Poděkování z Recyklohraní

Aby toho poděkování nebylo málo, tak přidávám ještě jedno z projektu „Recyklohraní“, do něhož je naše škola zapojena již několik let. PodporujíIMG_1329 (2) nás při sběru všech recyklovatelných surovin, dodávají náměty na soutěže, za které získáváme po splnění body, a ty se nám započítávají do celoroční soutěže. Úkoly jsou specifikovány pro všechny věkové kategorie a třeba jeden z těch letošních, „Vodní stopa“, zaujal i některé z pedagogů druhého stupně a motivoval je k jejich vypracování v anglickém jazyce (p. uč. Boháčová se svými skupinami). Motivace žáků k enviromentální výchově je velmi důležitou součástí vzdělávání v dnešní moderně-technické a elektronické době. Proto zapojujeme do všech osvětových aktivit nejen žáky, ale i jejich rodiče a prarodiče – sběr vysloužilého elektra, mobilních telefon, tonerů do tiskáren apod. Moc Vám všem děkujeme za pomoc a věříme, že nám budete pomáhat i nadále.

Mgr. Jana Pavlů