Školní kolo recitační soutěže 2023

Ve středu 25. ledna se na malé budově školy konalo školní kolo recitační soutěže. V letošním školním roce se zúčastnilo 22 žáků z 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se v pěti kategorií s následujícím umístěním:

1.kategorie – 1. ročník

1. místo – Teodor Šilhan (1.B)

2. místo – Anna Slámová (1.B)

3. místo – Eliška Feriková (1.A)

2. kategorie – 2.ročník

1. místo – Valerie Suchá (2.B)

2. místo – Valerie Mitrášová (2.A)

3. místo – Petr Kučera (2.B)

3. kategorie – 3.ročník

1. místo – Valerie Benešová (3.A)

2. místo – Sofie Hráčková (3.A)

3. místo – Erik Kopeček (3.B)

4. kategorie – 4.ročník

1. místo – Šarlota Bracková (4.A)

5.kategorie – 5.ročník

1. místo – Marek Matyšek (5.B)

2. místo – Roman Ferik (5.A)

Velké poděkování patří porotě p.uč. Ševčíkové, Schlesingerové a Kopečkové za nelehké rozhodování, třídním učitelům za přípravu recitátorů a p.uč. Široké za moderaci soutěže. 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným recitátorům děkujeme. Budeme se těšit zase příští rok.

Mgr. Vladimíra Vančurová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1