FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO RODIČE

Vážení rodiče,

podávám informace o příspěvcích pro rodiče žáků na různé aktivity, např. kroužky, LVK apod.

1. Můžete získat příspěvek na zájmové kroužky až do výše 4000,- Kč na jedno dítě za školní rok. Příspěvek se vyřizuje pololetně.

https://www.darujemekrouzky.cz/pro-rodice/

2. VZP přispívá částkou 2000 Kč na lyžařský kurz organizovaný školou. Stačí doložit vyplněný formulář.

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb

https://media.vzpstatic.cz/…/potvrzeni-o-ucasti-ditete…

3. Příspěvky ostatních pojišťoven.

https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/…/P%C5%99%C3%ADsp…

4. Lze žádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

https://www.ochrance.cz/…/mimoradna…/mop-pro-deti.pdf

S pozdravem

Jana Kadlecová, ř.š.