Oslavy výročí školy

popisek

Naše miroslavská škola slaví velké narozeniny. Nádhera. 90 let vzdělávání dětí. To už je co slavit. A i přes tu devadesátku je škola stále ve vynikající kondici.  Myslím, že s klidným svědomím můžeme říct, že s věkem se její kondice stále zlepšuje. Určitě jste si toho všimli vy všichni, kteří jste ji přišli 1.května poblahopřát. Tolik barev, zvuků, informací, chutí do vzdělání a aktivit, které se občas “zcela náhodou” překlopí  ve zlobení žáčků – to nemůže být stará dáma. To je prostě mladice plná energie. Tím vším ji naplňují pochopitelně děti a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. A mě osobně, protože jsem jedna z nich,  to naplňuje pýchou na ten úžasný živý organismus, který perfektně šlape. Občas si i radostí z úspěchu vyskočí do výšky. Jako třeba nedávno, když kluk z naší devítky získal druhé místo v krajském kole konverzační soutěže anglického jazyka. Nebo jako právě v těchto dnech, kdy zjišťujeme, že většina vycházejících žáků byla přijata na obě střední školy. Anebo přímo 1.května, kdy pěvecký sbor dětí naší školy “ Miroslavíci” zpíval státní hymnu. 1.květen pro nás byl opravdu důležitý. Chtěli jsme vám všem ukázat, jak pestrý je školní život, který zdaleka netvoří pouze suchá fakta znalostí a vědomostí. Ráda bych tady citovala slova jedné z mých kolegyní: “I když žijeme v informačním věku, měli bychom mít na zřeteli, že budoucnost lidstva nespočívá v technice, ale v budování dobrých mezilidských vztahů.” A o  to se v naší škole snažíme. O spolupráci při výuce, o sdílení nadšení z objevování nových informací. O kreativitu, akceptování jiných názorů, o nekonfliktní řešení problémů. Chtěli jsme, aby toto všechno na vás dýchalo v každém okamžiku  prezentace naší školy. Máte pocit, že se nám to povedlo? Já ano. Určitě jste to mohli vnímat při  aktu pamětní desky Františku Pospíšilovi. A pochopitelně ještě víc při pestrých aktivitách o výuce v naší škole v jednotlivých učebnách a prohlídce výtvarných prací oživující chodby.

Škola je prostě živý organismus. A dobře fungující organismus školy je pro nás všechny tou pozitivní zpětnou reakcí. Přeji naší škole, aby ji mladický elán doplněný o dětskou zvídavost, fantazii a smích provázel dalšími lety.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

za 2. stupeň Lenka Biberlová

Jako 1. stupeň jsme nezaháleli a k oslavám výročí jsme se rovněž připojili. Třídy a chodby jsme pěkně uklidili, vyzdobili dětskými výrobky a pro návštěvníky připravili ukázky metod a činností, které využíváme v běžných hodinách a které napomáhají k zefektivnění výchovně – vzdělávacího procesu.

popisek

Nejdříve mohl návštěvník nakouknout do přípravné třídy, která brzy bude slavit první rok své existence. Paní učitelka Mgr. Olga Široká přichystala spoustu didaktických pomůcek. Všechny pomůcky si kladou za cíl lépe připravit budoucího prvňáčka na vstup do první třídy. V přípravné třídě čekala na návštěvníky včelka Bětka. Bee-Bot Včelka je zábavná edukativní hračka rozvíjející prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Vhodná je pro praktickou výuku základů programování u dětí předškolního a mladšího školního věku. Děti z přípravné třídy ukázaly také hru na Drumbeny, multifunkční didaktickou pomůcku. Tento ryze český hudební nástroj učí děti rytmu. V 1.B čekalo šest Prototýpků, badatelů oblečených do bílých plášťů a ochranných brýlí. Prototýpci objevili kouzlo rozvíjejících kytiček, předvedli, jak lze rozpohybovat autíčko na balónkový pohon nebo ukázali, jak si to vytvořit tzv. vaječný hopík, vajíčko naložené v octu. To vše probíhalo za pomoci paní učitelky Mgr. Jany Pavlů.

Ve třídě 2.B bylo pěkně živo! Pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šimšové hráli žáci na Boomwhackers, unikátní perkusní nástroj laděný na určité tóny. Díky odlišné délce každý kus Boomwhackers vydává při úderu jinak vysoký tón. Ze 3.A, stejně tak jako z přípravné třídy, se linuly tóny Drumbenů. Návštěvníci překonali počáteční ostýchavost a společně s dětmi a paní učitelkou Mgr. Jana Benešovou si zkusili na tento hudební nástroj zahrát jednoduché rytmické hry a písně. Ve třídě 4.A s třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Novotnou byly prezentovány robotické stavebnice Lego WeDo 2.0. Žáci předváděli veřejnosti jejich funkci a možnosti ovládání na chromeboocích. Ostatní třídy 1.stupně byly k nahlédnutí s ukázkou učebnic, deskových her a jiných, i vlastnoručně vyrobených, pomůcek.

za 1. stupeň Vladimíra Vančurová

Prvního května jsme neslavili pouze narozeniny naší základní školy. My na „ specce” letos slavíme naše srdcové 60. výročí vzniku speciálního školství v Miroslavi a 10. výročí „pod jednou střechou”, kdy skončilo vzdělávání handicapovaných žáků v tzv. zvláštní škole, a celé třídy byly integrovány do ZŠ.

Historii speciálního školství v Miroslavi připomínala výstava fotografií a dobových dokumentů. Absolventi naší školy se zabavili hledáním fotografií sebe a svých přátel. Současní žáci také mohli najít svůj výtvor na výstavě výtvarných prací.

Nejen fotografie a obrázky ale návštěvníky seznamovaly s naší každodenní realitou. Dveře našich tříd zůstaly otevřené a každý mohl nahlédnout, v jakém prostředí probíhá výuka, jaké pomůcky používáme a jak jsou naše děti šikovné. Absolventi zavzpomínali na školní léta.

K této příležitosti byly vydány i „speciální noviny”. Návštěvníci odcházeli nejen plně nabití dojmů, ale každý si i odnesl malý dáreček v podobě  školy z keramické hlíny vyrobený našimi žáky.

za třídy zřízené podle paragrafu 16/9 ŠZ  Miloslava Růžičková, Vendula Hráčková

Fotogalerie č. 1, Fotogalerie č. 2, Fotogalerie č.3