Vyhodnocení matematických soutěží za školní rok 2022/2023

Ve středu 21. června proběhlo vyhodnocení matematických soutěží za školní rok 2022/2023. Letos jsme se zapojili do čtyř matematických soutěží – Pythagoriády pro žáky 6. – 9. ročníku, Matematického klokana pro žáky 2. – 9. ročníku, Matematické olympiády pro žáky 5. – 9. ročníku a Vedrovické lískulky pro žáky 1. – 5. ročníku. Celkem bylo oceněno 30 žáků, kteří se umístili na 1., 2. nebo 3. místě školního kola v jedné nebo více soutěžích a sedm z nich mělo i úspěchy v okresních kolech. O všech výsledcích jsme  již v průběhu školního roku informovali. Za poskytnutí odměny děkujeme sdružení rodičů při ZŠ Miroslav, z.s.

Žákům děkujeme za účast v soutěžích, vyučujícím za přípravu a podporu a přejeme hodně logického myšlení a chuti soutěžit do dalších let.

Za vyučující matematiky, Mgr. Jana Kadlecová