Velký úspěch v logické olympiádě

Žáci naší školy se každoročně účastní soutěže Logická olympiáda pořádané společností Mensa, v letošním školním roce se konal 16. ročník této soutěže, zapojilo se 101296 soutěžících  z  3986 škol v České republice. 

Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; místo získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Daniel Dvořák, žák 9.A třídy, se umístil mezi 50 nejlepšími žáky v Jihomoravském kraji z celkového počtu 3689 soutěžících v kategorii B (žáci druhého stupně ZŠ) a postoupil tak do krajského kola. 

Ke skvělému umístění mu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v pokračování soutěže.

Za vyučující matematiky 

Mgr. Jana Kadlecová