Malý veletrh středních škol na ZŠ Miroslav

se koná na naší škole ve čtvrtek 24.11.od 17.00 do 18.00 hodin.

Svoji účast přislíbili zástuci těchto škol:

Gymnázium Mor. Krumlov; Gymnázium, SOŠ pedagogická a OA Znojmo;  Střední zdravotnická škola Znojmo; SOŠ  Znojmo, Dvořákova; SOŠ a SOU SČMD Znojmo, Přímětická; SŠT Znojmo, Uhelná; SŠ dopravy, obchodu a služeb,  Moravský Krumlov.

Zveme všechny rodiče a žáky 8. a 9. tříd.