Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 23. února 2017 se uskutečnil již 5. ročník okrskového kola v recitaci žáků I. stupně základních škol moravskokrumlovského regionu.

Celkem 33 recitátorů z osmi ZŠ – Hostěradice, Skalice, Prosiměřice, Olbramovice, Jiřice, Moravský Krumlov-Ivančická, Moravský Krumlov-Klášterní, Miroslav – soutěžilo o cenné diplomy. Porota ve složení: Martina Výhodová (vedoucí dramat. oboru ZUŠ), Miluše Hrbová, Jana Schubertová a Jakub Popela měla opravdu těžké rozhodování. A jak to nakonec všechno dopadlo? Soutěžilo se sice ve třech kategoriích, ale pro velký počet šikovných recitátorů se nakonec porota rozhodla ohodnotit každý ročník zvlášť.

Žáci 1. tříd (I. kategorie)

 1.  místo: Tomáš Sýkora (ZŠ Miroslav)
 2. místo: Jakub Čemerka (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: František Jurásek (ZŠ Prosiměřice)

Čestné uznání: Jan Balík (ZŠ Hostěradice), Roman Matějka (ZŠ MK, Ivančická)

 Žáci 2. tříd (II. kategorie)

 1.  místo: Tomáš Dvořák (ZŠ Miroslav)
 2.  místo: Jolana Markusová (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: Viktorie Romanová (ZŠ Jiřice)

Čestné uznání: Lilien Minaříková a Mikuláš Řeřucha (ZŠ Olbramovice)

 Žáci 3. tříd (II. kategorie)

 1.  místo: Markéta Janderková (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 2.  místo: Madlen Krulová (ZŠ Miroslav)
 3. místo: Adéla Trochtová (ZŠ Prosiměřice)

Žáci 4. tříd (III. kategorie)

 1. místo: Marie Anna Kocandová (ZŠ Mor. Krumlov, Ivančická)
 2.  místo: Eliška Karlová (ZŠ Miroslav)
 3.  místo: Natálie Jurásková (ZŠ Prosiměřice)

 Žáci 5. tříd (III. kategorie)

 1. místo: Natálie Jelínková (ZŠ Miroslav)
 2.  místo: Nela Fráňová (ZŠ Mor. Krumlov, Klášterní)
 3. místo: Andrea Lapešová (ZŠ Hostěradice)

Blahopřejeme všem miroslavským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelkám z I. stupně za přípravu a organizaci okrskové soutěže.

Mgr. Olga Široká