LOUČENÍ S BABÍM LÉTEM (a nejen s ním)

Symbolicky a netradičně jsme se rozloučili s odcházejícím létem na miroslavském zámku. Přípravnou třídu jsme vyměnili jedno říjnové dopoledne za zámeckou Strašidelnou třídu, kde nás čekala výtvarná dílnička a samá sluníčka. A taky štětce a barvy na textil. Sluníčka – polštářky nám ušila a darovala paní Libuška Buchtová a my jsme si je mohli vymalovat podle svého vkusu. Budou nám zdobit třídu a hřát po celý zimní čas.Také nás provedla zámkem. Kromě čerta, bezhlavého rytíře, bílé paní  a žalářníka nás zaujala výstava méně známých hudebních nástrojů. Prolézáním sklepních prostor jsme objevili poklad. A ne ledajaký! Byly to velké barevné desky různých  tvarů, které jsme vytáhli na nádvoří. Naším úkolem bylo poskládat ze všech desek jeden velký čtverec. To byla výzva! Po mnoha pokusech  a usilovném přemýšlení se dílo nakonec podařilo. Jsme malí, ale šikovní!
Moc děkujeme paní Libušce za polštářkový sponzorský dar, za poučnou prohlídku zámku a  příjemně strávený čas.
A protože i ona se loučí se zámkem, kde několik let provázela a pořádala různé programy nejen pro školy, chtěla bych jí touto cestou poděkovat za dlouholetou spolupráci při projektech,  kdy jsme mohli s žáky přenést výuku ze školních lavic do zámeckých prostor.  D*Ě*K*U*J*E*M*E*!

Mgr. Olga Široká
foto Radka Kudláčková

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1