Celostátní soutěž – obor dětská myslivecká poezie

Dětská fantazie a tvořivost jsou bezmezné, a proto jsem v rámci XVII. ročníku soutěže „Mé toulky za zvěří“ při Českomoravské myslivecké jednotě v Praze zaslala do oboru dětská myslivecká poezie vlastní tvorbu – báseň Lenky Počarovské (žákyně 5.B třídy ZŠ Miroslav).IMG_4403

Soutěžící odevzdávají 1 vlastní báseň, pojednávající o zážitcích při poznávání zvěře, v maximální délce 12 veršů. Soutěží se ve dvou kategoriích: 1. Děti do 10 let a 2. Děti 11 – 15 let. Odborná porota vyhodnocuje a oceňuje vždy prvních deset míst z každé kategorie, výsledková listina do desátého místa z obou kategorií soutěže je umístěna na webových stránkách ČMMJ. Autorům vítězných prací do třetího místa budou ceny předány na Mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada v neděli 23. června 2019.

Lenka Počarovská z Miroslavi soutěžila v 1. kategorii a získala krásné 8. místo.

Gratulujeme!

Mgr. Jana Benešová