Exkurze 3.B do Mikulčic

92Slovanské hradiště v Mikulčicích. Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Místo aspirující o zápis na listinu UNESCO.

    Tak na toto magické místo jsme se mohli vydat, díky podpoře pana ředitele Mgr. Jaroslava Máci, ve čtvrtek 13.6. s žáky 3.B a jejich třídní učitelkou Mgr. Olgou Širokou, které děkuji za fotodokumentaci. Důvodem našeho výletu bylo slavnostní vyhlášení výsledků již IX. ročníku malířské soutěže „Čarovné barvy země“. Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla dětí a mládeže vytvořená přírodními jíly a z přírodních materiálů. Z naší školní družiny jsme vyslali soutěžit dva obrazy a jeden z nich byl nominován na cenu.

S třeťáky jsme se zúčastnili nejen slavnostního vyhlášení výsledků, ale i bohatého programu v rámci nejrůznějších tvořivých, naučných a hudebních dílniček – na hrnčířském kruhu jsme si vyráběli misky, ve voňavé dílničce jsme kouzlili s levandulí, vyráběli kovové šperky, bubnovali, zahráli si na archeology, malovali na plátno i na tělo barvami z jílu. V rámci programu jsme si prohlédli muzejní archeologickou expozici, odvážní zdolali 130 schodů vyhlídkové věže a všichni jsme poobědvali v trávě chutný řízek. Během slavnostního předávání cen jsme si užili i vystoupení hudební rockové skupiny Šroti a radovali se z vítězství našich kamarádů.

Celé dopoledne jsme měli možnost si prohlédnout všech 99 vystavených soutěžních obrazů a hlasovat pro jeden z nich na Cenu diváka. Byly krásné všechny a porota to neměla lehké. Všechna díla budou ke zhlédnutí do konce července v návštěvnických prostorách pavilonu I., a dále budou v průběhu roku postupně vystavena na různých místech, např. na zámku v Miloticích, v Dětské nemocnici v Brně a v prostorách Základní školy Mládeže 3. ve Znojmě.

Na závěr si dovolím citovat moudrá slova, která se pojí k celé akci. 

Hlína obsahuje minulost a bez znalosti historie nelze pochopit přítomnost.“

 Vychovatelka  Pavla Ryšavá