými se během hry setkali. Hra byla žáky kladně přijatá a ohodnocená. Během hry se u žáků podporovala:                                                                               Orientace v oblasti finanční gramotnosti

  • na co vše člověk peníze potřebuje (jídlo, nájem, energie, provoz auta, oblečení, náklady na koníčky… a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy domácnosti);

  • seznámení se základními pojmy: příjem a výdaj, pravidelný a jednorázový, kreditní x debetní karta, hypotéka, půjčka, účet, spoření, pojištění…;

Skupinová spolupráce

  • žáci pracují ve skupinách (v rodinách) a společně se snaží během pěti měsíců finančně vyjít;

Kreativní myšlení

  • žáci se snaží vymyslet, co můžu udělat pro to, aby si jejich fiktivní rodina finančně polepšila, aby si mohla splnit navržená přání, kde mohou ušetřit, který výdaj je zbytečně nákladný a jak ho mohu snížit…;

Ekologické myšlení 

  • žáci mají na výběr několik možností, jak ekologicky zhodnotit svou domácnost a snížit dopad na životní prostředí  ( např. menší spotřeba masa, nakupování biopotravin a místních sezónních produktů, pořízení nádrže na využití dešťové vody, využití solární energie ve vlastní domácnosti…), které musí během hry čtyřikrát vybrat a zapracovat do svého rozpočtu.

Mgr. Adéla Hlávková a Mgr. Jarmila Maiová

Bylinkáři ze 3.B

Podnikavost a kreativitu jsme s dětmi ve třetí třídě  podpořili  dalším společným projektem pod názvem „Bylinkáři ze 3.B“ . O nejznámějších a nejpoužívanějších bylinkách z našich zahrádek, ale i obchodních řetězců, jsme vyhledávali všechny dostupné informace (k čemu jednotlivé bylinky slouží, jak se o ně musíme starat…) a tvořili visionboardy, které žáci doma, ve spolupráci se svými rodinnými příslušníky, zpracovali a následně prezentovali ostatním. IMG_20210520_143225 Seznámili jsme se tak s kouzelnými bylinkami, ke kterým jsme si také mohli přivonět a ochutnat je v různých formách domácí přípravy. Někteří si pod nutným dohledem vyzkoušeli přípravu bylinkového čaje či sirupu, jiní připravili oblíbený domácí pokrm, do nějž bylinku přidali a jiní si jednoduše nakrájeli např. pažitku na čerstvý chléb s máslem. Samozřejmě jsme si některé bylinky také zaseli, ale to již v předchozím jarním projektovém bádání. Projektový bylinkářský úkol všichni zvládli na jedničku, společně se doma při kulinářských receptech malinko možná  i zpotili, ale to nejdůležitější se opět potvrdilo, a to, že zábavnou a praktickou formou se žáci, a mnohdy i jejich rodiče, dovědí mnoho zajímavého a užitečného, a to nejen o bylinkách kolem nás.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů