Okresní kolo recitační soutěžě „DĚTSKÁ SCÉNA 2015“

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnil ve Znojmě již 44. ročník přehlídky dětských recitátorů. Naši školu zde reprezentovali žáci I. stupně: Vojtěch Bartoněk (2.A), Anežka Němcová (3.A), Tonička Michalová a Zuzana Vodáková (4.B).

V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd recitovalo celkem 26 dětí. Na krásném 3. místě se umístil Vojtěch Bartoněk a čestné uznání poroty získala za svůj přednes (a jistě za nejkrásnější úsměv) Anežka Němcová.

Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd přednášelo celkem 30 recitátorů. Čestné uznání poroty obdržela za svůj pěkný výkon Tonička Michalová.

Všem recitátorům blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Olga Široká

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 17.3.2015