Kavárnička s Olgou

Ve čtvrteční kavárničce jsme besedovali o tom, jak nesprávný psychomotorický vývoj v raném dětství a přetrvávající primární reflexy mohou negativně ovlivnit školní výsledky. Paní lektorka, Mgr. Olga Široká, nám ukázala celou řadu aktivit, které mohou dětem s danou problematikou pomoci. Účastnice kavárničky si vyzkoušely vybraná cvičení na vlastní kůži a odcházely s příjemným pocitem. Co říci závěrem? Byli jste skvělí, jak vy rodiče, tak vy, paní učitelko. Můžete se těšit na další jarní pokračování.

Mgr. Radka Holcrová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1