Školní parlament

Školní parlament je operativní skupina žáků 4. – 9. ročníku naší školy. Každou třídu zastupují dva žáci zvolení svými spolužáky, kteří pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Andrei Bartuńkové a výchovné poradkyně Mgr. Lenky Biberlové plánují, připravují a realizují různé akce. Jejich cílem je zlepšení klimatu školy a třídy, rozvoj spolupráce mezi žáky, třídami, napříč ročníky a budování potřebných soft skills (neboli měkkých dovedností).

Mezi zdařilé akce patří např. Halloweenské dopoledne v kulturním domě, soutěž ve výzdobě vánočních dveří, pyžamový den, výroba valentýnských přání a masopustních masek a projektové dny na konci školního roku.

V některých akcích se klade důraz na soudržnost a kvalitu vztahů ve třídě, jindy zase pomáhají žáci starších ročníků žákům z nižšího stupně nebo jsou vytvořeny pracovní skupinky průřezově od 1. do 9. ročníku. Školní parlament je partnerem nejen pro učitele, ale i pro vedení školy, pro které má řadu podnětů.

Více o činnosti našeho školního parlamentu v aktualitách.