Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11. 2023

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč se zaměstnanci ZŠ Miroslav připojují ke stávce v pondělí 27. listopadu 2023. Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Důvody, proč se ke stávce připojujeme, jsou jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, tz. PhMax. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách ad. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků tím, že necháte v pondělí 27.11.2023 své děti doma, škola a všechna školská pracoviště naší školy budou uzavřena, včetně školní družiny a obou kuchyní na ulici Kostelní i Husova.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy