Okresní recitační soutěž – Dětská scéna 2024

Opět po roce se v úterý 12.3. ve Znojemské Besedě konala okresní recitační soutěž, která přilákala talentované recitátory 1. stupně základních škol z celého regionu. Soutěžící předvedli širokou škálu textů od klasiků až po současné autory. Šestičlenná porota zdůraznila důležitost umění recitace a jeho přínos pro rozvoj jazykových a kulturních dovedností. Naši školu reprezentovala 4 děvčata, v první kategorii to byly Klárka Kubátová a Anička Slámová, v druhé kategorii pak soutěžily Valerie Benešová a Šarlota Bracková. V I. kategorii se představilo přes 20 mladých recitátorů z druhých a třetích tříd ZŠ. Porota ocenila jejich interpretační dovednosti, práci s hlasem a celkový dojem z vystoupení. V této kategorii obě naše žákyně předvedly skvělé výkony a Anička Slámová byla dokonce porotou oceněna krásným 2. místem.

V II. kategorii se představili žáci čtvrtých a pátých ročníků. Recitovali básně i prózu různých autorů a stylů. Porota ocenila jejich cit pro rytmus a intonaci, vnímání básnického textu a emocionální sdělení. Po náročném rozhodování poroty byli vyhlášeni vítězové a i v této kategorii jsme slavili úspěch, když Valerii Benešovou porota ocenila krásným 3. místem.

Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony a zaslouží si pochvalu.

Mgr. Jana Benešová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1