Prototýpci zachraňují koniklece

Naši malí „Prototýpci z 1.B“ téměř každý den pořádají výpravy za poznáváním okolní přírody.IMG_1281 Nebojí se ani dlouhých vycházek, pokud jim to čas dovolí. Rádi se toulají malebnými zákoutími přírody, která nabízí nespočet roztodivných, ale i klasických a známých bylin. Mezi ně patří i koniklece, které se v posledních letech ztrácí ochráncům přírody téměř před očima. Proto se je snaží vracet do přírody alespoň dosazováním nových sazenic, které je ale potřeba během suchého počasí zalévat. Prototýpci se zapojili velmi rádi a nabídli Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pomoc. Každý týden vyrážejí na označené místo na Markově kopci a prolévají nové sazeničky vodou, aby se ujaly a příštím rokem vykvetly. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, ozvěte se, rádi Vám místečka ukážeme. Mysleme na to, že příroda je nejen naše dědictví, ale také budoucnost.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů