1. 11.
2017

Stop kyberšikaně a netolismu

Pojmy kyberšikana a netolismus jsou pro mnohé z nás neznámým pojmem, ale přísloví a životní zkušenosti nám říkají "neznalost neomlouvá". Především děti jsou snadným terčem, mnohdy věří lžím a "kouzelným slovíčkům", proto je třeba je předem chránit a připravovat na nebezpečí, která na ně číhají doslo...
Zobrazit celou aktualitu
30. 10.
2016

První pomoc na naší škole

  Dne 25. 10. 2016 proběhlo interaktivní školení První pomoci pro žáky pátého a osmého ročníku pod záštitou Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno. Jednalo se o tříhodinový program (hodina teorie a dvě hodiny praktických ukázek a nácviků). Žáci se v teoretické části seznámili se zákl...
Zobrazit celou aktualitu
16. 9.
2016

Šesťáci se seznamovali

Již potřetí se nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníku společně seznamovaly a poznávaly během adaptačního dne pomocí různých her a sportovních aktivit.  Jak jim to šlo? Podívejte se na foto a krátké video:)) ...
Zobrazit celou aktualitu
27. 6.
2016

Den zdraví 7.ročníku

Den zdraví 23. června 2016 - 7. roč. Zdraví považujeme za jednu z prvořadých hodnot, které se podílejí na kvalitě lidského života. Podoba zdraví je u každého člověka vlastní, jedinečná a mění se v průběhu jeho života. Návyky zdravého způsobu života a chování, kterým upevňujeme ...
Zobrazit celou aktualitu
7. 3.
2016

Když chceš, tak to dokážeš!

Hned v pondělí ráno  po jarních prázdninách proběhl v prostorách naší školní tělocvičny program s názvem "Když chceš, tak to dokážeš" pod taktovkou skvělého Radka Bangy ze skupiny Gipsy.cz. Povyprávěl nám svůj osobní příběh, příběhy svých příbuzných, kamarádů a známých a kladl různé otázky k zamyš...
Zobrazit celou aktualitu
26. 11.
2014

„ŠANCE“ – Středisko výchovné péče M. Krumlov

SVP M. Krumlov informuje o zřízení nového školského zařízení "ŠANCE", které bezplatně poskytuje dětem, dospívajícím, rodičům a učitelům svoje služby v oblastech poruch chování, vztahů v rodině, problémy ve škole, krizové situace apod. Předpokládané zahájení činnosti leden 2015. Více informací najdet...
Zobrazit celou aktualitu
2. 9.
2014

Adaptační dny pro žáky 6. ročníku

Adaptační dny jsou určeny pro žáky 6. ročníku a jsou součástí výuky . Slouží k usnadnění přechodu na druhý stupeň, k seznámení žáků a utváření nového kolektivu. Budou probíhat v těchto dnech: 6.A - úterý 9.9. 6.B - středa 10.9. 6.C - čtvrtek 11.9. všechny 6.třídy - pátek 12.9. Adapta...
Zobrazit celou aktualitu