Setkání budoucích šesťáků ZŠ Miroslav 18.6.2019

IMG_5115V polovině června se obě třídy miroslavských páťáků setkaly s páťáky z Hostěradic a Suchohrdly. Šlo o první setkání budoucích spolužáků 6. ročníku 2. stupně ZŠ Miroslav. Žáci okolních škol si tak ještě před prázdninami mohli prohlédnout miroslavskou školu, seznámit se s některými učiteli a hlavně s budoucími spolužáky. Společně se všichni seznamovali při různých hrách a při zábavné hře o poklad na miroslavském zámku, kterou nám zaměstnanci zámku připravili přímo na míru, zač jim ještě jednou moc děkujeme. Poklad byl ukryt v truhlicích a zamčen několika zámky. Děti byly rozděleny do skupinek a každá skupinka musela splnění různorodých úkolů získat kódy, kterými nakonec všichni společně zámky otevřely. Setkání to bylo velmi příjemné a milé, děti byly úžasné. A tak všem budoucím šesťákům ZŠ Miroslav přejeme, aby se jim v novém kolektivu líbilo a vytvořili společně i s pedagogy příjemné, spolupracující a  pozitivní třídní klima.

za kolektiv učitelů Mgr. Jana Benešová