KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018

I v letošním školním roce probíhal na jaře kurz pro předškoláky nazvaný ŠKOLA PLNÁP1020894 POHYBU.  Od února do dubna se pod vedením spec. pedagoga Mgr. Olgy Široké připravovaly na školní docházku dvě desítky dětí z MŠ. Kurz byl zaměřen zejména na grafomotoriku (přípravu na psaní). Pomocí her a pohybu si děti procvičovaly zrakové a sluchové vnímání a paměť, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvíjely matematickou představivost, sebeobsluhu, koncentraci a pozornost. V neposlední řadě byla součásti kurzu i skupinová a individuální logopedie na odstranění vad řeči. Cílem bylo připravit co nejvíce dětí na úspěšný start ve škole.