Z DENÍKU PŘÍPRAVKY

Ahoj! Jsme nejmladší žáci naší školy. Je nás deset a svoji cestu vzdělávání předškoláka jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září 2023.
Již třetím rokem se totiž otevřela pro předškoláky na ZŠ přípravná třída.
První den s námi šli i rodiče. Ve třídě nás přivítaly paní učitelka Olga Široká a paní asistentka Radka Kudláčková. Vzájemně jsme se představili, prohlédli jsme si třídu a dozvěděli jsme se, jak to tu chodí. Na lavici nás čekal plný košík nových školních potřeb. Vyzkoušeli jsme si i velkou tabuli a naučili se naše heslo. Na cestu domů jsme dostali dárky a pamětní list.
My se školy nebojíme, na školu se připravíme! Přípravný rok, do 1. třídy jenom skok.

Mgr. Olga Široká

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1