Položení kamenů zmizelých 9. března 2024

Sobota 9. března 2024 byla pro naši školu skutečně výjimečným dnem. Po několikaměsíčních přípravách jsme mohli v sobotu odpoledne položit tři kameny zmizelých, a to Martě, Haně a Ruth Herzogovým, které před druhou světovou válkou bydlely v Miroslavi na Kostelní ulici a které se staly oběťmi vyhlazení Terezínského rodinné tábora. K této tragické události, kdy během jedné noci bylo vyvražděno 3800 československých Židů, došlo přesně před 80 lety.

Naší snahou je nenechat upadnout v zapomnění židovské obyvatele Miroslavi a připomínat židovskou minulost naší obce.  Ve škole jsme se židovskou problematikou zabývali v rámci mezipředmětových vztahů v dějepise, němčině, výtvarné výchově, angličtině, češtině a při přípravách akce i v pracovních činnostech. I starší děti 1. stupně se seznámily s židovským svátkem purim připomínající dávný příběh královny Ester, která zachránila svůj národ.

Už na podzim jsme zásluhou našich žáků vybírali mezi rodičovskou i širší veřejností finanční prostředky na zhotovení kamenů zmizelých. Některé děti připravily informační letáky, jiné vyrobily klíčenky, jiné zas napekly „hamanovy uši“ – židovské sladké pečivo. To vše sloužilo jako poděkování za finanční příspěvek. Díky tomu jsme už na podzim získali finanční prostředky na zhotovení dokonce téměř pěti kamenů.

Samotné kladení kamenů zmizelých bylo jedinečným zážitkem. U domu 22 na Kostelní ulici sešlo asi 300 lidí. Zazněla židovská hudba v podání pana Oty Nožky a pana Přemysla Forsta, Miroslavíci zazpívali židovskou píseň Hashivenu, žákyně 9.A Ingrid Bortlová a Zuzana Balíková přednesly básně terezínských mladých lidí Motýl a Zahrada. Promluvili zástupci naší obce, starosta pan Martin Plechatý a místostarosta pan Svatoslav Ryšavý. S příběhem rodiny Herzogových nás seznámil pan Aleš Bednařík, který pro kladení kamenů zmizelých připravoval všechny potřebné informace a dokumenty. Duchovní řeč přednesl evangelický farář pan David Sedláček. A promluvila také farářka německého evangelického sboru ve Sprembergu (Braniborsko) paní Henriette Förster. Zástupci tohoto partnerského sboru totiž jezdívají pravidelně pomáhat s údržbou židovského hřbitova v Miroslavi. Celou akcí nás provedla ředitelka paní Jana Kadlecová. Na závěr zazněla (opět v podání Miroslavíků) česká státní hymna. Ze svědectví z Osvětimi je známo, že právě českou hymnu zpívali těsně před svou smrtí muži, ženy i děti z Terezínského rodinného tábora, velmi pravděpodobně tedy i Marta Herzogová se svými dvěma dcerami Hanou a Ruth. 

Sobotní akce pokračovala ve škole, kde byly připraveny workshopy pro děti (výtvarný, hudební, taneční a robotický), výstava Židé na Kostelní ulici, výstava žákovských prací Příběhy a kavárnička, kde bylo možno ochutnat mimo jiné i židovské sladké pečivo.

Celý prodloužený víkend byl pro naši školu výjimečný i tím, že z německého Sprembergu přijelo 28 lidí, z nichž více než polovina byla dětí ve věku 12-15 let. Ti se spolu s našimi žáky účastnili několika společných programů ve škole. Pátek jsme strávili společně v Boskovicích, kde jsme si prohlédli židovskou čtvrť, synagogu, židovský obecní dům a rituální lázeň mikve. Náš společný program byl podpořen česko-německým fondem budoucnosti.

Celá akce by nemohla proběhnout bez souhry všech, kteří se na ní podíleli, tedy naší školy, Města Miroslav, Správy majetku města,  Miroslavské kultury a evangelického sboru.

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě této krásné akce podíleli.

Mgr. Daniela Bednaříková

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1