Olympiáda v německém jazyce

Umět anglicky se dnes již považuje za samozřejmost. Ovládat k tomu další cizí jazyk už tak běžné není. Kdo umí německy, má v našem regionu výhodu, ať už při hledání práce v Rakousku nebo i pohraničí ve službách, zdravotnictví a dalších oborech. 

V naší škole se žáci a žákyně učí němčinu od 7. do 9. třídy po dvou hodinách týdně. Kdo se do učení opře a snaží se, může vyjít školu se slušnou základní výbavou a schopností domluvit v nejběžnějších situacích. 

Už druhým rokem se naše škola zapojuje do olympiády v německém jazyce. Touto cestou se snažíme dětem nabídnout další podněty a motivovat je k učení.

Letos se do školního kola zapojilo 17 žáků a žákyň osmých a devátých tříd. Devět z nich se účastnilo i ústní části. V té  byl nejlepší Mikuláš David Elsner, který uspěl také nejlépe v poslechu. Druhé místo si odnesla Sára Kadlecová a o třetí místo se podělili Natálie Bódisová, Ondřej Kubík a Jáchym Pelán, který se jako jediný osmák účastnil i ústní části soutěže. 

Vítěz školního kola Mikuláš Elsner měl možnost v okresním kole porovnat své znalosti s ostatními žáky ze Znojemska. Na umístění to sice nestačilo, ale Mikuláš si vedl velmi dobře v poslechové části a měl také možnost vyzkoušet si svou němčinu v rozhovoru s rodilým mluvčím z Rakouska, členem zkušební komise.

 Děkujeme všem žákům a žákyním za zapojení se do soutěže, Mikulášovi gratulujeme a všem přejeme, ať jim znalosti němčiny otevírají dveře na jejich profesní i osobní cestě životem.

Mgr. Daniela Bednaříková

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1