Školní ples 17. února 2024

V sobotu 17. února proběhl tradiční školní ples s předtančením žáků 9. ročníku. Za přípravu děkujeme předsedkyni sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s paní Andree Novotné, třídním důvěrníkům, rodičům žáků za velkou podporu svých dětí, třídním učitelkám p. uč. Lence Biberlové, Lucii Bindzarové, Kateřine Mašové, městu Miroslav za propůjčení prostor krásně zrenovovaného miroslavského kulturního domu a FC Miroslav za přípravu občerstvení. Velký dík také patří pánům Zbyňku Harthovi, Ladislavu Plechatému a Davidu Prokešovi, kteří předali naší škole sponzorský dar v podobě šeku v hodnotě 40 000 Kč věnovaný na potřeby žáků naší školy. 

Ples byl zahájen polonézou žáků, nechybělo poděkování paní učitelkám a předání květinových darů, tombola a fotokoutek. Celá akce byla zdokumentována profesionálním fotografem a kameramanem. K tanci hrála kapela Cauliflower band.

Děkujeme všem, kteří tuto krásnou akci podpořili svou přípravou, sponzorskými dary a účastí. Za rok se budeme opět těšit.

Mgr. Jana Kadlecová

Odkaz na fotogalerii

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1