Vyhodnocení absolventských prací – TOP 13

IMG_4414Již po čtvrté zakončili žáci 9. ročníku studium na naší škole vypracováním a odprezentováním své absolventské práce.
Každý žák si vybral téma, které je mu blízké a zajímá ho, většinou se jednalo o jejich koníček. Vypracovali písemnou práci v rozsahu 5 normostran, která musela splňovat všechny formální náležitosti, jako je úvodní strana, úvod, závěr, citace zdrojů a přílohy. Důležítý byl samozřejme i vlastní obsah práce a smysluplnost textu.
Dalším kritériem hodnocení byla prezentace před komisí z řad pedagogů,ostatními spolužáky 9. ročníku a přísedícími třídami nižších ročníků 2. stupně, která byla zpracovaná v programu Power Point v délce 10 minut.

Ze všech 47 prací byla vybrána TOP 13 nejlepších prací:

Lenka Fialová – Marie Terezie
Jakub Březina – Palné zbraně
Marek Hejmala – USA
Eliška Drahokoupilová – Manga
Sabina Bučková – Egypt
Matěj Čudan – Ovce
Marek Hořčica – Mc Gregor
Radek Hanzlík – Fotbal
Jan Rolinek – Parkour
Eva Tkadlecová – Mallorca
Ondřej Stix – Osvětim
Eva Skočovská – Buddhismus a meditace
Nikola Rohlíková – Není házená jako házená
Speciální cenu za přínos pro naši školu získala Aneta Hůlková za práci s názvem Kyberšikana. Vypracovala dotazník, který vyplnilo přes 200 žáků školy a výsledky zpracovala přehledně do grafů. Výsledky jsou důležité pro další práci pedagogů.
Téměř všechny letošní práce i prezentace měli velice vysokou úroveň a naši absolventi dokázali, že mohou s klidným svědomím opustit naši školu, protože tohle zvládli na výbornou:)
 Mgr. Jana Kadlecová