Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Činnost poradenského pracoviště zajišťují:

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Biberlová, Mgr. Daniela Bednaříková
Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Klímová Mgr. Andrea Bartuňková
Kariérový poradce: Bc. Kateřina Mašová, DiS.
Školní speciální pedagog: Mgr. Lucie Škutová, Mgr. Olga Široká a Mgr. Vendula Hráčková

Žákům, jejich rodičům a pedagogům naší školy poskytujeme služby, které vycházejí z koncepce našeho poradenského pracoviště:

  • odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • předcházení školnímu neúspěchu;
  • prevence sociálně patologických jevů;
  • kariérové poradenství;
  • metodická podpora pedagogům školy.

Prioritou pro nás všechny je budování příznivého školního klimatu na naší škole.

Kontakty

Výchovný poradce:
Mgr. Lenka Biberlová
Tel.: 775 282 212
Email: biberloval@zsmiroslav.cz

Konzultační hodiny v pondělí 7:45–9:30 nebo ve čtvrtek 14:00–16:00 nebo v jinou dobu na základě předchozí telefonické dohody.

Speciální pedagožka pro 1. stupeň
Mgr. Olga Široká
Tel.: 732 651 174
Email: sirokao@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka pro 2. stupeň
Mgr. Lucie Škutová
Tel.: 603 549 669
Email: skutoval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka pro třídy dle §16/9 ŠZ
Mgr. Vendula Hráčková
Tel.: 732 221 449
Email: hrackovav@zsmiroslav.cz