Slavnostní přivítání prvňáčků na Městském úřadu v Miroslavi

boy-160168_1280V pondělí 2.9.2019 v 8.00 hodin budou naši prvňáčci slavnostně přivítáni na Městském úřadu  v Miroslavi zástupci města, ředitelkou školy Mgr. Janou Kadlecovou, jejich třídními učitelkami Mgr. Janou Benešovou, Mgr. Irenou Náhlíkovou a vedoucí vychovatelkou Ladou Vostalovou.

Poté odejdou do svých tříd, kde bude program pokračovat. Ukončení bude v 9.40 hodin.

Planetárium za odměnu aneb když padá hvězda . . .

P1040682Odměnou úspěšným řešitelům Vesmírné soutěže se stala exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně v úterý 25. června 2019.

Na čtyřicet dětí z 2.-6. tříd naší ZŠ zhlédlo v sále digitária představení Lucie: Tajemství padajících hvězd ve stereoskopickém 3D režimu za použití speciálních brýlí. Díky tomu se staly součástí bláznivého dobrodružství tří odvážných přátel, kolibříka Lucie, ledního medvěda Vladimíra a tučňáka Jamese, kteří se vydali na vlastnoručně postavené raketě Polaris na Měsíc a mezi planetky a komety v oblasti mezi Marsem a Jupiterem.

Po představení se se stala velkým lákadlem výstava Říše mlhovin v exploratoriu. Zejména druháčci  byli jimi okouzleni a nechávali se zvěčnit mezi obrazy nejkrásnějších vesmírných mlhovin pořízených největšími astronomickými přístroji. Ti starší pak prozkoumávali Vědeckou stezku s několika interaktivními exponáty (kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr, spektroskop), na níž můžete na vlastní oči, sluch i hmat poznávat svět kolem sebe.

Mgr. Olga Široká

Vyhodnocení absolventských prací – TOP 13

IMG_4414Již po čtvrté zakončili žáci 9. ročníku studium na naší škole vypracováním a odprezentováním své absolventské práce.
Každý žák si vybral téma, které je mu blízké a zajímá ho, většinou se jednalo o jejich koníček. Vypracovali písemnou práci v rozsahu 5 normostran, která musela splňovat všechny formální náležitosti, jako je úvodní strana, úvod, závěr, citace zdrojů a přílohy. Důležítý byl samozřejme i vlastní obsah práce a smysluplnost textu.
Dalším kritériem hodnocení byla prezentace před komisí z řad pedagogů,ostatními spolužáky 9. ročníku a přísedícími třídami nižších ročníků 2. stupně, která byla zpracovaná v programu Power Point v délce 10 minut.

Ze všech 47 prací byla vybrána TOP 13 nejlepších prací:

Lenka Fialová – Marie Terezie
Jakub Březina – Palné zbraně
Marek Hejmala – USA
Eliška Drahokoupilová – Manga
Sabina Bučková – Egypt
Matěj Čudan – Ovce
Marek Hořčica – Mc Gregor
Radek Hanzlík – Fotbal
Jan Rolinek – Parkour
Eva Tkadlecová – Mallorca
Ondřej Stix – Osvětim
Eva Skočovská – Buddhismus a meditace
Nikola Rohlíková – Není házená jako házená
Speciální cenu za přínos pro naši školu získala Aneta Hůlková za práci s názvem Kyberšikana. Vypracovala dotazník, který vyplnilo přes 200 žáků školy a výsledky zpracovala přehledně do grafů. Výsledky jsou důležité pro další práci pedagogů.
Téměř všechny letošní práce i prezentace měli velice vysokou úroveň a naši absolventi dokázali, že mohou s klidným svědomím opustit naši školu, protože tohle zvládli na výbornou:)
 Mgr. Jana Kadlecová

 

Neny a Pája 25. a 26. 6. 2019

IMG_4310Dne 25. a 26. června u nás na škole proběhl koncert slavného zpěváka Nenyho, doplněný o sportovní výkony parkouristy Pavla Mackaniče.

Neny byl na naší škole se svým programem „Staň se hrdinou svého života“ již v roce 2017 a letos svůj motivační program zaměřil na téma „ Člověk je tvor společenský“. Během vystoupení vyprávěl Neny svůj životní příběh, zpíval vlastní písničky a celý koncert okořenil Pavel Mackanič svým parkourem.

Oba „kluci“ zapojili do dění celý dav a pár jedinců se dostalo i na pódium. Buď skákali s Pájou, nebo zpívali s Nenym.

Všichni z publika měli možnost předvést to, co umí, ale jen někteří sebrali odvahu a vystoupili, bravo.

Celé dva dny si děti užily, mohly si zde zakoupit upomínkové předměty, vyfotit se jak s Nenym, tak i s Pájou a všichni mohli dostat autogram.

Z mého pohledu to byla velmi povedená akce a děkujeme klukům, že nám takhle zlepšili poslední dny ve škole.

Na celé akci vypomáhali tito žáci: Robin Lipovský a Natka Nováková 5.B, David Březina 8.A, Žaneta Lapešová 8.A a já, Nikol Bystrianská 8.A. Samozřejmě děkujeme paní učitelce Holcrové, protože nebýt jí, tak za námi Neny a Pavel vůbec nepřijeli.

Užijte si prázdniny a zase další školní rok, ahoj!

Autorem tohoto skvělého videa je David Březina, 8.A

Projektové dny 25.a 26.6.2019

IMG_5125Letošní projektové dny se konaly v úterý 25.6. a ve středu 26.6. v okolí školy a letního kina za krásného počasí. Téma, které se promítlo do těchto projektových dnů, bylo POVOLÁNÍ. Každé stanoviště se tedy neslo v duchu jiného povolání. Žáci působící na stanovištích se snažili co nejvíce přiblížit podstatu jimi vybraného povolání a naučit ostatní nové věci. A toto se jim také povedlo. Byla zde stanoviště cukrářů, lékařů, parkouristů, popelářů, herců, policistů, sportovců, zoologů, zedníků a švadlen. Na každém z těchto stanovišť se plnily jak pohybové, manuální, tak vědomostní úkoly, které měly ověřit jak fyzičku, tak vědomosti. Záměrem projektových dnů nebyla jen ukázka různých pracovních oborů, ale také seznámení mladších žáků se staršími. Dětem se tyto dny líbily a odnáší si z nich spoustu zážitků, nových přátel i vzpomínek. I žáci, deváťáci, pracující na stanovištích si tyto dny patřičně užili. Celkově se nám tedy letošní projektové dny povedly a chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za snahu a pomoc.

Eva Skočovská, 9.B

Vyhodnocení matematických soutěží za školní rok 2018-19

65844651_2093454644096218_9178337067078254592_oVe středu  19.6.2019 proběhlo již popáté vyhodnocení matematických soutěží na ZŠ Miroslav za celý školní rok. Je to shrnutí výsledků a ocenění jednotlivých úspěšných řešitelů všech matematických soutěží, a to Matematické olympiády, Pythagoriády, Pangei a Matematického klokana, kteří se umístili na prvních třech pozicích školního kola a postoupili do kola okresního a i tam se popřípadě umístili na prvních místech. Za letošní školní rok bylo oceněno 34 žáků, nejúspěšnějšími matematiky jsou tito žáci:

1. místo – Lenka Počarovská – 5.B

2.- 5. místo – Robin Lipovský, Jakub Uher, Nikola Vlčková – 5.B a Kryštof Stašek – 7.B

Podrobné výsledky všech soutěží najdete na : http://www.zsmiroslav.cz/akce-skoly/matematicke-souteze/

Mgr. Jana Kadlecová

Jak se aktivně bránit při napadení

65194885_2329840743907437_2614695026592055296_nŽákům 9. tříd byl určen preventivní program Jak se aktivně bránit při napadení, který se setkal s velkým úspěchem. Během programu se žáci seznámili s teorií sebeobrany a následně nacvičili několik sebeobranných technik, které mohou prakticky využít v běžném životě. Pod vedením lektora řešili situace spojené s riziky, jako je např. fyzické napadení.

Poděkování patří veliteli Městské policie Moravský Krumlov, panu Rudolfu Fráňovi.

Mgr. Radka Holcrová

Výlet prvňáčků za poznáním

Svůj první školní rok zakončili prvňáčci velkou výpravou za poznáváním nádherné přírody v blízkém okolí Miroslavi. Vycházku si připravil a vedl tatínek jednoho z našich žáků z 1.B třídy, pan Matyšek. Provedl nás malebnými zákoutími Markova kopce, kde trávil se svými kamarády školní léta. Vyprávěl dětem o zajímavostech nejenom z rostlinné aMarkův kopec 24.6.2019 007 živočišné říše, ale také o historii míst, která se svými vrstevníky často navštěvoval. Cestou nás potkalo i nejedno překvapení. Velké stádo kozí rodinky, které bylo zaskočeno naší návštěvou, čerstvé srnčí a liščí stopy, pestrobarevný hmyz a hlavně roztodivné tvary neznámých květin, po jejichž názvech jsme pátrali na informačních tabulích. Počasí nám přálo, dětem se procházka, i když byla dost dlouhá, moc líbila a už se s naším skvělým průvodcem domluvily na další tajné výpravě, tentokrát za sysly na miroslavském letišti. Pan Matyšek nezapoměl ani na sladkou tečku a každý průzkumník od něj dostal pořádný kornout zmrzliny. Jsme rádi, že nám obětoval svůj volný čas a ještě jednou mu všichni moc děkujeme. Touto výpravou jsme s dětmi splnili i jeden z dalších úkolů našeho společného projektu s NP Podyjí.

Mgr. Jana Pavlů

Setkání budoucích šesťáků ZŠ Miroslav 18.6.2019

IMG_5115V polovině června se obě třídy miroslavských páťáků setkaly s páťáky z Hostěradic a Suchohrdly. Šlo o první setkání budoucích spolužáků 6. ročníku 2. stupně ZŠ Miroslav. Žáci okolních škol si tak ještě před prázdninami mohli prohlédnout miroslavskou školu, seznámit se s některými učiteli a hlavně s budoucími spolužáky. Společně se všichni seznamovali při různých hrách a při zábavné hře o poklad na miroslavském zámku, kterou nám zaměstnanci zámku připravili přímo na míru, zač jim ještě jednou moc děkujeme. Poklad byl ukryt v truhlicích a zamčen několika zámky. Děti byly rozděleny do skupinek a každá skupinka musela splnění různorodých úkolů získat kódy, kterými nakonec všichni společně zámky otevřely. Setkání to bylo velmi příjemné a milé, děti byly úžasné. A tak všem budoucím šesťákům ZŠ Miroslav přejeme, aby se jim v novém kolektivu líbilo a vytvořili společně i s pedagogy příjemné, spolupracující a  pozitivní třídní klima.

za kolektiv učitelů Mgr. Jana Benešová

Velký úspěch družinových dětí v malířské soutěži

P1040671Ve čtvrtek 13. 6. jsme se vydali na Slovanské hradiště do Mikulčic. Důvodem našeho výletu bylo slavnostní vyhlášení výsledků IX. ročníku malířské soutěže „Čarovné barvy země“, kterou pořádá Jihomoravský kraj v zájmu podpory pozitivního vztahu k regionu, jeho přírodě a dějinám. Předmětem soutěže jsou kolektivní malířské práce dětí a mládeže vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných umělých barev a pojidel.

Za naši školní družinu jsme namalovali a poslali do uvedené soutěže dva obrazy. Anna Kristýna Němcová, Matěj Prát a Matyáš Vrba ze 3.B ztvárnili vznik Velké Moravy pod názvem „Mojmírovo vítězství“ a děti ze speciální třídy, Liduška Komárková, Libor Lauš a Pavel Krejčí, malovaly na téma „Svět očima dětí“ obraz nazvaný „Zvířecí svět“. Autorkou návrhu a hlavní malířkou obrazu je třináctiletá Liduška, jejíž svět, díky rodině, okupují především milované koně.

 V Mikulčicích se letos sešlo úctyhodných 99 prací, na kterých se podílelo kolem 340 žáků a studentů a odborná porota měla opravdu těžké rozhodování. K našemu velikému překvapení obraz „Zvířecí svět“ vyhrál v V. kategorii neuvěřitelné 1. místo. Velká gratulace patří dětem ze speciální třídy, za které ceny přebírala paní vychovatelka, neboť byly na jiné školní akci, a proto ocenění obdržely až druhý den ve škole. Blahopřejeme k úspěchu!

Pavla Ryšavá, vychovatelka ŠD

Exkurze 3.B do Mikulčic

92Slovanské hradiště v Mikulčicích. Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

    Tak na toto magické místo jsme se mohli vydat, díky podpoře pana ředitele Mgr. Jaroslava Máci, ve čtvrtek 13.6. s žáky 3.B a jejich třídní učitelkou Mgr. Olgou Širokou, které děkuji za fotodokumentaci. Důvodem našeho výletu bylo slavnostní vyhlášení výsledků již IX. ročníku malířské soutěže „Čarovné barvy země“. Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla dětí a mládeže vytvořená přírodními jíly a z přírodních materiálů. Z naší školní družiny jsme vyslali soutěžit dva obrazy a jeden z nich byl nominován na cenu.

S třeťáky jsme se zúčastnili nejen slavnostního vyhlášení výsledků, ale i bohatého programu v rámci nejrůznějších tvořivých, naučných a hudebních dílniček – na hrnčířském kruhu jsme si vyráběli misky, ve voňavé dílničce jsme kouzlili s levandulí, vyráběli kovové šperky, bubnovali, zahráli si na archeology, malovali na plátno i na tělo barvami z jílu. V rámci programu jsme si prohlédli muzejní archeologickou expozici, odvážní zdolali 130 schodů vyhlídkové věže a všichni jsme poobědvali v trávě chutný řízek. Během slavnostního předávání cen jsme si užili i vystoupení hudební rockové skupiny Šroti a radovali se z vítězství našich kamarádů.

Celé dopoledne jsme měli možnost si prohlédnout všech 99 vystavených soutěžních obrazů a hlasovat pro jeden z nich na Cenu diváka. Byly krásné všechny a porota to neměla lehké. Všechna díla budou ke zhlédnutí do konce července v návštěvnických prostorách pavilonu I., a dále budou v průběhu roku postupně vystavena na různých místech, např. na zámku v Miloticích, v Dětské nemocnici v Brně a v prostorách Základní školy Mládeže 3. ve Znojmě.

Na závěr si dovolím citovat moudrá slova, která se pojí k celé akci. 

Hlína obsahuje minulost a bez znalosti historie nelze pochopit přítomnost.“

 Vychovatelka  Pavla Ryšavá

Na kole dětem 2019

Město Miroslav mělo tu čest přivítat ve svém zámeckém parku jubilejní desátý ročník cyklotour s názvem Na kole dětem. Jedná se o nadační fond Josefa Zimovčáka. Vedoucí pelotonu se kromě sportovních úspěchů na vysokém kole zasloužil o založení charitativního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. Snahou je získat co nejvíce finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě. Za uplynulých 9 let se tímto dobročinným způsobem podařilo vybrat přes 11 milionů korun. Získané penízky zajistily dvou a třítýdenní pobyty v lázních nebo v rekreačních zařízeních pro více než 4100 dětí s rodinnými příslušníky.

Cyklisté z řad známých i méně známých osobností cestovali od 29.5. do 8.6.2019 napříč celou Českou republikou od A až po Z. Cyklotour započala v nejzápadnějším městě České republiky – v Aši – pokračovala směrem na východ republiky přes Prahu až do Ostravy a poslední etapu cyklisté absolvovali z Brna do cílové destinace Znojmo. Miroslav se stala předposlední zastávkou. V místním amfiteátru cyklisty přivítala paní starostka Eliška Nohavicová. Během pauzy, kdy se cyklisté mohli posilnit něčím dobrým na zub, předvedli žáci z 1. a 3. tříd pod vedením svých třídních učitelek krátké taneční vystoupení se sportovním zaměřením. Prvňáčci si přichystali hned několik písniček, při kterých využili dětské koloběžky, švihadla a děvčata s dětskými kočárky představila outdoorové cvičení šité na míru maminkám a jejich dítkám v kočárku – strollering.DSCN0340

Velmi děkujeme za příležitost podílet se na této benefiční akci, všem cyklistům a panu Zimovčákovi přejeme mnoho dalších ujetých kilometrů a úspěchů při získávání finančních prostředků pro takto nemocné děti.

Mgr. Vladimíra Vančurová

Výlet páťáků i s rodiči

Na konci května jsme s sebou na výšlap a exkurzi do obce Havraníky v NP Podyjí vzali i rodiče a sourozence žáků 5.B třídy naší základní školy.  Spojili jsme tak výlet a rozloučení s 1. stupněm ZŠ, tedy s některými spolužáky a paní učitelkou, protože příští školní rok nás čekají noví spolužáci a některé žáky i nové školy. Výlet to byl vydařený, přálo nám krásné počasí  a vládla výborná nálada. Havraníky_05_2019 (3)Prošli jsme trasu z obce Havraníky přes krásné vřesoviště do Popic a dále na vyhlídku Sealsfieldův kámen. Cestou jsme řešili nový Quest (hledačku s tajenkami), jehož cílem bylo nalezení pokladu. Všechny děti poklad objevily a po návratu zpět do Havraníků jsme si pochutnali na dortu, který pro naši třídu připravila maminka paní L. Vlachová. Pozdní odpoledne jsme završili opékáním špekáčků a zpěvem písní u táboráku. Rodiče se také zapojili do organizování některých akcí, například večer pro děti připravili stezku odvahy, kterou si všichni moc užili, zač jim ještě jednou děkuji.

Mgr. Jana Benešová (tř. učitelka 5.B)

Přijetí žáků na radnici

IMG_4299Ve středu 12.6. bylo pozváno na radnici 55 nejúspěšnějších žáků naší školy, kde převzali ocenění od paní starostky za pečlivou přípravu na vyučovaní, celoroční snahu, aktivitu a práci pro školy, úspěchy v různých předmětových, sportovních i uměleckých soutěžích apod. Poté bylo pro ně připraveno pohoštění, které si všichni užili. Fotogalerie

IMG_4304

Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Pastelka a MŠ Sluníčko

20190611_103151Tento týden se přišli podívat do školy budoucí prvňáčci, aby pozdravili své kamarády ze školky, zjistili, co se za první rok ve škole naučili a na co se sami mohou těšit. Paní učitelky s dětmi pro ně nachystali úkoly a hry, za které dostali drobnou odměnu. Dopoledne si všichni moc užili a už se na nové žáčky v září moc těšíme.

Fotogalerie20190614_103418