Okresní kolo recitační soutěže

V úterý 28. března se uskutečnil ve Znojmě již 46. ročník okresního kola v recitaci „Dětská scéna 2017“. A naši žáci byli opět velice úspěšní. V I. kategorii žáků 2. a 3. tříd reprezentovali naši školu Naďa Benešová (3.A) a Robin Lipovský (3.B). V početné konkurenci 26 recitátorů skončila Naďa Benešová na krásném 2. místě a Robin Lipovský získal Čestné uznání poroty. Ve II. kategorii žáků 4. a 5. tříd soutěžili Eliška Karlová a Vojtěch Bartoněk (oba ze 4.A). Ve velké konkurenci 32 soutěžících získala Čestné uznání poroty za svůj přednes také Eliška Karlová.

Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Olga Široká