Prohlášení přístupnosti

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zsmiroslav.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Struktura informací

Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaným standardem Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22.7.2022.
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22.7.2022.
  • Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (Mgr. Jana Kadlecová). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt je Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace telefon: 515 333 123, email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz.

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace.

Internetové stránky využívají redakční systém Word Press.

Správcem veškerého obsahu je Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, se sídlem Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav.

Kontakt na technického provozovatele:

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Mgr.Jana Kadlecová, tel. 515 333 123, email: zsmiroslav@zsmiroslav.cz.