Projekty

Od 1. února 2022 bude na naší škole probíhat program financovaný z prostředků EU s názvem:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Jednotliví vyučující povedou v odpoledních hodinách po skončení výuky kroužky na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v závisloti na dlouhodobém přerušení výuky s ohledem na pandemii onemocnění covid 19.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.

Díky této dotaci budou otevřeny kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a bude využíváná  ICT technika ve vzdělávání.

Grantový projekt O2 Chytrá škola

Náš projekt Rizika internetu a komunikačních technologií byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola finančně  podpořil školení a besedy na téma rizika internetu a komunikačních technologií vedené odborníkem z praxe Mgr. Lukášem Látalem, pro žáky, rodiče i učitele.

V rámci školení se účastníci seznámí se základními riziky internetu a komunikačních technologií jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd, se kterými se mohou děti při pohybu ve virtuálním světě setkat. Kurz účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyberšikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Představíme také nové kazuistiky, doporučení, reálné případy zneužití moderních technologií z praxe. Závěr přednášky bude patřit dotazům a diskuzi.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.

Díky této dotaci může na naší škole pracovat karierový poradce, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021, budou otevřeny kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, bude využíváná ICT technika ve vzdělávání, budou pořádány projektové dny ve škole i mimo školu za účasti odborníka z praxe.

Bude zapojena i školní družina, ve které budou také kluby pro účastníky ŠD, projektové dny v ŠD i mimo ŠD, opět za účasti odborníka z praxe.

Centrum kolegiální podpory pro přírodovědné předměty

Stáhnout (PDF) centrum kolegiální podpory

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola získala dotaci v rámci Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Díky této dotaci může na naší škole pracovat školní psycholog, pedagogové se zúčastní vzdělávacích kurzů a ve školním roce 2017/2018  budou otevřeny kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bližší informace Vám v nejbližších dnech dodají jednotliví vyučující.

Odkaz na místní akční plán