Hychykyrydytynys

V dnešní hodině výtvarné výchovy a pracovních činností jsme uplatnili mezipředmětové vztahy (ČJ – Vv – Pč). Žáci 2. B využili svých znalostí z českého jazyka a vytvořili tak obra „Hychykyrydytynyse“. Jak se jim dílo podařilo, vidíte na fotografiích.

Mgr. Veronika Formanová

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1