Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,
v příštím týdnu se uskuteční schůzka, na které Vám budou předány informace týkající se přijímacího řízení na střední školy.
S rodiči, jejichž děti se budou hlásit na víceletá gymnázia, se setkáme ve středu 24. 1. 2024 v 17.00 hodin v učebně fyziky.
Pro rodiče žáků 9. ročníků a žáků, kteří na střední školu odchází z 8. ročníků, se schůzka uskuteční ve
čtvrtek 25. 1. 2024 v 17.00 v učebně fyziky.
Jelikož došlo v letošním roce k několika změnám v přijímacím řízení včetně digitálního podávání přihlášek, doporučuji se schůzky zúčastnit. Na schůzce Vám budou představeny novinky týkající se přijímacího řízení, důležité webové stránky a odkazy pro přijímací řízení a přijímací zkoušky.
Již nyní se můžete seznámit se stránkami, které byly vytvořeny primárně pro přijímací řízení pro letošní
školní rok, kde jsou uvedeny všechny důležité informace a prostřednictvím kterých bude možné od 1. 2. 2024 podat přihlášky na střední školy elektronicky: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html.
Těším se na společné setkání.
S pozdravem Kateřina Mašová, kariérová poradkyně ZŠ Miroslav

https://www.prihlaskynastredni.cz/