Zlepšujeme životní prostředí

Díky Vám všem, kteří se zapojujete do sběrových akcí naší školy, se můžeme pochlubit osvědčením o podílu na zlepšení životního prostředí za rok 2023, kdy jsme předali ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin vysloužilé elektrozařízení o celkové hmotnosti 1 206kg. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů, nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Došlo tedy k úspoře oxidu uhličitého o 13,60 tun. Nebylo nutné spotřebovat 707,26l ropy /spotřeba pohonných hmot auta na cestě z Prahy do Brna po dálnici D1 – 27x/, došlo k úspoře 7 280,64 kWh energie /7 281x spuštěný cyklus myčky/. Do výroby se vrátilo 698,93kg železa, které lze využít na výrobu 29 kusů nových praček a z 29,22kg hliníku by se dalo vyrobit 1948 plechovek o objemu 0,33l. Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostane k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Proto i nadále průběžně posílejte vysloužilé elektrospotřebiče do školy, další sběrová kampaň se blíží. Děkujeme!

Mgr. Jana Pavlů

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1