Archiv autora: Jana Kadlecová

Sběr papíru – vyhodnocení

thumbs-up-4007573_1280Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 3. a 4. června proběhl na naší škole sběr starého papíru.

Bylo sesbíráno celkem 10 910 kg.

Získaný finanční obnos bude použit prostřednictvím Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav z.s. pro naše žáky.

Děkujeme všem žákům a rodičům za účast ve sběru papíru.

Sbírejte nadále, budeme se těšit opět na podzim!

Bezpečně na internetu na ZŠ Miroslav

193733552_2847533898845768_3896025130922718865_nV úterý 25.5. 2021 se na naší škole v Miroslavi konal projektový den, který jsme mohli uspořádat díky programu O2 Chytrá škola. V rámci tohoto programu proběhlo již několik přednášek, o kterých jste byli informováni na našich webových stránkách již začátkem školního roku. Tato školení pokračovala i v pondělí 24. 5. 2021.

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci s naším partnerem, kterým je organizace  „Nebuď oběť“, zastoupená panem Mgr. Lukášem Látalem. Pod jeho vedením bylo v celé budově školy připraveno 11 stanovišť, které spojovalo stejné téma, jak správně používat moderní technologie, sociální sítě. Jedním slovem, jak se bezpečně pohybovat na internetu.  Role průvodců na jednotlivých stanovištích se zhostili žáci devátých ročníků, kteří ve skupinkách po čtyřech či pěti organizovali všechny úkoly, které na stanovištích bylo třeba plnit. Všichni přistupovali ke svým úkolům velmi zodpovědně a díky tomu se nám projektový den opravdu vydařil.

Této akce se zúčastnili žáci šestých, sedmých a osmých ročníků, kteří byli rozděleni do družstev po 15. Každé družstvo doprovázel jeden vyučující, který pouze dohlížel na dodržování časového harmonogramu. Organizaci měli na starost naši „deváťáci“, kteří v roli instruktorů museli každé zadání vysvětlit, zorganizovat jeho splnění, objasnit jeho účel a důvod. Tak skupiny prošly všech 11 stanovištˇ a úspěšné splnění úkolu bylo zaznamenáno do karty účastníka. Úkoly byly různorodé, od tvoření plakátů, myšlenkových map, přes ztvárnění komiksu nebo natočení krátké filmové scénky. Děti tak mohly uplatnit různé talenty. Družstva byla úspěšná a postupně získala všechny podpisy. Ani pro deváťáky nebyla jejich nová role snadná.  Vysvětlit zadání opakovaně každé skupině, zajistit alespoň trochu potřebné kázně, dohlédnout na zdárný průběh akce není vždy úplně jednoduché. Zkusili si tak práci učitele a odpoledne se cítili už značně unaveni.

Celý projektový den proběhl ve vnitřních prostorách školy. Organizačně byl dost náročný, ale společnými silami se nám podařilo vše zvládnout a užít si ho.

Za všechny zúčastněné

Karin Boháčová, metodik prevence ZŠ Miroslav

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 3. a 4. 6. 2021

newspapers-2586624_1920Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne 

 • ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 7 do 8 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin a
 • v pátek 4. 6. 2021 od 7 do  8 hodin.

Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy, kancelářský papír a kartóny, řádně svázaný.  Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

Provoz školy od 24.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24. 5. 2021 dochází k obnovení běžného provozu školy.

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v Bakalářích.
 • Testování žáků bude probíhat každé pondělí antigenními testy.
 • Výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

Děti docházející do ŠD přebírá po ukončení výuky paní vychovatelka, s ostatními odchází paní třídní učitelka.

3.P – 13.15

6. – 9. ročník – dle rozvrhu s vyučujícím poslední hodiny.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. 5. 2021 A OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY – DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

Testování

 • žáci 1. stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2. stupně budou testování  vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy neinvazivními antigenními testy pro samoodběr

 • můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 72 hodin

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny

Výuka – 1. stupeň – POZOR ZMĚNA 

 • dle platného rozvrhu v Bakalářích

 • ráno žáci již nečekajÍ před budovou školy na paní učitelku, ale vcházejí volně do šatny a do svých tříd

Výuka – 2. stupeň 

 • žáci 8. a 9. ročníku - dle upraveného rozvrhu – viz Bakaláři

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd

 • třída 8.B v učebně 7.B,  8.C bude v učebně D a třída 9.A bude v učebně 7.A a 9.B v učebně 6.C v přízemí

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.P – 11.30

1.A,B,C, -11.40

2.A,B – 12.00

3.A,B – 12.15

4.A,B – 12.30

2.P – 12.35

5.A,B – 12.45

8.A,B,C – 13.25

3.P – 13.30

9.A, B – 13.35

Ranní  družina – POZOR ZMĚNA

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin dle běžného režimu, a to:

 • žáci 1. – 3. ročníku a speciálních tříd jdou do budovy ŠD

 • žáci 4. – 9. ročníku jdou na budově 2. stupně do učebny 7.B v přízemí

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do ranní družiny

Odpolední družina – POZOR ZMĚNA 

 • mohou chodit všichni přihlášení žáci

 • protože se obnovuje činnost SVČ a ZUŠ, vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod.

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme

1.A, B, C – p. vychovatelka Vostalová a Svobodová v ŠD1 a ŠD2 – budova ŠD

2.A,B – p. vychovatelka Koubková v ŠD 3 – budova ŠD

3 A,B – p. vychovatelka Leitnerová v ŠD 4 – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

4.A,B – p. asistentka Málková – učebna AjBo – budova 2. stupně (žákovský vchod ze dvora)

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Přestup žáků do ZŠ Miroslav, školní rok 2021_22

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat přestup žáků do naší školy, elektronicky. Systém pro podání žádosti o přestup je zpřístupněn od 19. dubna do 31. května 2021.

1. krok

Elektronickou přihlášku zpřístupníte kliknutím na banner pod tímto textem

ZapisyOnline 930x180

Přihlášku vyplníte a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

Vyplněné dokumenty si uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

3. krok

Oba dokumenty doručte škole, nejpozději do 31. května 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Po zpracování dokumentů, budete informováni o dalším postupu.

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

Konzultační hodiny pro rodiče

Vážení rodiče,

příští týden ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 16 hodin budou KONZULTAČNÍ HODINY probíhat ONLINE.

 • Rodiče žáků 1. stupně obdrží bližší informace od třídních učitelů.
 • Rodiče žáků 2. stupně, kteří budou mít zájem o konzultaci s daným vyučujícím, ho osloví prostřednictvím obecné zprávy v Bakalářích. Učitel rodiči pošle pozvánku na Meet na školní email žáka na konkrétní čas, max. 10 minut, aby byl prostor pro všechny zájemce o konzultaci. Rodiče se mohou přihlašovat na konzultační hodiny k jednotlivým vyučujícím nejpozději do  úterý 11. 5. 2021 do 23:59 hodin, aby měli vyučující dostatek času k vytvoření pozvánek.

Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Radka Holcrová, z.ř.š.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 5. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 5. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotacích tříd, a to takto:

 1. TÝDEN OD 10.5. DO 14.5. 2021 – žáci 6. a 7. ročníku

 1. TÝDEN OD 17.5. DO 21.5. 2021 – žáci 8. a 9. ročníku

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watchv=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují  a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáci vcházejí do budovy volně do svých tříd,

 • třída 6.A bude v učebně 8.A v přízemí,

 • platný rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích během víkendu, 

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

6.A – 13.05 hod.

6.B – 13.15 hod.

6.C – 13.25 hod.

7.A – 13.35 hod.

7.B – 13.40 hod.

Výuka – 2. týden 

 • bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 2. st., kde nad nimi vykonává dohled p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 Školní jídelna

 • na obědy jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

2. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze a také můžete shlédnout instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=393s&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 2. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B – vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

2.A – 11.45 hod.

2.B – 11.55 hod.

3.A- 12.05 hod.

3.B – 12.15 hod.

3.P – 12.20 hod.

5.A – 12.35 hod.

5.B – 12.45 hod.

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd, kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden

2.A – třída ŠD3 -  p. vych.  Koubková  – budova ŠD

2.B – třída ŠD2 – p. vych. Svobodová – budova ŠD

3.A – třída ŠD1 -  p. vych. Vostalová – budova ŠD

3.B – třída 3.B -  p. asistentka – budova 1. st.

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 515 333 123, 736 760 113

e-mail: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, kadlecovaj@zsmiroslav.cz

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konají třídní schůzky, tentokrát prostřednictvím aplikace Google Meet.

Třídní učitelé vás pozvou prostřednictvím Gmailu vašich dětí.

Schůzky se konají v obvyklých časech.

I. stupeň od 16,30 hodin

II. stupeň od 17,00 hodin

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci s některým vyučujícím vašeho dítěte, oslovte ho prostřednictvím Bakalářů, kdy si s ním domluvíte online schůzku na konkrétní čas.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

chalkboard-1264200_1920

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v rotacích tříd a žáků speciálních tříd ve výuce, a to takto:

 1. TÝDEN OD 12.4. DO 16.4. 2021 – žáci 1. a 4. ročníku, 1., 2. a 3. P

 1. TÝDEN OD 19.4. DO 23.4. 2021 – žáci 2., 3. a 5. ročníku, 1., 2. a 3. P

Testování

 • žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr,

 • podrobné informace najdete v letáčku MŠMT v příloze testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

 • také můžete shlédnout instruktážní videohttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 • dětem, které mají pozitivní výsledek nebo se neúčastní testování, je zakázána přítomnost ve škole,

 • rodič je povinen absenci omluvit, škola není povinna zajistit žákovi distanční výuku,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa ne starší 48 hodin,

 • testování se neprovádí u osob, které doloží lékařské potvrzení, že prodělali Covid méně než před 90 dny,

Výuka – 1. týden

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují a neprolínají,

 • všichni žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A– 7.45 hod.

1.B – 7.50 hod.

1.C – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

4.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně:

1.,2.P – 11.30 hod.

1.A – 11.45 hod.

1.B – 12.00 hod.

1.C- 12.15 hod.

3.P – 12.20

4.A – 12.35

4.B – 12.50

Výuka – 2. týden 

 • žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

2.A– 7.40 hod.

2.B – 7.45 hod.

3.A – 7.50 hod.

3.B – 7.55 hod.

1.P, 2.P, 3.P – 8.00 hod. 

5.A,B - vcházejí do budovy volně

 • výuka jednotlivých tříd je ukončena tak, aby v těchto časech byli žáci ve školní jídelně: bude upřesněno

Školní družina

 • ranní družina je poskytována od 6.30 do 7.40 hodin,

 • žáci jdou rovnou do svých tříd na budově 1. st., kde nad nimi vykonává dozor p. vychovatelka nebo pověřený pracovník školy,

 • provoz odpolední  školní družiny je ve skupinách po třídách,

 • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny ve dnech testování, bude test proveden při příchodu do školní družiny, 

 • vyplňte prosím tiskopis o odchodech Vašich dětí ze školní družiny, který žáci v pondělí odevzdají paní vychovatelce,

Odchody účastníků ZV od x.xx.xxxx

 • při každé změně vládních nařízení je potřeba paní vychovatelky PÍSEMNĚ  informovat o změnách v odchodech na kroužky vašich dětí, např. znovuotevření, pozastavení či zrušení kroužků v SVČ, ZUŠ apod,

 • dítě nemůže být uvolněno na základě telefonátu nebo SMS zprávy,

 • chápeme, že tato situace je pro všechny strany náročná, ale doufám, že společně to zvládneme,

Rozdělení do odpolední družiny – 1. týden

1.A – třída ŠD1 -  p. vych.  Vostalová – budova ŠD

1.B – třída ŠD3 – p. vych. Koubková – budova ŠD

1.C – třída ŠD2 -  p. vych.  Svobodová – budova ŠD

4.A – třída 4.A -  p. asistentka – budova 2. st.

4.B – třída ŠD4 – p. vych.  Leitnerová – budova 2. st.

Rozdělení do odpolední družiny – 2. týden - bude upřesněno

 Školní jídelna

 • na obědy i svačinky jsou všichni žáci, kteří je pravidelně odebírají, přihlášeni,

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,

 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,

Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

Zápis dětí do 1. ročníku, odklad školní docházky, přípravná třída, pro školní rok 2021_22 „elektronicky“

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat zápis dětí elektronicky, v měsíci dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od 4. března 2021 do 9. dubna 2021

1. krok

Přístup k elektronické přihlášce najdete na adrese:

ZapisyOnline 930x180

Vyplníte formulář a ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva s informacemi o dalším postupu k dokončení zápisu.

Zpráva obsahuje odkazy na uvedené dokumenty:

3. krok

Po vyplnění si dokumenty uložte, vytiskněte a připravte k doručení škole.

4. krok: Co doručíte škole?

Zápis do prvního ročníku

 • Žádost o přijetí.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 • Přihlášku do školní družiny, podle zájmu o docházku do družiny.

Odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravné třídy

 • Žádost o odklad školní docházky, pokud jste v žádosti uvedli, že budete pro vaše dítě žádat odklad školní docházky.
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu.
 • Doporučující posouzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře.
 • Žádost o zařazení do přípravné třídy, v případě zájmu.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (děti narozené v září 2015 a později)

 • Žádost o zařazení do přípravné třídy.
 • Písemné doporučení školského poradenského zařízení.

5. krok

Požadované dokumenty doručte škole, nejpozději do 16. dubna 2021, některým z těchto způsobů:

 • Vložení do poštovní schránky, umístěné na hlavní budově školy u vchodových dveří.
 • Zaslání poštou, na adresu ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav
 • Prostřednictvím datové schránky, ID: hzgg66d.

Škola vydá do 14 dnů „Rozhodnutí“ opatřené ověřeným elektronickým podpisem a odešle je na e mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti.

Dne 30. dubna 2021 budou na webových stránkách školy zveřejněny anonymizované výsledky zápisu podle registračních čísel. Jsou uvedena na Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (vpravo, nahoře).

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová,

ředitelka ZŠ Miroslav

tel.: 760 736 113

e-mail: zsmiroslav@ zsmiroslav.cz

web:  www.zsmiroslav.cz

 

Školní kolo soutěže Matematický klokan 2021

klokanMezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní 6 milionů soutěžících ze 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Klokan bez hranic.

Na naší škole se letos zúčastnilo 114 žáků 2. – 9. ročníku, úlohy řešili online.

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník) 42 řešitelé

1. Bezděk Matouš – 71b. -  3. A

2. Formannová Tereza -  69b. -  3. A

3. Jelínek Eliáš – 69b. -  3. A

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník) 29 řešitelé

1. Jelínek Matěj – 106b. -  5. A

2. Hemžal Martin – 94b. -  5. A

3. Benešová Lenka – 92b. – 5. A

KATEGORIE: Benjamín (6. – 7. ročník) 25 řešitelů

1. Dvořák Daniel – 79b. -  6. A

2. Kubík Ondřej – 78b. – 7. B

3. Kadlecová Sára – 76b. – 7. A

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) 18 řešitelů

1. Demková Sára – 67b. – 9. A

2. Molnár David -  60b. -  8. B

3. Kinzlová Valentýna – 59b. -  8. B

Za vyučující matematiky Mgr. Jana Kadlecová

Výběrové řízení na pracovní pozici učitel/ka fyziky a matematiky

 

teaching-4727933_1920Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Učitel/ka fyziky a matematiky na 2. stupni základní školy

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Předpoklady pro výkon učitele/učitelky základní školy dle zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících v platném znění)

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • Ochota dále se vzdělávat, spolupracovat v týmu, být aktivní, kreativní
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající nejvyšší dosažené vzdělání
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis
 • Žádost o zaměstnání

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,00
 • Nástup od 25. 8. 2021

V Miroslavi dne 31. března 2021

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

 

 

Výběrové řízení na pracovní pozici školník

Identifikace zadavatele

 • Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
 • Třináctky 135/19
 • 671 72 Miroslav
 • IČ: 49438000
 • Oprávněná osoba: Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy
 • Kontakt: 736 760 113, zsmiroslav@zsmiroslav.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení

 • Školník na základní škole

Místo výkonu práce

 • Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, Třináctky 135/19, 671 72 Miroslav

Kvalifikační kritéria

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem technického směru

Pracovní náplň

 • Zajišťování provozu objektu školy včetně zajišťování a organizace údržby, běžných oprav a úklidových prací
 • Otevírání a zavírání objektu v souladu se školním řádem
 • Obsluha hlavních energetických rozvodů
 • Dozor nad správným používáním společných zařízení objektu
 • Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov včetně navrhování opatření
 • Zajišťování revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti
 • Částečná péče o zeleň v areálu školy včetně sekání trávy, údržba chodníků a komunikací v areálu školy
 • Řízení práce uklízeček

Požadavky

 • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Manuální zručnost
 • Morální a právní bezúhonnost
 • Příjemné vystupování, přátelský vztah k dětem
 • Řidičský průkaz skupiny B

Typ pracovní smlouvy

 • Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce, možnost dalšího prodloužení na dobu neurčitou

Platové ohodnocení 

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (příloha č. 1) a podle délky započitatelné praxe

Podání nabídky 

 • Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: zsmiroslav@zsmiroslav.cz, poštou nebo osobně v ředitelně školy
 • Lhůta pro podání nabídek končí 15.4.2021 ve 14.00 hodin

Nabídka musí obsahovat:

 • Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů (vysvědčení, výuční list)
 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis

Další informace 

 • Práce na úvazek 1,0
 • Stálá pracovní doba, jednosměnný provoz
 • Nástup od 1. 7. 2021

Harmonogram výběru uchazeče 

 1. kolo 16.4.2021 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)
 2. kolo od 19.4.2021, o postupu do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni 19.4.2021 telefonicky, formou pozvánky k osobnímu pohovoru

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

V Miroslavi dne 12. března 2021 Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů – POSUNUTÍ TERMÍNU

 papírVážení rodiče, milí žáci,

na podzim jsme stanovili dubnový termín sběru papíru. Víme, že pro školu starý papír schováváte a moc si toho vážíme.

Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli pro posunutí termínu na příznivější dobu, spíše ke konci školního roku.

Buďte tedy prosím trpěliví a papír ještě chvíli střádejte.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Děkujeme za pochopení

Za kolektiv zaměstnanců naší školy

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Přípravná třída na ZŠ Miroslav ve školním roce 2021/2022

schultute-1499057_1920Ve školním roce 2021/2022 bude v Základní škole Miroslav, Třináctky 135/19 zřízena přípravná třída.

 • Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním  roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat minimálně 10 dětí, maximální počet dětí v přípravné třídě je 15 žáků.
 • O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti přijímáme na základě předložení příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné třídě, rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.
 • Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Cílem je snadnější adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.
 • Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet stejně starých dětí, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo co nejlépe připraveno pro vstup do první třídy.
 • Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v  oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40.
 • Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Ty se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, návyky sebeobsluhy a hygieny. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Hlavním cílem přípravné třídy tedy je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost.
 • Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně, v případě, že se dítě ve školní jídelně stravuje a to za stejných podmínek jako žáci základní školy. Dále hradí poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy. Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků.
 • Zápis do přípravného ročníku se bude konat elektronicky, veškeré informace najdete na webu školy www.zsmiroslav.cz.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu,

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

 • na žádost zákonného zástupce dítěte
 •  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě – jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 •  Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Mgr. Jana Kadlecová

Uzavření základních škol od pondělí 1. března 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla vláda o opětovném uzavření základních škol od 1. března 2021.

 • Žáci 1., 2. ročníku, 1., 2. a 3. P přecházejí opět na distanční výuku.

 • Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím aplikace Bakaláři a výuka bude probíhat v prostředí Google Meet.

 • Sledujte prosím každý den informace od třídních učitelek.

Školní jídelna

 • V pondělí si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.00 do 12.30 hodin

 • Od úterý 2. 3. 2021  jsou všichni žáci odhlášeni z obědů.

 • Pokud budete chtít na obědy chodit, musíte se přihlásit v pondělí 1.3.2021 do 14.00  hodin nebo kterýkoli další den do 14.00 hodin  na www.strava.cz, na kterou se dostanete z webové verze Bakalářů nebo vedoucí školní jídelny paní Krulové na email: krulovam@zsmiroslav.cz.  nebo na tel. 515 333 173.

 • Cena oběda se nemění.

 • Oběd bude  vydáván pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 12.30

 • Popř. si můžete v jídelně nechat předchozí den nebo ráno prázdný jídlonosič, který si můžete vyzvednout kdykoliv po 11 hodině. Musí na něm být napsané příjmení, jméno a třída žáka.

Přeji Vám hodně zdraví  a trpělivosti

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy