14. 3.
2024

Okresní recitační soutěž – Dětská scéna 2024

Opět po roce se v úterý 12.3. ve Znojemské Besedě konala okresní recitační soutěž, která přilákala talentované recitátory 1. stupně základních škol z celého regionu. Soutěžící předvedli širokou škálu textů od klasiků až po současné autory. Šestičlenná porota zdůraznila důležitost umění recitace a j...
Zobrazit celou aktualitu
24. 2.
2024

Regionální kolo recitační soutěže 2024

Ve čtvrtek 22. února se uskutečnil již IX. ročník recitačního klání žáků  I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 23 recitátoři ze ZŠ Hostěradice, Mor. Krumlov-Ivančická, Olbramovice, Troskotovice, Vedrovice a Miroslav soutěžilo ve třech kategoriích s tímto umístěním:I. kateg...
Zobrazit celou aktualitu
18. 1.
2024

Recitační soutěž – školní kolo 2024

Ve čtvrtek, 11.1.2024, se uskutečnil v pořadí již IX. ročník školního kola recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku a 2 žáci ze speciální třídy. Ve třídních kolech byli vybráni vždy, maximálně však čtyři, zástupci z každého ročníku. Z každého ročníku pak byli porotou vybráni tř...
Zobrazit celou aktualitu
26. 1.
2023

Školní kolo recitační soutěže 2023

Ve středu 25. ledna se na malé budově školy konalo školní kolo recitační soutěže. V letošním školním roce se zúčastnilo 22 žáků z 1. - 5. ročníku. Soutěžilo se v pěti kategorií s následujícím umístěním: 1.kategorie - 1. ročník 1. místo - Teodor Šilhan (1.B) 2. místo - Anna Slámová (1.B) ...
Zobrazit celou aktualitu
13. 2.
2020

REGIONÁLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2020

Ve středu 12. února se uskutečnil již VIII. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 36 recitátorů z osmi ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Mor. Krumlov-Klášterní, Dolní Dubňany, Vedrovice, Skalice, Miroslav - soutěžilo v pěti...
Zobrazit celou aktualitu
30. 1.
2020

Školní kolo recitační soutěže 2020

Ve středu 29. ledna se uskutečnilo v malé budově I. stupně školní kolo recitační soutěže. Recitačního klání se zúčastnilo celkem 30 žáků 1.-5. ročníku a speciální třídy, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Velké poděkování patří porotě složené z p. učitelek na penzi: Jarmile Kopečkové, Věře Ševčík...
Zobrazit celou aktualitu
1. 4.
2019

Recitační soutěž DĚTSKÁ SCÉNA 2019

 V úterý 26.3.2019 se uskutečnil 48.ročník okresního kola v recitaci Dětská scéna 2019. V I . kategorii 2. a 3. tříd se z 24 žáků umístil na 2. místě Vojtěch Hlávka a Kristýna Novotná obdržela Čestné uznání poroty.  V II. kategorii 4. a 5. tříd se zúčastnilo 35 žáků, mezi nimiž naši školu reprezen...
Zobrazit celou aktualitu
10. 3.
2019

Okrskové kolo recitační soutěže 7.3.2019

V úterý 7. března 2019 se uskutečnil již VII. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 36 recitátorů z deseti ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Mor. Krumlov-Klášterní, Mor. Krumlov-Ivančická, Dolní Dubňany, Bohutice, Vedrovice...
Zobrazit celou aktualitu
20. 2.
2019

Školní kolo recitační soutěže 19.2.2019

V úterý 19. února 2019 se uskutečnilo v malé budově I. stupně školní kolo recitační soutěže. Recitačního klání se zúčastnilo celkem 25 žáků 1.-5. ročníku, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Velké poděkování patří porotě z  řad češtinářek II. stupně, p. uč. Ševčíkové, Schlesingerové a Teplíkové, z...
Zobrazit celou aktualitu
4. 3.
2018

Regionální kolo recitační soutěže 1.3.2018

Ve čtvrtek 1. března 2018 se uskutečnil již VI. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 24 recitátorů z šesti ZŠ – Hostěradice, Prosiměřice, Olbramovice, Moravský Krumlov-Klášterní, Dolní Dubňany, Miroslav – se utkalo v recitačním klán...
Zobrazit celou aktualitu
16. 2.
2018

Školní kolo recitační soutěže 2018

V pátek 16. února 2018 se na 1. stupni základní školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 21 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu, vybrat n...
Zobrazit celou aktualitu
2. 4.
2017

Okresní kolo recitační soutěže

V úterý 28. března se uskutečnil ve Znojmě již 46. ročník okresního kola v recitaci „Dětská scéna 2017“. A naši žáci byli opět velice úspěšní. V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovali naši školu Naďa Benešová (3.A) a Robin Lipovský (3.B). V početné konkurenci 26 recitátorů skončila Naďa Ben...
Zobrazit celou aktualitu
3. 3.
2017

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 23. února 2017 se uskutečnil již 5. ročník okrskového kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu. Celkem 33 recitátorů z osmi ZŠ - Hostěradice, Skalice, Prosiměřice, Olbramovice, Jiřice, Moravský Krumlov-Ivančická, Moravský Krumlov-Klášterní, Miroslav -...
Zobrazit celou aktualitu
2. 2.
2017

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 31. ledna 2017 se na 1. stupni základní školy nejen vydávalo pololetní vysvědčení, ale konalo se i školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v 5 kategoriích: 1.,2.,3.,4. a 5. tříd. V tělocvičně odrecitovalo celkem 26 recitátorů a recitátorek. Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. stupně,...
Zobrazit celou aktualitu
28. 4.
2016

Krajské kolo recitační soutěže

Krajské kolo recitační soutěže 21.4.2016 V pondělí 21.dubna se uskutečnilo v Brně krajské kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2016“. Naši školu, a zároveň i okres Znojmo v této soutěži reprezentoval Robin Lipovský, žák 2.B třídy. Svým přednesem všechny zaujal a zvítězil v I. kate...
Zobrazit celou aktualitu
23. 3.
2016

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěže 21.3.2016 V pondělí 21. března se uskutečnil ve Znojmě již 45. ročník okresního kola v recitaci „Dětská scéna 2016“. V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovali naši školu Robin Lipovský (2.B) aVojtěch Bartoněk (3.A). Ve velké konkurenci 28 reci...
Zobrazit celou aktualitu
26. 2.
2016

Regionální kolo recitační soutěže

Regionální kolo recitační soutěže25. února 2016   Ve čtvrtek 25. února 2016 se uskutečnil již 4. ročník regionálního kola v recitaci žáků I. stupně základních škol znojemského regionu. Celkem 28 recitátorů ze sedmi škol z Hostěradic, Lesonic, Olbramovic, Moravského Krum...
Zobrazit celou aktualitu
24. 2.
2016

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže 23.2.2016 V pondělí 22.února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Celkem recitovali 23 žáci I. stupně ZŠ Miroslav. První místo získali: 1. ročník - Ingrid Bortlová 2. ročník - Robin Lipovský 3. ročník - Vojtěch Bartoněk 4. ročn...
Zobrazit celou aktualitu
17. 3.
2015

Okresní kolo recitační soutěžě „DĚTSKÁ SCÉNA 2015“

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnil ve Znojmě již 44. ročník přehlídky dětských recitátorů. Naši školu zde reprezentovali žáci I. stupně: Vojtěch Bartoněk (2.A), Anežka Němcová (3.A), Tonička Michalová a Zuzana Vodáková (4.B). V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd recitovalo celkem 26 dětí. Na krásném...
Zobrazit celou aktualitu