Páťáci navštívili Pevnost poznání

IMG_8646Ve středu 25. 5. 2022 se celý pátý ročník vypravil na poznávací školní výlet. A tak na malou chvíli byli naši páťáci ve službách Marie Terezie. Oblékli si kostýmy, vymýšleli válečné a obranné strategie nebo navrhli a sestavili model vlastní pevnosti. Mimo připravený vzdělávací program si mohly děti projít všechny čtyři expozice nebo zhlédnout zajímavý a naučný film v planetáriu. Vyzkoušely si na vlastní kůži i gyroskop, mohly si zahrát 3D piškvorky, sestavit šifru, prolézt mozkem či okem, putovat korytem řeky a poznávat další nové věci.

Pevnost poznání se nachází v Olomouci a má čtyři stálé expozice (Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma, Do historie!) přístupné veřejnosti. Pokud neznáte, doporučujeme navštívit! Užijete si spoustu legrace, i když je venku deštivo (tak jako se přihodilo nám). Myslím si, že si výlet naši páťáci naplno užili (fotogalerie).

Ing. Veronika Adámková

Neustále rozvíjíme kreativitu a podnikavost

IMG_8426Na prvním stupni jsme se aktivně zapojili do projektu Prototýpci a vyzkoušeli jsme si některé z jejich výzev. Čtvrtý ročník se zaměřil na peněženkovou výzvu a páťáci na batůžkovou výzvu. O co jde? Děti rozvíjí tímto projektem svou podnikavost, kritické myšlení a hlavně tu kreativitu. Na chvíli se stali žáci designéry a navrhovali. Vytvořili papírový model svého návrhu, popřemýšleli nad cenou a zjišťovali potřeby potenciálních zákazníků (svých spolužáků), podle kterých jim navrhovali peněženku nebo batoh na míru.

Taky jsme si užili se čtvrťáčky v kuchyňce. Upekli jsme si štrůdl a mini pizzy. Mňam! Žáci 5. B teď usilovně pracují na autíčku s vlastním pohonem (např. na balónek,  IMG_8358natažení gumičky), jsou teď na chvíli designéři, konstruktéři, karosáři a mechanici. Jsem zvědavá, jak jim autíčka pojedou. :-)

Šesťáci si také chtěli vyzkoušet vařit, tak jsme obsadili kuchyňku i v jiné dny. Spolu jsme už přichystali jednohubky (dva druhy pomazánek), špagety, corn dogy, sushi, palačinky, a také mini pizzy. I tady jsou děti velice šikovné.

IMG_8530

V sedmém ročníku jsme se zaměřili na vytváření modelů v TinkerCADu. Žáci se úspěšně seznamují s novým programem. Dokonce máme už první model Eiffelovky na 3D tiskárně vytisknutý. Brzy vznikne mnoho zajímavých klíčenek nebo praktických věcí i od ostatních žáků.

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková

Předprázdninový speciál a rozloučení

IMG_8688Do tříd přistálo poslední číslo našich novin. Je to předprázdninový speciál plný zábavy (nejen) pro žáky. Také stojí za přečtení odpovědi žáků 9. ročníků na anketní otázky.

Miroslavoviny 06/2022

A s kroužkem školních novin jsme se dnes i naposledy sešly a oslavily vydařený školní rok jak se patří.

Užijte si poslední předprázdninový speciál a snad příští školní rok na viděnou!

Za školní redakci Ing. Veronika Adámková

Náš první školní výlet

Svůj první školní výlet si užili žáci 1.A, 1.B a přípravné třídy poněkud netradičně. Vydali se totiž společně do nedalekých Ivančic, kde na ně ve SVČ čekalo překvapení v podobě pohybových aIMG_1484 výtvarných aktivit. Počasí se nad nimi slitovalo, celé dopoledne tak mohli řádit na prostorné zahradě nejen s neposednou žížalou, s níž děti plnily pohybové dovednosti a hravou formou procvičovaly svoje motorické schopnosti, ale také s Indiány, původními obyvateli Ameriky. Opět hravou formou měly děti možnost seznámit se s činnostmi, které jsou pro Indiány charakteristické – střelba z luku, stavba totemu, rýžování zlata, lovení ryb, plavba ve člunu rozbouřenou řekou aj. V polytechnické dílně se z malých prvňáčků rázem stali velcí umělci. Měli možnost vyzkoušet si výtvarnou techniku s názvem „enkaustika“, při níž vytvářeli svá dílka z horkého vosku. Také si vytvořili přívěsky ze smršťovacích obrázků a ty jim budou určitě připomínat nádherné chvíle a zážitky z netradičního prostředí jejich prvního školního výletu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Oslavy výročí školy

Naše miroslavská škola slaví velké narozeniny. Nádhera. 90 let vzdělávání dětí. To už je co slavit. A i přes tu devadesátku je škola stále ve vynikající kondici.  Myslím, že s klidným svědomím můžeme říct, že s věkem se její kondice stále zlepšuje. Určitě jste si toho všimli vy všichni, kteříB47AFA76-5E57-4023-BB5C-F6D2F1310ED2 jste ji přišli 1.května poblahopřát. Tolik barev, zvuků, informací, chutí do vzdělání a aktivit, které se občas “zcela náhodou” překlopí  ve zlobení žáčků – to nemůže být stará dáma. To je prostě mladice plná energie. Tím vším ji naplňují pochopitelně děti a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. A mě osobně, protože jsem jedna z nich,  to naplňuje pýchou na ten úžasný živý organismus, který perfektně šlape. Občas si i radostí z úspěchu vyskočí do výšky. Jako třeba nedávno, když kluk z naší devítky získal druhé místo v krajském kole konverzační soutěže anglického jazyka. Nebo jako právě v těchto dnech, kdy zjišťujeme, že většina vycházejících žáků byla přijata na obě střední školy. Anebo přímo 1.května, kdy pěvecký sbor dětí naší školy “ Miroslavíci” zpíval státní hymnu. 1.květen pro nás byl opravdu důležitý. Chtěli jsme vám všem ukázat, jak pestrý je školní život, který zdaleka netvoří pouze suchá fakta znalostí a vědomostí. Ráda bych tady citovala slova jedné z mých kolegyní: “I když žijeme v informačním věku, měli bychom mít na zřeteli, že budoucnost lidstva nespočívá v technice, ale v budování dobrých mezilidských vztahů.” A o  to se v naší škole snažíme. O spolupráci při výuce, o sdílení nadšení z objevování nových informací. O kreativitu, akceptování jiných názorů, o nekonfliktní řešení problémů. Chtěli jsme, aby toto všechno na vás dýchalo v každém okamžiku  prezentace naší školy. Máte pocit, že se nám to povedlo? Já ano. Určitě jste to mohli vnímat při  aktu pamětní desky Františku Pospíšilovi. A pochopitelně ještě víc při pestrých aktivitách o výuce v naší škole v jednotlivých učebnách a prohlídce výtvarných prací oživující chodby.

Škola je prostě živý organismus. A dobře fungující organismus školy je pro nás všechny tou pozitivní zpětnou reakcí. Přeji naší škole, aby ji mladický elán doplněný o dětskou zvídavost, fantazii a smích provázel dalšími lety.

za 2. stupeň Lenka Biberlová

Jako 1. stupeň jsme nezaháleli a k oslavám výročí jsme se rovněž připojili. Třídy a chodby jsme pěkně uklidili, vyzdobili dětskými výrobky a pro návštěvníky připravili ukázky metod a činností, které využíváme v běžných hodinách a které napomáhají k zefektivnění výchovně – vzdělávacího procesu.

Nejdříve mohl návštěvník nakouknout do přípravné třídy, která brzy bude slavit první rok své existence. Paní učitelka Mgr. Olga Široká přichystala spoustu didaktických pomůcek.IMG_3301 Všechny pomůcky si kladou za cíl lépe připravit budoucího prvňáčka na vstup do první třídy. V přípravné třídě čekala na návštěvníky včelka Bětka. Bee-Bot Včelka je zábavná edukativní hračka rozvíjející prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Vhodná je pro praktickou výuku základů programování u dětí předškolního a mladšího školního věku. Děti z přípravné třídy ukázaly také hru na Drumbeny, multifunkční didaktickou pomůcku. Tento ryze český hudební nástroj učí děti rytmu. V 1.B čekalo šest Prototýpků, badatelů oblečených do bílých plášťů a ochranných brýlí. Prototýpci objevili kouzlo rozvíjejících kytiček, předvedli, jak lze rozpohybovat autíčko na balónkový pohon nebo ukázali, jak si to vytvořit tzv. vaječný hopík, vajíčko naložené v octu. To vše probíhalo za pomoci paní učitelky Mgr. Jany Pavlů.

Ve třídě 2.B bylo pěkně živo! Pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šimšové hráli žáci na Boomwhackers, unikátní perkusní nástroj laděný na určité tóny. Díky odlišné délce každý kus Boomwhackers vydává při úderu jinak vysoký tón. Ze 3.A, stejně tak jako z přípravné třídy, se linuly tóny Drumbenů. Návštěvníci překonali počáteční ostýchavost a společně s dětmi a paní učitelkou Mgr. Jana Benešovou si zkusili na tento hudební nástroj zahrát jednoduché rytmické hry a písně. Ve třídě 4.A s třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Novotnou byly prezentovány robotické stavebnice Lego WeDo 2.0. Žáci předváděli veřejnosti jejich funkci a možnosti ovládání na chromeboocích. Ostatní třídy 1.stupně byly k nahlédnutí s ukázkou učebnic, deskových her a jiných, i vlastnoručně vyrobených, pomůcek.

za 1. stupeň Vladimíra Vančurová

Prvního května jsme neslavili pouze narozeniny naší základní školy. My na „ specce” letos slavíme naše srdcové 60. výročí vzniku speciálního školství v Miroslavi a 10. výročí „pod jednou střechou”, kdy skončilo vzdělávání handicapovaných žáků v tzv. zvláštní škole, a celé třídy byly integrovány do ZŠ.IMG_3311

Historii speciálního školství v Miroslavi připomínala výstava fotografií a dobových dokumentů. Absolventi naší školy se zabavili hledáním fotografií sebe a svých přátel. Současní žáci také mohli najít svůj výtvor na výstavě výtvarných prací.

Nejen fotografie a obrázky ale návštěvníky seznamovaly s naší každodenní realitou. Dveře našich tříd zůstaly otevřené a každý mohl nahlédnout, v jakém prostředí probíhá výuka, jaké pomůcky používáme a jak jsou naše děti šikovné. Absolventi zavzpomínali na školní léta.

K této příležitosti byly vydány i „speciální noviny”. Návštěvníci odcházeli nejen plně nabití dojmů, ale každý si i odnesl malý dáreček v podobě  školy z keramické hlíny vyrobený našimi žáky.

za třídy zřízené podle paragrafu 16/9 ŠZ  Miloslava Růžičková, Vendula Hráčková

 

Fotogalerie č. 1, Fotogalerie č. 2, Fotogalerie č.3

 

Poděkování z Recyklohraní

Aby toho poděkování nebylo málo, tak přidávám ještě jedno z projektu „Recyklohraní“, do něhož je naše škola zapojena již několik let. PodporujíIMG_1329 (2) nás při sběru všech recyklovatelných surovin, dodávají náměty na soutěže, za které získáváme po splnění body, a ty se nám započítávají do celoroční soutěže. Úkoly jsou specifikovány pro všechny věkové kategorie a třeba jeden z těch letošních, „Vodní stopa“, zaujal i některé z pedagogů druhého stupně a motivoval je k jejich vypracování v anglickém jazyce (p. uč. Boháčová se svými skupinami). Motivace žáků k enviromentální výchově je velmi důležitou součástí vzdělávání v dnešní moderně-technické a elektronické době. Proto zapojujeme do všech osvětových aktivit nejen žáky, ale i jejich rodiče a prarodiče – sběr vysloužilého elektra, mobilních telefon, tonerů do tiskáren apod. Moc Vám všem děkujeme za pomoc a věříme, že nám budete pomáhat i nadále.

Mgr. Jana Pavlů

Pracovní činnosti v 7. A, C

b2e17e02-1da6-4df0-93ee-37fbe4cd9e7fDěvčata ze sedmého ročníku vyráběly maminkám netradiční přáníčka k svátku z korku. Motiv „kreslily“ vypalovacím perem. Přáníčka se povedla!

Další hodinu jsme využily sluníčka a vydaly se ven. Posbíraly jsme pampelišky a upletly si z nich věnečky. Další fotky zde.

Mgr. Jarmila Maiová

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,12 t. Na každého obyvatele takOsvědčení2 připadá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny, produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,41 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 70,35 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 3 krát.

Došlo také k úspoře 724,22 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 725 krát.

Podařilo se recyklovat 69,08 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,43 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 433 1€ mincí, nebo 2,95 kg hliníku, který by stačil na výrobu 197 plechovek o objemu 0,33 l.

Všem, kteří nám přinesli vysloužilé elektrospotřebiče nebo baterie patří velké poděkování. Moc si vážíme Vaší spolupráce.

Mgr. Jana Pavlů

Prototýpci zachraňují koniklece

Naši malí „Prototýpci z 1.B“ téměř každý den pořádají výpravy za poznáváním okolní přírody.IMG_1281 Nebojí se ani dlouhých vycházek, pokud jim to čas dovolí. Rádi se toulají malebnými zákoutími přírody, která nabízí nespočet roztodivných, ale i klasických a známých bylin. Mezi ně patří i koniklece, které se v posledních letech ztrácí ochráncům přírody téměř před očima. Proto se je snaží vracet do přírody alespoň dosazováním nových sazenic, které je ale potřeba během suchého počasí zalévat. Prototýpci se zapojili velmi rádi a nabídli Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pomoc. Každý týden vyrážejí na označené místo na Markově kopci a prolévají nové sazeničky vodou, aby se ujaly a příštím rokem vykvetly. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, ozvěte se, rádi Vám místečka ukážeme. Mysleme na to, že příroda je nejen naše dědictví, ale také budoucnost.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

4.B na turnaji v přehazované

V pátek 13. května se třída 4.B vydala na turnaj v přehazované, který se konal na Základní škole v Hrušovanech nad Jevišovkou. Jednalo se o historicky první ročník turnaje tohoto typu konaného na Základní škole v Hrušovanech.1652698269895

Našimi protivníky byli hráči ze Základní školy v Šanově, Drnholci a Hrušovanech nad Jevišovkou. Prohráli jsme na plné čáře se ziskem devíti, desíti a opět devíti bodů.

Soupeři to s námi měli v každém kole těžší a těžší. Postupem času jsme jim nedovolili už tolik bodů a lépe jsme jejich útoky vychytali. Bohužel na naší straně nebylo ani počasí, díky čemuž jsme první zápas hráli v dešti.

Žáci nejsou z turnaje smutní, mají jiné zážitky, zejména s ovocnými koši a hvězdným příjezdem. Vypadalo to na mezinárodní utkání, protože jsme přijeli na místo v autobuse se slovenskou poznávací značkou. Na prohru vzpomínají žáci v dobrém: ,,Jsme přece první od konce.”, říkají.

O zábavu a zahnání chmur po odehraných zápasech se staral Lukáš Knotek. Tímto mu děkuji za jeho zlobení a provokování soupeřů, kterým bavil naši třídu. Nejlepším hráčem turnaje byl za náš tým vyhlášen Vojtěch Toufar.

Bylo nám doporučeno více trénovat, ale jak žáci sami podotkli, nemáme kde. Těšíme se a vyhlížíme do budoucna slíbenou výstavbu multifunkčního hřiště, které je k tréninku na podobné zápasy nezbytné.

Lucie Pavlů

Fotogalerie

4.B v Infinity Laser game Znojmo

Ve středu 11. května jsem své žáky ze třídy 4.B pozvala a linkovým autobusem přivezla do Znojma ku příležitosti oslavy mých narozenin. Oplatila jsem jim tímto způsobem veškeré daryfotka (1) od nich získané v průběhu školního roku a materiální pomoc rodičů k oslavám výročí školy či Vánoc.

Ve Znojmě jsme nejen došli do cíle, ale cestou jsem se v parku přesvědčili o tom, že žáci dokáží pojmenovat živočichy a rostliny z aktuálně dokončeného učiva o parcích a městské zeleni.

Aréna se nachází v druhém patře obchodního domu Dyje na Obrokově ulici. Po otevření dveří jsme se ocitli v hráčském doupěti, kde nás moc milá obsluha vyzvala k sestavení týmů. Měli jsme rezervovaných šest her pro dvanáct hráčů, proto vznikly tři týmy po šesti hráčích. Modří, žlutí a červení. Každý hráč si tedy zahrál minimálně tři hry.

Zápasy byly na body, ale v aréně to vypadalo, že každý bojuje o svůj život. Po každé hře byli hráči zpocení až na zadnici. Vydechnout si mohli při střídání, kdy neaktivní hráči trávili čas hraním her na PlayStationu nebo vzdušným hokejem.

Každé kolo bylo statisticky vyhodnoceno, viz. fotogalerie. Neporazitelný byl modrý tým, který neprohrál ani jeden zápas a jejich střelec, Matěj Ryšavý, získal pro svůj tým nejvíc bodů, čímž se držel na vrcholu tabulky.

Jako aktivní hráčka jsem si zápasy moc užila. Po čase jsem si dala do těla a díky svým úžasným žákům jsem prožila nejlepší narozeninovou oslavu v životě.

Lucie Pavlů

 Fotogalerie

Pohár rozhlasu 2022

Tradiční atletická soutěž družstev proběhla 5.5. ve Znojmě. Za příjemného počasí byly vidětPohár rozhlasu výborné výkony a kluci si na tartanovém oválu zlepšili některé své osobní rekordy. Moc nescházelo a padl školní rekord ve skoku vysokém. Matěj Říha zdolal výšku 157 cm. Další podařené výkony: Tomáš Ludvík – skok daleký – 516cm, běh 60m – 7,7s, Daniel Hlávka – skok daleký – 503 cm, Samuel Čiháček – hod míčkem – 45,32m. Štafeta starších žáků 4×60 m 31,3s. Toto jsou jen některé vybrané výkony, nicméně ostatní naši žáci se také zlepšili ve svých výkonech a pro družstvo získali cenné body. Školu reprezentovali starší žáci – Ludvík T., Hlávka D., Říha M., Stix P., Tesař M., Karady D., Slepánek Š., Jiřikovský D. a celkově skončili na pěkném 4. místě. Mladší žáci – Cyprich S., Čiháček S., Kacetl V., Koncký J., Varga Š., Drastík V., Musil V., Vlček J. skončili o stupeň níže na 5. místě. S panem učitelem Mácou děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a věřím, že je sport bude i nadále bavit. Kompletní výsledky ze závodů jsou dostupné na webových stránkách: https://online.atletika.cz/vysledky/63786

Mgr. Marek Dostál

Pohár rozhlasu 2Pohár rozhlasu 1

McDonalds Cup 2022 – Miroslav a Moravský Krumlov

McDonalds Cup 2022Po delší odmlce proběhl turnaj chlapců a dívek v kopané. Mladší kategorie 1. – 3. třída sehrála 20.4. na domácím hřišti 3 utkání a umístila se na krásném druhém místě, ze kterého byla šance postoupit. To se bohužel nepovedlo kvůli celkovému počtu získaných bodů. Výsledky utkání: Miroslav – Vémyslice 11:2, Miroslav – Prosiměřice 2:5, Miroslav – Moravský Krumlov 4:4. Školu reprezentovali Diviš Š., Pešek D., Jakubec T., Večerka B., Demek M., Matyšek F., Mitráš J., Sprinz V., Urbánek T., Konečný J., Krchňavý M., Plechatý M. Kluci sehráli dobré zápasy a patří jim dík za dobrou reprezentaci školy. O den později měli turnaj i děti 4. – 5. ročníků. Tentokrát se hrálo v Moravském Krumlově a po prvním zápase, který jsme jednoznačně vyhráli bylo jasné, že o 1. postupové místo se utkáme v přímém souboji se Zš Ivančická. Byl to zápas vyrovnaný, ale dvougólový náskok jsme neudrželi a o gól prohráli. Přesto si myslím, že mužstvo podalo dobré výkony a jednotlivci se můžou dále zlepšovat ve svých klubech. Školu reprezentovali Daute D., Ferik R., Bačík N., Janků K., Horáková A., Toufar V., Janíček T., Jelínek A., Löffler A., Tesař P., Konečný T., Urbášek M. Všem patří velké poděkování.

Mgr. Marek Dostál

Nový vůz na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky

Dnes byly dokončeny polepy nového vozu Renault Express na rozvoz obědů a svačinek ze školní jídelny pro místní mateřské školky, školu a ostatní strávníky.

Současně se představilo nové logo a barvy školy, na jejichž základě bude vytvořen a zprovozněn modernizovaný web školy, který bude k dispozici od září školního roku 2022-23.

Dále nás čeká realizace orientačního systému v budovách školy ve stejném stylu.

Na tvorbě se podílel tým profesionálních grafiků ve spolupráci se zaměstnanci školy a vedením města.

Teď už nás poznáte na první pohled:)

279888813_577308313592068_8670891345120781420_n 279916970_674175303545080_471309557539204708_n 280102437_1865921157132493_2519010414195378163_n 280112320_1164788951001811_5292323553695744705_n

Budeme fandit spolužákům!

IMG_8352Tým ze 4. B se připravuje na turnaj v přehazované. Nejenže se zdokonalují ve hře, ale i se svými spolužáky, kteří nehrají, nachystali transparenty, aby jim mohli pořádně fandit! Tak s takovou podporou určitě vyhrají!

Fotky z procesu výroby naleznete zde.

Ing. Veronika Adámková

5. A kuchtí!

IMG_8303Na čarodějnické stezce jsme po vyluštění hlavní ingredience dostali recept na buchtu. Tu bychom ve vyučování však nestihli, tak jsem žákům nachystala místo toho ingredience na jiné sladké jídlo. Na jaké? No přeci na palačinky! Vůně se linula po celé škole a ostatním spolužákům se sbíhaly sliny. :-)

Těsto žáci vytvářeli ve skupinkách a pak si každý osmažil svou palačinku sám. Dětem chutnalo a některé už vyzkoušely i doma. Podívejte se, jak jim to šlo zde.

Ing. Veronika Adámková

Netradiční dárek pro maminku

IMG_8339Minulý čtvrtek jsem si k sobě do dílny vzala pár dobrovolnic, které rády tvoří. Děvčata z družiny (4. odd.) si vyzkoušely práci s kreativním vypalovacím perem a vytvořily maminkám k svátku krásné dřevěné podtácky.

Práce s vypalovacím perem není lehká, ale holky to zvládly na jedničku! Co myslíte? Další fotky jsou zde.

Líbilo se maminkám? :-)

Ing. Veronika Adámková