Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace, může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,12 t. Na každého obyvatele takOsvědčení2 připadá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny, produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,41 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 70,35 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 3 krát.

Došlo také k úspoře 724,22 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 725 krát.

Podařilo se recyklovat 69,08 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,43 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 433 1€ mincí, nebo 2,95 kg hliníku, který by stačil na výrobu 197 plechovek o objemu 0,33 l.

Všem, kteří nám přinesli vysloužilé elektrospotřebiče nebo baterie patří velké poděkování. Moc si vážíme Vaší spolupráce.

Mgr. Jana Pavlů