Slavnostní dopoledne na naší škole

Čtvrteční dopoledne 29. června bylo slavnostní. Celá škola se shromáždila v parku kolem sochy Jana Ámose Komenského, kde proběhlo několik důležitých událostí. 

Nejprve bylo oceněno osm mladších žákyň národní házené, které skončily v jihomoravské oblasti na 2. místě a probojovaly se do Poháru ČR. Reprezentovaly tak Miroslav v Bakově nad Jizerou a skončily na 4. místě. Za skvělé výkony si zaslouží velké uznání.

Dále jsme se rozloučili a předali pamětní listy našim žákům, kteří odcházejí buď na víceletá gymnázia, školy se sportovním zaměřením, nebo se stěhují.

Přejeme, ať se jim na nových školách daří a s láskou vzpomínají na ZŠ Miroslav.

Pak už program patřil žákům vycházejícím 9. ročník.

P. uč Bartuňková zhodnotila letošní absolventské práce. Konstatovala, že byla nastavena vysoká laťka pro příští roky, ať už skvělým obsahovým a formálním zpracováním letošních prací, ale také krásnými prezentacemi obohacenými o kostýmy, rekvizity, praktické ukázky a nechyběla i ochutnávka. Poté bylo vyhlášeno 11 nejlepších absolventských prací.

Poslední část shromáždění se odehrála pod taktovkou žáků 9. ročníku.

Nejdříve se rozloučili se svými současnými i bývalými učiteli dojemným proslovem, nechybělo předání pamětních listů a dárků pro žáky, dárků pro třídní učitele p. uč. Adélu Hlávkovou, p. uč. Dostála, paní asistentku Irenu Málkovou a společná píseň na rozloučenou. Našim absolventům přejeme úspěšný vstup do další etapy života a splnění všech jejich plánů a cílů. 

Slavnostní dopoledne se neslo v duchu očekávaným letních prázdnin a celá škola následně odešla na miroslavské koupaliště, kam mají žáci po celý týden v rámci výuky vstup zdarma jako dárek za vysvědčení od města Miroslav a to i v pátek 30. června.

Děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s. za poskytnutí odměn a dárků pro žáky, SMM Miroslav a městu Miroslav za umožnění vstupu na koupaliště zdarma. 

Přejeme všem krásné léto.

Mgr. Jana Kadlecová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1